نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری شیمیایی بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-SiC ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم Al6061 به روش آبکاری شیمیایی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-9]
 • آزمون کشش با نرخ کرنش کم تأثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با pH نزدیک به خنثی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • آسیاب سیاره‌ای بررسی تأثیر پارامتر زمان آسیاب کاری بر ریزساختار نهایی پودرTiB2-TiC نانوکریستالی تولیدی به روش سنتز احتراقی تحت ماکروویو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 15-26]
 • آسیاکاری مکانیکی سنتز ترکیب بین فلزی نانوساختار Al3Zr و مطالعه تاثیر افزودن آن بر خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 87-100]
 • آلومینا اتصال نفوذی بدنه های آلومینایی با استفاده از مخلوط نانوذره های هیدریدی بین-لایه‌ای و بررسی ساختار و استحکام اتصال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • آلومینا بررسی مقاومت به خوردگی و سایش پوشش سرامیکی آلومینا ایجاد شده با فرایند پلاسمای الکترولیتی بر روی سطح فولاد ضدزنگ 316L [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 35-44]
 • آلومینا- دی بوراید تیتانیوم بررسی پارامترهای موثر بر تف جوشی نانوکامپوزیت Al2O3-TiB2سنتز شده به روش مکانوشیمیایی و ارزیابی خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 57-68]
 • آلومینیوم بررسی خواص مکانیکی و ساختار فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش ریخته-گری گرانشی با استفاده ازکره‌های تو خالی فولادی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 101-110]
 • آلیاژ Al-356 بررسی ریز ساختار کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم با فاز تقویت کننده نانو منیزیا تولید شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 117-128]
 • آلیاژ آلومینیوم 6061 بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 135-152]
 • آلیاژ سازی مکانیکی اثر دمای آنیلینگ بر رفتار خوردگی و ساختار نانوشبه بلورهای Al-Cu-Ni تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 11-20]
 • آلیاژسازی مکانیکی تاثیر میزان مولیبدن بر آمورف شدن نیکل با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 69-76]
 • آلیاژ منیزیم کارپذیر TX41 معادله بنیادی تغییرشکل گرم ورق منیزیمی Mg-4Sn-1Ca [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-10]
 • آلیاژ نیکل-مولیبدن تاثیر میزان مولیبدن بر آمورف شدن نیکل با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 69-76]
 • آندایز ساخت نانوساختارهای مختلف طلا بر پایه نانوحفره‌های آلومینا [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-86]

ا

 • اپوکسی بررسی توانایی حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-گرافن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 77-86]
 • اپوکسی گرافن بررسی توانایی حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-گرافن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 77-86]
 • اتصال نفوذی اتصال نفوذی بدنه های آلومینایی با استفاده از مخلوط نانوذره های هیدریدی بین-لایه‌ای و بررسی ساختار و استحکام اتصال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • اتصال نوردی تجمعی بررسی خواص نانوکامپوزیت Al /Al2O3- B4C تولید شده به روش فرآیند اتصال نوردی تجمعی با کاربردز نانوذرات Al2O3و B4C [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 69-76]
 • استحاله‌های فازی تحلیل اجزای محدود آزمون سختی پذیری استاندارد بر روی فولاد S355 با استفاده از مدل کینتیکی Machnienko [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-68]
 • استحکام خستگی اثر ریزساختارهای مختلف بر رفتار خستگی فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 95-108]
 • اسید استئاریک تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • اکسیداسیون بررسی اثر شار حرارتی بر ریزساختار و عملکرد پوشش‌های سد حرارتی مرتبه ای [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 117-130]
 • اکسیدتنگستن اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 123-134]
 • الکترولس بررسی تاثیر مواد پایدارکننده و فعال‌کننده سطحی بر مورفولوژی و سختی پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P/nano TiO2‬‬‬ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-22]
 • الکترومغناطیس شبیه‌سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین برای تولید بیلت‌های آلومینیمی با قطر بالا [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 33-48]
 • امپدانس الکتروشیمیایی بازدارندگی از خوردگی مس به وسیله فیلم های لایه نازک خود مجموعه‌ساز شیف باز در محیط‌های اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 83-94]
 • امواج فراصوت تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • ایزوترم بررسی سینتیک و مدل‌های ایزوترمی ‌جذب رنگ‌های‌آلی به وسیله نانو‌ذرات مغناطیسی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 29-42]

