نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری الکتریکی ارزیابی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P/Al2O3-SiC [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 109-120]
 • آسیاکاری مروری بر استخراج لیتیم از مینرال‌های آن - مطالعه موردی: استخراج لیتیم از کنسانتره اسپودیومن به روش تشویه سولفاتی در شرایط آسیاکاری [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 75-90]
 • آسیب بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]
 • آلیاژ Mg-RE بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 61-76]
 • آلیاژ تیتانیوم بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند لحیم کاری مادون قرمز اتصال‌های غیر همجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از آلیاژ پرکننده نقره [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-16]
 • آنیل فوق سریع تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]
 • آنیل میان‌بحرانی بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]

ا

 • ابرخازن ساخت نانوکامپوزیت نیکل-کبالت-آلومینیوم/گرافن و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن به عنوان ابرخازن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-80]
 • اتصال فولاد – کاربید تنگستن، سنتز احتراقی، استفاده از واکنش سنتز احتراقی ترکیب بین فلزی NiTi جهت اتصال فولاد به کاربید تنگستن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 103-114]
 • اتصال نورد تجمعی خواص مکانیکی و خوردگی نانو کامپوزیت مس-اکسید گرافن حاوی 2% اکسید گرافن تولید شده به روش فرآیند اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 43-60]
 • احیای آلومینوترمی احیای آلومینوترمی تری اکسید مولیبدن خاتون آباد در ماکروویو: بررسی تاثیر اندازه ذرات آلومینیوم و جرم نمونه بر فرآیند احیا [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • افزودنی غیرحلال ساخت و مشخصه یابی غشاهای توسعه یافته الیاف توخالی پلی سولفون برای نمزدایی جریانات گازی در تماس دهنده غشایی گاز-مایع [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 45-58]
 • اکستروژن گردابی بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]
 • اکسید روی لایه‌نشانی، مشخصه‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی آلاییده شده با منیزیم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 107-124]
 • اکسید مولیبدن احیای آلومینوترمی تری اکسید مولیبدن خاتون آباد در ماکروویو: بررسی تاثیر اندازه ذرات آلومینیوم و جرم نمونه بر فرآیند احیا [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • الکترود E347-16 بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E347-16 [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 31-42]
 • الکتروشیمی ساخت نانوکامپوزیت نیکل-کبالت-آلومینیوم/گرافن و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن به عنوان ابرخازن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-80]
 • الکتروشیمیایی تاثیر اکسیدهای نئودیم و ایتریم بر خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کامپوزیت LiFePO4/C سنتز شده به روش حالت جامد به‌منظور کاربرد به‌عنوان کاتد باتری لیتیوم یون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 107-122]
 • الکتروفرمینگ تولید لوله‌های کامپوزیتی Cu-Al‌2O3‌ به روش الکتروفرمینگ و بررسی تأثیر ذرات آلومینا بر مقاومت به خوردگی لوله‌ها [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • انجماد همدما تاثیردما و زمان اتصال دهی بر ریزساختار سیستم GTD-111/BNi-3/GTD-111 به روش فاز مایع گذرا(TLP) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 91-108]
 • انحنای خطوط لغزش بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]
 • اندازه دانه‌ بررسی مقایسه‌ای اثر چگالی جریان آبکاری بر اندازه دانه پوشش‌های نانوکریستالی نیکل و نیکل-تنگستن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 33-44]
 • ایتریم تاثیر اکسیدهای نئودیم و ایتریم بر خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کامپوزیت LiFePO4/C سنتز شده به روش حالت جامد به‌منظور کاربرد به‌عنوان کاتد باتری لیتیوم یون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 107-122]