ب

 • بازیابی و تبلورمجدد استاتیکی مطالعه تبلورمجدد استاتیکی مس پس از تغییرشکل پلاستیک شدید [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 109-116]
 • براده فولاد تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 15-28]
 • بیلت با قطر بالا شبیه‌سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین برای تولید بیلت‌های آلومینیمی با قطر بالا [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 33-48]

پ

 • پارچه پلی‌استری مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 25-34]
 • پاشش پلاسمایی اعمال و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوساختار اکسید کروم پاشش حرارتی شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 165-174]
 • پایدارکننده بررسی تاثیر مواد پایدارکننده و فعال‌کننده سطحی بر مورفولوژی و سختی پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P/nano TiO2‬‬‬ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-22]
 • پایداری حرارتی تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]
 • پایه آلومینا- منیزیا بررسی تاثیر نسبت مولار Al:Mg بر خواص ساختاری نانوکاتالیست NiO/Al2O3-MgO تولیدی به روش سل - ژل اصلاح شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • پراکنده ساز بررسی خواص بدنه متخلخل کاربید تنگستن تولید شده به روش ریخته گری ژله ای [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 85-94]
 • پرتو الکترونی بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ تیتانیوم پوشش‌دهی شده با نانولایه کاربید تانتالوم برای کاربردهای ارتوپدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 45-56]
 • پرس داغ القایی اتصال نفوذی بدنه های آلومینایی با استفاده از مخلوط نانوذره های هیدریدی بین-لایه‌ای و بررسی ساختار و استحکام اتصال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • پلاریزاسیون بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 127-140]
 • پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک تأثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با pH نزدیک به خنثی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • پلاریزاسیون تافل بازدارندگی از خوردگی مس به وسیله فیلم های لایه نازک خود مجموعه‌ساز شیف باز در محیط‌های اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 83-94]
 • پلی(3- آلکیل‌تیوفن) مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 25-34]
 • پلی اتیلن تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • پلی‌کاپرولاکتون داربست کامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- هیدروکسی آپاتیت: بررسی تاثیر درصد ذرات هیدروکسی آپاتیت و مقایسه ذرات با سایز نانومتری و میکرومتری و اثر آن‌ها بر خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری داربست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • پلیمرشدن همزمان شیمیایی مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 25-34]
 • پوشش سد حرارتی بررسی اثر شار حرارتی بر ریزساختار و عملکرد پوشش‌های سد حرارتی مرتبه ای [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 117-130]
 • پوشش کامپوزیتی بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-SiC ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم Al6061 به روش آبکاری شیمیایی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-9]

ت

 • تبلورمجدد تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 129-140]
 • تحلیل اجزای محدود تحلیل اجزای محدود آزمون سختی پذیری استاندارد بر روی فولاد S355 با استفاده از مدل کینتیکی Machnienko [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-68]
 • تداخل امواج الکترومغناطیس بررسی توانایی حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-گرافن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 77-86]
 • ترکیب Al-Cu-Ni اثر دمای آنیلینگ بر رفتار خوردگی و ساختار نانوشبه بلورهای Al-Cu-Ni تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 11-20]
 • ترکیبات بین فلزی تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترکیبات بین فلزی فصل مشترک جوش انفجاری فولاد زنگ نزن 321 به آلومینیم 1230 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • ترکیب بین‌فلزیAl3Zr سنتز ترکیب بین فلزی نانوساختار Al3Zr و مطالعه تاثیر افزودن آن بر خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 87-100]
 • تزیین تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]
 • تغییرشکل پلاستیک شدید مطالعه تبلورمجدد استاتیکی مس پس از تغییرشکل پلاستیک شدید [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 109-116]
 • تغییرشکل گرم معادله بنیادی تغییرشکل گرم ورق منیزیمی Mg-4Sn-1Ca [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-10]
 • تف جوشی بررسی پارامترهای موثر بر تف جوشی نانوکامپوزیت Al2O3-TiB2سنتز شده به روش مکانوشیمیایی و ارزیابی خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 57-68]
 • تنش‌زدایی بررسی اثر عملیات حرارتی تنش‌زدایی بر ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی منطقه جوش قوسی فولاد 517A [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-62]
 • توانایی حفاظت بررسی توانایی حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-گرافن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 77-86]
 • توزیع پذیری تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • توزیع ذرات تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]
 • تیتانیم‌دی‌اکسید اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 123-134]