ب

 • باتری لیتیوم یون تاثیر اکسیدهای نئودیم و ایتریم بر خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کامپوزیت LiFePO4/C سنتز شده به روش حالت جامد به‌منظور کاربرد به‌عنوان کاتد باتری لیتیوم یون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 107-122]
 • بسامد تشدید فرومغناطیس اثر غلظت کبالت بر رفتار مغناطیسی لایه های نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش موربی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 91-102]
 • بسامد تشدید فرومغناطیس اثر لایه نشانی مورب بر رفتار مغناطیسی لایۀ نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 31-44]
 • بهینه سازی بررسی تاثیر افرودنی‌های پلی وینیل الکل، نانو سیلیکا کلوییدی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر نانوکامپوزیت کلسیم سیلیکاتی و تعیین مقدار بهینه آن‌ها با استفاده از مدل آماری تاگوچی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 77-90]

پ

 • پایداری حرارتی اثر غلظت کبالت بر رفتار مغناطیسی لایه های نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش موربی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 91-102]
 • پدیده جوشش تحلیل ریشه‌های خرابی چندراهه دود آب خنک موتور دیزل دریایی پرسرعت [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-16]
 • پدیده‌ی TRIP اصلاح شگرف خواص کششی یک فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی تک مرحله‌ای در مقایسه با شرایط کاملا مارتنزیتی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]
 • پلی وینیل الکل بررسی تاثیر افرودنی‌های پلی وینیل الکل، نانو سیلیکا کلوییدی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر نانوکامپوزیت کلسیم سیلیکاتی و تعیین مقدار بهینه آن‌ها با استفاده از مدل آماری تاگوچی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 77-90]
 • پوشش Ni-P/Al2O3-SiC ارزیابی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P/Al2O3-SiC [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 109-120]
 • پوشش آلیاژی نیکل-تنگستن بررسی مقایسه‌ای اثر چگالی جریان آبکاری بر اندازه دانه پوشش‌های نانوکریستالی نیکل و نیکل-تنگستن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 33-44]
 • پوشش نانوکریستال بررسی مقایسه‌ای اثر چگالی جریان آبکاری بر اندازه دانه پوشش‌های نانوکریستالی نیکل و نیکل-تنگستن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 33-44]

ت

 • تبلور مجدد تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]
 • تجزیه کاربی ردیابی افت عمر خزشی سوپرآلیاژ IN738LC بر اساس تجزیه کاربیدها و تغییرات غلظت عناصر آلیاژی در نواحی کاربیدی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 81-94]
 • تحلیل خرابی تحلیل ریشه‌های خرابی چندراهه دود آب خنک موتور دیزل دریایی پرسرعت [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-16]
 • ترک خوردگی تحلیل ریشه‌های خرابی چندراهه دود آب خنک موتور دیزل دریایی پرسرعت [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-16]
 • ترکیب استحکام و انعطاف‌پذیری بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید تأثیر فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید بر روی خواص مکانیکی فولاد 1.7225 [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 35-48]
 • تغییرشکل گرم بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 61-76]
 • تقابل تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]
 • تماس دهنده غشایی گاز-مایع ساخت و مشخصه یابی غشاهای توسعه یافته الیاف توخالی پلی سولفون برای نمزدایی جریانات گازی در تماس دهنده غشایی گاز-مایع [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 45-58]

ج

 • جذب امواج الکترومغناطیسی سنتز نانو ذرات مغناطیسی FeCo در نسبت های آلیاژی مختلف به روش شیمیایی میکروامولسیون و بررسی خواص مغناطیسی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 45-62]
 • جرم نمونه احیای آلومینوترمی تری اکسید مولیبدن خاتون آباد در ماکروویو: بررسی تاثیر اندازه ذرات آلومینیوم و جرم نمونه بر فرآیند احیا [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • جوشکاری SMAW بررسی اثر درجه رقت و لایه واسط بر مقاومت به سایش لایه روکش سخت پایه Fe-Cr-C جوشکاری شده به روش SMAWبر روی فولاد ساده کربنی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 133-32]
 • جوشکاری مقاومتی بررسی متغیرهای جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا(HFRW )بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد کم آلیاژ کروم-مولیبدن به فولاد پرآلیاژ کروم دار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 1-15]

چ

 • چگالی جریان آبکاری بررسی مقایسه‌ای اثر چگالی جریان آبکاری بر اندازه دانه پوشش‌های نانوکریستالی نیکل و نیکل-تنگستن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 33-44]
 • چندراهه دود تحلیل ریشه‌های خرابی چندراهه دود آب خنک موتور دیزل دریایی پرسرعت [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-16]

ح

 • حالت جامد تاثیر اکسیدهای نئودیم و ایتریم بر خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کامپوزیت LiFePO4/C سنتز شده به روش حالت جامد به‌منظور کاربرد به‌عنوان کاتد باتری لیتیوم یون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 107-122]
 • حساسیت‌پذیری اثرشرایط مختلف عملیات حرارتی روی نانوذرات فریت نیکل و بررسی حساسیت آنها نسبت به فرمالدئید [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 17-30]

خ

 • خواص ارتعاشی تأثیر فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید بر روی خواص مکانیکی فولاد 1.7225 [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 35-48]
 • خواص فتوالکتریکی لایه‌نشانی، مشخصه‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی آلاییده شده با منیزیم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 107-124]
 • خواص کششی بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]
 • خواص مکانیکی بررسی متغیرهای جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا(HFRW )بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد کم آلیاژ کروم-مولیبدن به فولاد پرآلیاژ کروم دار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 1-15]
 • خواص مکانیکی تأثیر فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید بر روی خواص مکانیکی فولاد 1.7225 [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 35-48]
 • خواص مکانیکی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 در شرایط مختلف نورد گرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-90]
 • خوردگی بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E347-16 [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 31-42]
 • خوردگی خواص مکانیکی و خوردگی نانو کامپوزیت مس-اکسید گرافن حاوی 2% اکسید گرافن تولید شده به روش فرآیند اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 43-60]

د

 • درجه رقت بررسی اثر درجه رقت و لایه واسط بر مقاومت به سایش لایه روکش سخت پایه Fe-Cr-C جوشکاری شده به روش SMAWبر روی فولاد ساده کربنی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 133-32]
 • دگرگونی فاز تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]
 • دمای بحرانی تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]

ذ

 • ذرات آلومینا تولید لوله‌های کامپوزیتی Cu-Al‌2O3‌ به روش الکتروفرمینگ و بررسی تأثیر ذرات آلومینا بر مقاومت به خوردگی لوله‌ها [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]

ر

 • روش کند و پاش اثر لایه نشانی مورب بر رفتار مغناطیسی لایۀ نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 31-44]
 • ریزساختار بررسی متغیرهای جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا(HFRW )بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد کم آلیاژ کروم-مولیبدن به فولاد پرآلیاژ کروم دار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 1-15]
 • ریزساختار بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E347-16 [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 31-42]
 • ریزساختار بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 61-76]
 • ریزساختار بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند لحیم کاری مادون قرمز اتصال‌های غیر همجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از آلیاژ پرکننده نقره [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-16]
 • ریزساختار بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 در شرایط مختلف نورد گرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-90]
 • ریزساختار تمام مارتنزیتی بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]
 • ریزساختار دوفازی فریتی-مارتنزیتی بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]
 • ریزساختارهای میکروکامپوزیتی بینیت- مارتنزیت- آستنیت باقیمانده اصلاح شگرف خواص کششی یک فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی تک مرحله‌ای در مقایسه با شرایط کاملا مارتنزیتی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]

ز

 • زاویه پیچش بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]

ژ

 • ژلاتین سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت متخلخل به روش سل-ژل با استفاده از پلیمرهای آلی مختلف [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-62]