ج

 • جذب انرژی بررسی خواص مکانیکی و ساختار فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش ریخته-گری گرانشی با استفاده ازکره‌های تو خالی فولادی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 101-110]
 • جذب سطحی بررسی سینتیک و مدل‌های ایزوترمی ‌جذب رنگ‌های‌آلی به وسیله نانو‌ذرات مغناطیسی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 29-42]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ساخت فوم آلومینیومی به‌روش ARB و بررسی خواص اتصال آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 27-39]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 135-152]
 • جوشکاری انفجاری تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترکیبات بین فلزی فصل مشترک جوش انفجاری فولاد زنگ نزن 321 به آلومینیم 1230 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]

چ

 • چقرمگی شکست بررسی اثر عملیات حرارتی تنش‌زدایی بر ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی منطقه جوش قوسی فولاد 517A [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-62]

ح

 • حرارت ورودی بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW بر خوردگی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 95-110]
 • حفاظت‌‌‌ فوتوکاتدی اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 123-134]
 • حفاظت کاتدی تأثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با pH نزدیک به خنثی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • حفرات بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های فولادی متخلخل تف-جوشی شده با باندهای نفوذی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 63-74]

خ

 • خواص ساختاری بررسی تاثیر نسبت مولار Al:Mg بر خواص ساختاری نانوکاتالیست NiO/Al2O3-MgO تولیدی به روش سل - ژل اصلاح شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • خواص مغناطیسی تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]
 • خواص مکانیکی تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • خواص مکانیکی مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی‌ Al-1% Vol Mg-1% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-32]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر عملیات حرارتی تنش‌زدایی بر ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی منطقه جوش قوسی فولاد 517A [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-62]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های فولادی متخلخل تف-جوشی شده با باندهای نفوذی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 63-74]
 • خواص مکانیکی تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص نانوکامپوزیت Al /Al2O3- B4C تولید شده به روش فرآیند اتصال نوردی تجمعی با کاربردز نانوذرات Al2O3و B4C [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 69-76]
 • خواص مکانیکی سنتز ترکیب بین فلزی نانوساختار Al3Zr و مطالعه تاثیر افزودن آن بر خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 87-100]
 • خوردگی بررسی خوردگی سایشی تسریع شده با جریان سیال در لوله های اکونومایزر فشار قوی بویلر واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 65-81]
 • خوردگی بازدارندگی از خوردگی مس به وسیله فیلم های لایه نازک خود مجموعه‌ساز شیف باز در محیط‌های اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 83-94]
 • خوردگی الکتروشیمیایی اثر دمای آنیلینگ بر رفتار خوردگی و ساختار نانوشبه بلورهای Al-Cu-Ni تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 11-20]
 • خوردگی تحت تنش تأثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با pH نزدیک به خنثی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • خوردگی مرز دانه ای بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 135-152]
 • خوشه‌های ذرات تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]

د

 • داربست کامپوزیتی داربست کامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- هیدروکسی آپاتیت: بررسی تاثیر درصد ذرات هیدروکسی آپاتیت و مقایسه ذرات با سایز نانومتری و میکرومتری و اثر آن‌ها بر خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری داربست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • درصد حجمی فریت بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW بر خوردگی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 95-110]

ذ

 • ذرات بین فلزی بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 135-152]