س

 • سایش ارزیابی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P/Al2O3-SiC [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 109-120]
 • سایش بررسی اثر درجه رقت و لایه واسط بر مقاومت به سایش لایه روکش سخت پایه Fe-Cr-C جوشکاری شده به روش SMAWبر روی فولاد ساده کربنی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 133-32]
 • سبوس برنج سنتز و مشخصه یابی کربن فعال شده از سبوس برنج [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 125-136]
 • سل ـ ژل لایه‌نشانی، مشخصه‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی آلاییده شده با منیزیم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 107-124]
 • سل-ژل سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت متخلخل به روش سل-ژل با استفاده از پلیمرهای آلی مختلف [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-62]
 • سنتز سنتز نانو ذرات مغناطیسی FeCo در نسبت های آلیاژی مختلف به روش شیمیایی میکروامولسیون و بررسی خواص مغناطیسی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 45-62]
 • سوپرآلیاژ IN738LC ردیابی افت عمر خزشی سوپرآلیاژ IN738LC بر اساس تجزیه کاربیدها و تغییرات غلظت عناصر آلیاژی در نواحی کاربیدی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 81-94]
 • سوپرآلیاژ پایه نیکل تاثیردما و زمان اتصال دهی بر ریزساختار سیستم GTD-111/BNi-3/GTD-111 به روش فاز مایع گذرا(TLP) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 91-108]
 • سولفات سدیم مروری بر استخراج لیتیم از مینرال‌های آن - مطالعه موردی: استخراج لیتیم از کنسانتره اسپودیومن به روش تشویه سولفاتی در شرایط آسیاکاری [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 75-90]
 • سیلیس سنتز و مشخصه یابی کربن فعال شده از سبوس برنج [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 125-136]

ش

 • شیب دمایی اثرشرایط مختلف عملیات حرارتی روی نانوذرات فریت نیکل و بررسی حساسیت آنها نسبت به فرمالدئید [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 17-30]

ع

 • عملیات حرارتی اثرشرایط مختلف عملیات حرارتی روی نانوذرات فریت نیکل و بررسی حساسیت آنها نسبت به فرمالدئید [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 17-30]
 • عملیات حرارتی کوئنچ مستقیم در آب اصلاح شگرف خواص کششی یک فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی تک مرحله‌ای در مقایسه با شرایط کاملا مارتنزیتی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]

غ

 • غشا الیاف توخالی پلی سولفون ساخت و مشخصه یابی غشاهای توسعه یافته الیاف توخالی پلی سولفون برای نمزدایی جریانات گازی در تماس دهنده غشایی گاز-مایع [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 45-58]

ف

 • فرایند کنترل شده ترمومکانیکال (TMCP) بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 در شرایط مختلف نورد گرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-90]
 • فرکانس بالا بررسی متغیرهای جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا(HFRW )بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد کم آلیاژ کروم-مولیبدن به فولاد پرآلیاژ کروم دار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 1-15]
 • فلز پرکننده نقره بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند لحیم کاری مادون قرمز اتصال‌های غیر همجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از آلیاژ پرکننده نقره [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-16]
 • فولاد 1.7225 تأثیر فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید بر روی خواص مکانیکی فولاد 1.7225 [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 35-48]
 • فولاد API X70 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 در شرایط مختلف نورد گرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-90]
 • فولاد زنگ نزن بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند لحیم کاری مادون قرمز اتصال‌های غیر همجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از آلیاژ پرکننده نقره [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-16]
 • فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 اصلاح شگرف خواص کششی یک فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی تک مرحله‌ای در مقایسه با شرایط کاملا مارتنزیتی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]

ک

 • کارکرد طولانی‌مدت ردیابی افت عمر خزشی سوپرآلیاژ IN738LC بر اساس تجزیه کاربیدها و تغییرات غلظت عناصر آلیاژی در نواحی کاربیدی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 81-94]
 • کامپوزیت Cu-Al2O3 تولید لوله‌های کامپوزیتی Cu-Al‌2O3‌ به روش الکتروفرمینگ و بررسی تأثیر ذرات آلومینا بر مقاومت به خوردگی لوله‌ها [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • کامپوزیت مس/اکسید گرافن خواص مکانیکی و خوردگی نانو کامپوزیت مس-اکسید گرافن حاوی 2% اکسید گرافن تولید شده به روش فرآیند اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 43-60]
 • کربن فعال شده سنتز و مشخصه یابی کربن فعال شده از سبوس برنج [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 125-136]
 • کرنش پلاستیک شدید خواص مکانیکی و خوردگی نانو کامپوزیت مس-اکسید گرافن حاوی 2% اکسید گرافن تولید شده به روش فرآیند اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 43-60]
 • کرنش موثر میانگین بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]
 • کند و پاش موربی اثر غلظت کبالت بر رفتار مغناطیسی لایه های نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش موربی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 91-102]
 • کنسانتره اسپودیومن مروری بر استخراج لیتیم از مینرال‌های آن - مطالعه موردی: استخراج لیتیم از کنسانتره اسپودیومن به روش تشویه سولفاتی در شرایط آسیاکاری [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 75-90]
 • کوئنچ و پارتیشن‌بندی اصلاح شگرف خواص کششی یک فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی تک مرحله‌ای در مقایسه با شرایط کاملا مارتنزیتی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]
 • کیتوزان سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت متخلخل به روش سل-ژل با استفاده از پلیمرهای آلی مختلف [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-62]