ر

 • رسوب دهی بخار شیمیایی مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 25-34]
 • رسوب‌دهی فیزیکی از فاز بخار بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ تیتانیوم پوشش‌دهی شده با نانولایه کاربید تانتالوم برای کاربردهای ارتوپدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 45-56]
 • رفتار سایشی بررسی تاثیر عملیات زیر‌صفر عمیق بر سختی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 3255/1 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-14]
 • روش گردابی بررسی ریز ساختار کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم با فاز تقویت کننده نانو منیزیا تولید شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 117-128]
 • ریخته گری تبرید مستقیم شبیه‌سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین برای تولید بیلت‌های آلومینیمی با قطر بالا [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 33-48]
 • ریخته گری ژله ای بررسی خواص بدنه متخلخل کاربید تنگستن تولید شده به روش ریخته گری ژله ای [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 85-94]
 • ریخته‌گری گردابی تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]
 • ریزساختار بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های فولادی متخلخل تف-جوشی شده با باندهای نفوذی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 63-74]
 • ریزساختار اثر ریزساختارهای مختلف بر رفتار خستگی فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 95-108]
 • ریزساختار بررسی ریز ساختار کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم با فاز تقویت کننده نانو منیزیا تولید شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 117-128]
 • ریزساختار تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 129-140]
 • ریزساختار اعمال و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوساختار اکسید کروم پاشش حرارتی شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 165-174]
 • ریزساختار فوق ریزدانه مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی‌ Al-1% Vol Mg-1% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-32]
 • ریزسختی اعمال و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوساختار اکسید کروم پاشش حرارتی شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 165-174]

ز

 • زئولیتZSM-5 بررسی اثر مقدار و نوع کربن بر سنتز دما پایینSiC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 111-126]
 • زیرکونات باریم تولید نانو پودر ترکیب هادی پروتون Ba0.85K0.15ZrO3-δ به روش سنتز مکانیکی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 43-56]
 • زیست‌تخریب پذیری داربست کامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- هیدروکسی آپاتیت: بررسی تاثیر درصد ذرات هیدروکسی آپاتیت و مقایسه ذرات با سایز نانومتری و میکرومتری و اثر آن‌ها بر خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری داربست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • زیست سازگاری بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ تیتانیوم پوشش‌دهی شده با نانولایه کاربید تانتالوم برای کاربردهای ارتوپدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 45-56]

س

 • ساختار پروسکایت تولید نانو پودر ترکیب هادی پروتون Ba0.85K0.15ZrO3-δ به روش سنتز مکانیکی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 43-56]
 • سایش بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-SiC ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم Al6061 به روش آبکاری شیمیایی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-9]
 • سرامیک هادی پروتون تولید نانو پودر ترکیب هادی پروتون Ba0.85K0.15ZrO3-δ به روش سنتز مکانیکی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 43-56]
 • سرمایش پیوسته تحلیل اجزای محدود آزمون سختی پذیری استاندارد بر روی فولاد S355 با استفاده از مدل کینتیکی Machnienko [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-68]
 • سل-ژل اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 123-134]
 • سل- ژل اصلاح شده بررسی تاثیر نسبت مولار Al:Mg بر خواص ساختاری نانوکاتالیست NiO/Al2O3-MgO تولیدی به روش سل - ژل اصلاح شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • سلول خورشیدی ارزیابی لایه نازک کربن شبه الماسی اعمال شده به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما بر عملکرد سلول خورشیدی سیلیکونی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 155-164]
 • سنتز احتراقی تحت ماکروویو بررسی تأثیر پارامتر زمان آسیاب کاری بر ریزساختار نهایی پودرTiB2-TiC نانوکریستالی تولیدی به روش سنتز احتراقی تحت ماکروویو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 15-26]
 • سنتز مکانوشیمیایی بررسی پارامترهای موثر بر تف جوشی نانوکامپوزیت Al2O3-TiB2سنتز شده به روش مکانوشیمیایی و ارزیابی خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 57-68]
 • سنتز مکانیکی تولید نانو پودر ترکیب هادی پروتون Ba0.85K0.15ZrO3-δ به روش سنتز مکانیکی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 43-56]
 • سینتیک بررسی سینتیک و مدل‌های ایزوترمی ‌جذب رنگ‌های‌آلی به وسیله نانو‌ذرات مغناطیسی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 29-42]

ش

 • شار حرارتی بررسی اثر شار حرارتی بر ریزساختار و عملکرد پوشش‌های سد حرارتی مرتبه ای [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 117-130]
 • شبکه ششگوشه فشرده تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 129-140]
 • شبیه‌سازی انجماد شبیه‌سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین برای تولید بیلت‌های آلومینیمی با قطر بالا [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 33-48]
 • شکست‌نگاری اثر ریزساختارهای مختلف بر رفتار خستگی فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 95-108]
 • شکل‌پذیری ورق معادله بنیادی تغییرشکل گرم ورق منیزیمی Mg-4Sn-1Ca [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-10]
 • شیمی تر تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]