گ

 • گاز فرمالدئید اثرشرایط مختلف عملیات حرارتی روی نانوذرات فریت نیکل و بررسی حساسیت آنها نسبت به فرمالدئید [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 17-30]
 • گرافن ساخت نانوکامپوزیت نیکل-کبالت-آلومینیوم/گرافن و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن به عنوان ابرخازن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-80]

ل

 • لایه نازک لایه‌نشانی، مشخصه‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی آلاییده شده با منیزیم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 107-124]
 • لایه نشینی در شرایط مورب اثر لایه نشانی مورب بر رفتار مغناطیسی لایۀ نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 31-44]
 • لایه واسط بررسی اثر درجه رقت و لایه واسط بر مقاومت به سایش لایه روکش سخت پایه Fe-Cr-C جوشکاری شده به روش SMAWبر روی فولاد ساده کربنی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 133-32]
 • لایۀ نازک آهن-کبالت اثر غلظت کبالت بر رفتار مغناطیسی لایه های نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش موربی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 91-102]
 • لایۀ نازک آهن-کبالت اثر لایه نشانی مورب بر رفتار مغناطیسی لایۀ نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 31-44]
 • لحیم کاری سخت مادون قرمز بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند لحیم کاری مادون قرمز اتصال‌های غیر همجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از آلیاژ پرکننده نقره [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-16]
 • لوله تولید لوله‌های کامپوزیتی Cu-Al‌2O3‌ به روش الکتروفرمینگ و بررسی تأثیر ذرات آلومینا بر مقاومت به خوردگی لوله‌ها [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • لوله های پره دار( فین تیوب) بررسی متغیرهای جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا(HFRW )بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد کم آلیاژ کروم-مولیبدن به فولاد پرآلیاژ کروم دار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 1-15]
 • لیچینگ مروری بر استخراج لیتیم از مینرال‌های آن - مطالعه موردی: استخراج لیتیم از کنسانتره اسپودیومن به روش تشویه سولفاتی در شرایط آسیاکاری [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 75-90]

م

 • ماکروویو احیای آلومینوترمی تری اکسید مولیبدن خاتون آباد در ماکروویو: بررسی تاثیر اندازه ذرات آلومینیوم و جرم نمونه بر فرآیند احیا [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • محصول میانی احیای آلومینوترمی تری اکسید مولیبدن خاتون آباد در ماکروویو: بررسی تاثیر اندازه ذرات آلومینیوم و جرم نمونه بر فرآیند احیا [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • مزومتخلخل سنتز و مشخصه یابی کربن فعال شده از سبوس برنج [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 125-136]
 • مشخصه‌های ریزساختاری ردیابی افت عمر خزشی سوپرآلیاژ IN738LC بر اساس تجزیه کاربیدها و تغییرات غلظت عناصر آلیاژی در نواحی کاربیدی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 81-94]
 • معادله سینوس هایپربولیک بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 61-76]
 • مقاومت به خوردگی تولید لوله‌های کامپوزیتی Cu-Al‌2O3‌ به روش الکتروفرمینگ و بررسی تأثیر ذرات آلومینا بر مقاومت به خوردگی لوله‌ها [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • منیزیم لایه‌نشانی، مشخصه‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی آلاییده شده با منیزیم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 107-124]
 • موتور دیزل دریایی تحلیل ریشه‌های خرابی چندراهه دود آب خنک موتور دیزل دریایی پرسرعت [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-16]
 • میکروامولسیون سنتز نانو ذرات مغناطیسی FeCo در نسبت های آلیاژی مختلف به روش شیمیایی میکروامولسیون و بررسی خواص مغناطیسی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 45-62]
 • مینرال های لیتیم مروری بر استخراج لیتیم از مینرال‌های آن - مطالعه موردی: استخراج لیتیم از کنسانتره اسپودیومن به روش تشویه سولفاتی در شرایط آسیاکاری [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 75-90]