ض

 • ضریب اصطکاک بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-SiC ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم Al6061 به روش آبکاری شیمیایی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-9]

ط

 • طیف سنجی مادون قرمز بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 127-140]

ع

 • عملیات برودتی زیر‌صفر بررسی تاثیر عملیات زیر‌صفر عمیق بر سختی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 3255/1 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-14]
 • عملیات حرارتی تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترکیبات بین فلزی فصل مشترک جوش انفجاری فولاد زنگ نزن 321 به آلومینیم 1230 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]

ف

 • فاصله توقف تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترکیبات بین فلزی فصل مشترک جوش انفجاری فولاد زنگ نزن 321 به آلومینیم 1230 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • فرآیند اتصال نوردی تجمعی مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی‌ Al-1% Vol Mg-1% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-32]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 129-140]
 • فرایند پلاسمای الکترولیتی بررسی مقاومت به خوردگی و سایش پوشش سرامیکی آلومینا ایجاد شده با فرایند پلاسمای الکترولیتی بر روی سطح فولاد ضدزنگ 316L [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 35-44]
 • فصل مشترک نفوذی تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 15-28]
 • فعال کننده سطحی بررسی تاثیر مواد پایدارکننده و فعال‌کننده سطحی بر مورفولوژی و سختی پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P/nano TiO2‬‬‬ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-22]
 • فورفوریل الکل بررسی اثر مقدار و نوع کربن بر سنتز دما پایینSiC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 111-126]
 • فولاد بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های فولادی متخلخل تف-جوشی شده با باندهای نفوذی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 63-74]
 • فولاد 517A بررسی اثر عملیات حرارتی تنش‌زدایی بر ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی منطقه جوش قوسی فولاد 517A [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-62]
 • فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 اثر ریزساختارهای مختلف بر رفتار خستگی فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 95-108]
 • فولاد تندبر بررسی تاثیر عملیات زیر‌صفر عمیق بر سختی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 3255/1 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-14]
 • فولاد زنگ‌نزن دوفازی بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW بر خوردگی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 95-110]
 • فولاد ضدزنگ 316L بررسی مقاومت به خوردگی و سایش پوشش سرامیکی آلومینا ایجاد شده با فرایند پلاسمای الکترولیتی بر روی سطح فولاد ضدزنگ 316L [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 35-44]
 • فولاد نرم بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 127-140]
 • فوم آلومینیومی ساخت فوم آلومینیومی به‌روش ARB و بررسی خواص اتصال آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 27-39]
 • فوم کامپوزیتی بررسی خواص مکانیکی و ساختار فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش ریخته-گری گرانشی با استفاده ازکره‌های تو خالی فولادی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 101-110]
 • فیلم‌های لایه نازک خودمجموعه ساز بازدارندگی از خوردگی مس به وسیله فیلم های لایه نازک خود مجموعه‌ساز شیف باز در محیط‌های اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 83-94]

ک

 • کاربید بور بررسی تأثیر پارامتر زمان آسیاب کاری بر ریزساختار نهایی پودرTiB2-TiC نانوکریستالی تولیدی به روش سنتز احتراقی تحت ماکروویو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 15-26]
 • کاربید بور بررسی و مقایسه نقش مزوپور کربنی CMK-1 و کربن سیاه بر سنتز کاربید بور نانو ساختار توسط فرآیند احیاء منیزیوترمال [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 75-84]
 • کاربید تنگستن بررسی خواص بدنه متخلخل کاربید تنگستن تولید شده به روش ریخته گری ژله ای [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 85-94]
 • کاربید تیتانیوم بررسی تأثیر پارامتر زمان آسیاب کاری بر ریزساختار نهایی پودرTiB2-TiC نانوکریستالی تولیدی به روش سنتز احتراقی تحت ماکروویو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 15-26]
 • کاریید تانتالوم بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ تیتانیوم پوشش‌دهی شده با نانولایه کاربید تانتالوم برای کاربردهای ارتوپدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 45-56]
 • کامپوزیت زمینه آلومینیوم بررسی ریز ساختار کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم با فاز تقویت کننده نانو منیزیا تولید شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 117-128]
 • کامپوزیت‌های زمینه فلزی بررسی خواص نانوکامپوزیت Al /Al2O3- B4C تولید شده به روش فرآیند اتصال نوردی تجمعی با کاربردز نانوذرات Al2O3و B4C [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 69-76]
 • کامپوزیت‌‌های هیبریدی مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی‌ Al-1% Vol Mg-1% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-32]
 • کربن سیاه بررسی و مقایسه نقش مزوپور کربنی CMK-1 و کربن سیاه بر سنتز کاربید بور نانو ساختار توسط فرآیند احیاء منیزیوترمال [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 75-84]
 • کربن شبه الماسی ارزیابی لایه نازک کربن شبه الماسی اعمال شده به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما بر عملکرد سلول خورشیدی سیلیکونی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 155-164]
 • کره‌های توخالی فولادی بررسی خواص مکانیکی و ساختار فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش ریخته-گری گرانشی با استفاده ازکره‌های تو خالی فولادی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 101-110]