ن

 • نئودیم تاثیر اکسیدهای نئودیم و ایتریم بر خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کامپوزیت LiFePO4/C سنتز شده به روش حالت جامد به‌منظور کاربرد به‌عنوان کاتد باتری لیتیوم یون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 107-122]
 • نانو‌ذرات NiFe2O4 اثرشرایط مختلف عملیات حرارتی روی نانوذرات فریت نیکل و بررسی حساسیت آنها نسبت به فرمالدئید [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 17-30]
 • نانو ذرات متخلخل سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت متخلخل به روش سل-ژل با استفاده از پلیمرهای آلی مختلف [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-62]
 • نانو ذرات مغناطیسی سنتز نانو ذرات مغناطیسی FeCo در نسبت های آلیاژی مختلف به روش شیمیایی میکروامولسیون و بررسی خواص مغناطیسی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 45-62]
 • نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بررسی تاثیر افرودنی‌های پلی وینیل الکل، نانو سیلیکا کلوییدی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر نانوکامپوزیت کلسیم سیلیکاتی و تعیین مقدار بهینه آن‌ها با استفاده از مدل آماری تاگوچی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 77-90]
 • نانو سل سیلیکا بررسی تاثیر افرودنی‌های پلی وینیل الکل، نانو سیلیکا کلوییدی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر نانوکامپوزیت کلسیم سیلیکاتی و تعیین مقدار بهینه آن‌ها با استفاده از مدل آماری تاگوچی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 77-90]
 • نانوکامپوزیت ساخت نانوکامپوزیت نیکل-کبالت-آلومینیوم/گرافن و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن به عنوان ابرخازن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-80]
 • نانو کامپوزیت کلسیم سیلیکاتی بررسی تاثیر افرودنی‌های پلی وینیل الکل، نانو سیلیکا کلوییدی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر نانوکامپوزیت کلسیم سیلیکاتی و تعیین مقدار بهینه آن‌ها با استفاده از مدل آماری تاگوچی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 77-90]
 • نانوکامپوزیت هیبریدی ارزیابی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P/Al2O3-SiC [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 109-120]
 • ناهمسانگردی مغناطیسی اثر غلظت کبالت بر رفتار مغناطیسی لایه های نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش موربی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 91-102]
 • ناهمسانگردی مغناطیسی اثر لایه نشانی مورب بر رفتار مغناطیسی لایۀ نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 31-44]
 • نقشه‌های فرآیندی بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 61-76]
 • نمزدایی ساخت و مشخصه یابی غشاهای توسعه یافته الیاف توخالی پلی سولفون برای نمزدایی جریانات گازی در تماس دهنده غشایی گاز-مایع [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 45-58]
 • نورد گرم بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 در شرایط مختلف نورد گرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-90]
 • نیوبیوم بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E347-16 [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 31-42]

و

 • واکنش گرمازا، ترکیب بین فلزی NiTi استفاده از واکنش سنتز احتراقی ترکیب بین فلزی NiTi جهت اتصال فولاد به کاربید تنگستن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 103-114]
 • وانادیم بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E347-16 [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 31-42]

ه

 • هیدروترمال ساخت نانوکامپوزیت نیکل-کبالت-آلومینیوم/گرافن و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن به عنوان ابرخازن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-80]
 • هیدروکسی آپاتیت سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت متخلخل به روش سل-ژل با استفاده از پلیمرهای آلی مختلف [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-62]