ل

 • لایه اکسیدی محافظ بررسی خوردگی سایشی تسریع شده با جریان سیال در لوله های اکونومایزر فشار قوی بویلر واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 65-81]
 • لایه نازک ارزیابی لایه نازک کربن شبه الماسی اعمال شده به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما بر عملکرد سلول خورشیدی سیلیکونی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 155-164]
 • لوله ساده کربنی بررسی خوردگی سایشی تسریع شده با جریان سیال در لوله های اکونومایزر فشار قوی بویلر واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 65-81]

م

 • متالورژی پودر بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های فولادی متخلخل تف-جوشی شده با باندهای نفوذی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 63-74]
 • محاسبات کوانتومی بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 127-140]
 • مدل کینتیکی تحلیل اجزای محدود آزمون سختی پذیری استاندارد بر روی فولاد S355 با استفاده از مدل کینتیکی Machnienko [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-68]
 • مزوپور کربنی CMK-1 بررسی و مقایسه نقش مزوپور کربنی CMK-1 و کربن سیاه بر سنتز کاربید بور نانو ساختار توسط فرآیند احیاء منیزیوترمال [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 75-84]
 • مساحت سطح ویژه بررسی تاثیر نسبت مولار Al:Mg بر خواص ساختاری نانوکاتالیست NiO/Al2O3-MgO تولیدی به روش سل - ژل اصلاح شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • مقاومت به خوردگی بررسی اثر عملیات حرارتی تنش‌زدایی بر ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی منطقه جوش قوسی فولاد 517A [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-62]
 • مقاومت به خوردگی بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ تیتانیوم پوشش‌دهی شده با نانولایه کاربید تانتالوم برای کاربردهای ارتوپدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 45-56]
 • مگنتیت بررسی سینتیک و مدل‌های ایزوترمی ‌جذب رنگ‌های‌آلی به وسیله نانو‌ذرات مغناطیسی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 29-42]
 • منومر زنجیره ساز بررسی خواص بدنه متخلخل کاربید تنگستن تولید شده به روش ریخته گری ژله ای [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 85-94]
 • منومر شاخه ساز بررسی خواص بدنه متخلخل کاربید تنگستن تولید شده به روش ریخته گری ژله ای [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 85-94]
 • منیزیم تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 129-140]
 • منیزیوترمال بررسی اثر مقدار و نوع کربن بر سنتز دما پایینSiC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 111-126]
 • منیزیوترمال بررسی و مقایسه نقش مزوپور کربنی CMK-1 و کربن سیاه بر سنتز کاربید بور نانو ساختار توسط فرآیند احیاء منیزیوترمال [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 75-84]
 • مهندسی بافت داربست کامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- هیدروکسی آپاتیت: بررسی تاثیر درصد ذرات هیدروکسی آپاتیت و مقایسه ذرات با سایز نانومتری و میکرومتری و اثر آن‌ها بر خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری داربست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • مواد مرتبه‌ای بررسی اثر شار حرارتی بر ریزساختار و عملکرد پوشش‌های سد حرارتی مرتبه ای [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 117-130]
 • مواد مرکب تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 15-28]
 • مورفولوژی بررسی تاثیر مواد پایدارکننده و فعال‌کننده سطحی بر مورفولوژی و سختی پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P/nano TiO2‬‬‬ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-22]
 • میکروحفره بررسی اثر مقدار و نوع کربن بر سنتز دما پایینSiC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 111-126]
 • میکروسختی بررسی تاثیر مواد پایدارکننده و فعال‌کننده سطحی بر مورفولوژی و سختی پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P/nano TiO2‬‬‬ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-22]
 • میکروسکوپ الکترونی بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 127-140]

ن

 • نانو پودر تولید نانو پودر ترکیب هادی پروتون Ba0.85K0.15ZrO3-δ به روش سنتز مکانیکی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 43-56]
 • نانوحفره‌های آلومینا ساخت نانوساختارهای مختلف طلا بر پایه نانوحفره‌های آلومینا [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-86]
 • نانوحفره‌های طلا ساخت نانوساختارهای مختلف طلا بر پایه نانوحفره‌های آلومینا [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-86]
 • نانوذرات مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 25-34]
 • نانوذرات تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]
 • نانو‌ذرات کاربید سیلیسیوم بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-SiC ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم Al6061 به روش آبکاری شیمیایی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-9]
 • نانوذرات مغناطیسی بررسی سینتیک و مدل‌های ایزوترمی ‌جذب رنگ‌های‌آلی به وسیله نانو‌ذرات مغناطیسی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 29-42]
 • نانو ذرات نیکل تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]
 • نانوذره اتصال نفوذی بدنه های آلومینایی با استفاده از مخلوط نانوذره های هیدریدی بین-لایه‌ای و بررسی ساختار و استحکام اتصال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • نانوساختار مطالعه تبلورمجدد استاتیکی مس پس از تغییرشکل پلاستیک شدید [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 109-116]
 • نانوشبه بلور اثر دمای آنیلینگ بر رفتار خوردگی و ساختار نانوشبه بلورهای Al-Cu-Ni تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 11-20]
 • نانوکاتالیست نیکل بررسی تاثیر نسبت مولار Al:Mg بر خواص ساختاری نانوکاتالیست NiO/Al2O3-MgO تولیدی به روش سل - ژل اصلاح شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • نانو کامپوزیت بررسی اثر مقدار و نوع کربن بر سنتز دما پایینSiC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 111-126]
 • نانوکامپوزیت بررسی تأثیر پارامتر زمان آسیاب کاری بر ریزساختار نهایی پودرTiB2-TiC نانوکریستالی تولیدی به روش سنتز احتراقی تحت ماکروویو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 15-26]
 • نانوکامپوزیت بررسی پارامترهای موثر بر تف جوشی نانوکامپوزیت Al2O3-TiB2سنتز شده به روش مکانوشیمیایی و ارزیابی خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 57-68]
 • نانوکامپوزیت بررسی توانایی حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-گرافن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 77-86]
 • نانوکامپوزیت سنتز ترکیب بین فلزی نانوساختار Al3Zr و مطالعه تاثیر افزودن آن بر خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 87-100]
 • نانولوله کربنی تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • نانولوله کربنی چند دیواره تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]
 • نانو منیزیا بررسی ریز ساختار کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم با فاز تقویت کننده نانو منیزیا تولید شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 117-128]
 • نانومیله‌های طلا ساخت نانوساختارهای مختلف طلا بر پایه نانوحفره‌های آلومینا [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-86]
 • نانونقطه طلا ساخت نانوساختارهای مختلف طلا بر پایه نانوحفره‌های آلومینا [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-86]
 • نرخ خوردگی بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW بر خوردگی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 95-110]
 • نمودار حد شکل دهی - تنش عمودی - مدل سازی پیش بینی تأثیر تنش عمودی بر نمودار های حدشکل دهی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 175-190]
 • نورد تجمعی ساخت فوم آلومینیومی به‌روش ARB و بررسی خواص اتصال آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 27-39]
 • نورد سرد تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]
 • نیکل آمورف تاثیر میزان مولیبدن بر آمورف شدن نیکل با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 69-76]

و

 • ویژگی های مکانیکی بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW بر خوردگی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 95-110]

ه

 • هیدروکسی آپاتیت داربست کامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- هیدروکسی آپاتیت: بررسی تاثیر درصد ذرات هیدروکسی آپاتیت و مقایسه ذرات با سایز نانومتری و میکرومتری و اثر آن‌ها بر خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری داربست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • هیدرید اتصال نفوذی بدنه های آلومینایی با استفاده از مخلوط نانوذره های هیدریدی بین-لایه‌ای و بررسی ساختار و استحکام اتصال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]