نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلاینده تیتانیوم/سیلیسیم سنتز و بررسی خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی (ZnO) آلائیده شده با Si و Ti [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 71-82]
 • آلومیناید 〖"Al" 〗_"3" "Ti" تولید کامپوزیت درجای Al 3003/〖"Al" 〗_"3" "Ti" با استفاده از ذرات عنصری تیتانیم توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-70]
 • آلومینیم مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 153-166]
 • آلومینیوم 2024 تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 13-30]
 • آلومینیوم 6061 تاثیر پارامترهای فرآیندی بر اکستروژن معکوس داغ آلیاژ Al6061 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 153-162]
 • آلومینیوم خالص تجاری بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • آلیاژ 7075 مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 7075حاصل از دو روش متدوال و اصلاح‌شده SIMA [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 149-158]
 • آلیاژ 7075- Al بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-86]
 • آلیاژ Al 3003-H14 تولید کامپوزیت درجای Al 3003/〖"Al" 〗_"3" "Ti" با استفاده از ذرات عنصری تیتانیم توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-70]
 • آلیاژ AZ81 تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • آلیاژ آلومینیم 7075-T6 بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-12]
 • آلیاژ آلومینیم A356 دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • آلیاژ تیتانیوم بررسی فرآیند PEO بر رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-152]
 • آلیاژسازی مکانیکی اثر زمان آسیاکاری و بررسی تحلیل ترمودینامیکی بر تشکیل فاز آمورف در آلیاژ Fe-C-Ta تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 107-122]
 • آلیاژسازی مکانیکی- عملیات حرارتی بررسی اثر افزودن Al در سنتز نانوساختار Ti3SiC2 به روش آلیاژسازی مکانیکی – عملیات حرارتی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-28]
 • آلیاژ شیشه‌ای بررسی سینتیک تبلور آلیاژ شیشه ای Co-Fe-Ta-Hf-B تولید شده با روش مذاب ریسی با پایداری حرارتی بالا در حالت گرمایش پیوسته [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 169-182]
 • آلیاژ منیزیم بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیمAZ91 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-92]
 • آلیاژ منیزیم AZ91 بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • آلیاژهای آمورف پایه آهن اثر زمان آسیاکاری و بررسی تحلیل ترمودینامیکی بر تشکیل فاز آمورف در آلیاژ Fe-C-Ta تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 107-122]
 • آنالیز مودال بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیمAZ91 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-92]
 • آنتی ‌باکتریال سنتز نانو ذرات اکسید فلزی مس - قلع به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص ضد باکتری آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-136]
 • آنیل در اتمسفر هیدروژن اصلاح مورفولوژی سطحی پوشش‌ تنگستنی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری به منظور کاربرد در لامپ تولید پرتو ایکس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 137-146]

ا

 • اثرات نقص بررسی رفتار مکانیکی نانو لوله فسفرین بدون چروک تحت بارگذاری محوری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 117-124]
 • احیاء شیمیایی سنتز و شناسایی نانو ذرات مس پایدار از لحاظ شیمیایی در محیط‌های آبی با کنترل شکل و اندازه ذرات‌ با روش احیاء شیمیایی درحضور مالئیک اسید و پلی وینیل پیرولیدون [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 121-128]
 • ارتعاشات فراصوت بررسی تأثیر ارتعاشات فراصوت بر خواص مکانیکی ورق دو لایه فولاد کم کربن - تیتانیوم خالص در فرآیند شکل دهی افزایشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • استحکام مکانیکی تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی پرآلومینا-کم سیمان خودجاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-42]
 • استرانسیم (Sr) بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • اسفنج سلول باز پلیمری )پلی اورتان( ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • اسید هیدروکلریک بررسی علل تخریب و انسداد ناشی از خوردگی لوله های مسی حاوی گاز کلر در حضور رطوبت (مطالعه موردی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-40]
 • اکستروژن برشی ساده بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • اکستروژن معکوس تاثیر پارامترهای فرآیندی بر اکستروژن معکوس داغ آلیاژ Al6061 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 153-162]
 • اکسید آهن میکایی ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]
 • اکسید روی سنتز و بررسی خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی (ZnO) آلائیده شده با Si و Ti [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 71-82]
 • اکسید مس - قلع سنتز نانو ذرات اکسید فلزی مس - قلع به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص ضد باکتری آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-136]
 • الکتروشیمیایی سنتز میکروکره‌های کامپوزیتی Cr2O3/C با تغییر در پارامترهای ساخت و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-72]
 • الکترولس نیکل- فسفر دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • امپدانس الکتروشیمیایی ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]
 • اندازه دانه بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • انرژی اکتیواسیون بررسی رفتار سیلان و تحولات ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگیGTD 111 طی آزمون فشار گرم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 167-178]
 • انرژی پهنای باند بررسی اثر آلایش ایندیوم بر خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک سولفید قلع تهیه شده با روش الکتروانباشت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-56]
 • انفجار الکتریکی سیم سنتز نانو ذرات اکسید فلزی مس - قلع به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص ضد باکتری آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-136]
 • ایزوترم تعادلی حذف رنگ از محلول‌های آبی توسط پنتا آزا تترا اتیلن ساپورت شده بر روی پلی اکریل آمید به عنوان یک جاذب جدید: بررسی سینتیک و ایزوترم جذبی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-28]

ب

 • باتری تولید نانو اکسید نقره دو ظرفیتی با قابلیت به‌کارگیری در باتری اولیه روی – اکسید نقره [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-56]
 • بازیابی مغناطیسی سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 51-60]
 • بروموکروزول سبز حذف رنگ از محلول‌های آبی توسط پنتا آزا تترا اتیلن ساپورت شده بر روی پلی اکریل آمید به عنوان یک جاذب جدید: بررسی سینتیک و ایزوترم جذبی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-28]

پ

 • پاشش پلاسمایی اتمسفری اصلاح مورفولوژی سطحی پوشش‌ تنگستنی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری به منظور کاربرد در لامپ تولید پرتو ایکس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 137-146]
 • پرایمر لاستیک مصنوعی ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]
 • پلی‌یورتان تاثیر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی و حرارتی فوم و پانل ساندویچی پلی‌یورتان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 91-108]
 • پوشش‌تنگستنی اصلاح مورفولوژی سطحی پوشش‌ تنگستنی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری به منظور کاربرد در لامپ تولید پرتو ایکس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 137-146]
 • پوشش خطوط لوله ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]
 • پوشش نانوسختار و فولاد St37 بررسی ساختار و رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوساختار کربن شبه الماس رسوب‌گذاری شده به روش PACVD و Arc-PVD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 87-104]
 • پوشش نانو کامپوزیتی تولید پوشش کامپوزیتی کروم سخت – نانوآلومینا به روش آبکاری الکتریکی از حمام کروم شش ظرفیتی وبررسی خواص سایشی و میکروسختی پوشش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 45-58]
 • پوشش‌های آلی آکریلیک ساخت و بررسی خصوصیات پوشش‌های آلی اکریلیک امولسیونی پایه آب حاوی نانوذرات سیلیکا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 97-108]

ت

 • تحلیل عامل کوینچ تخمین سختی در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با استفاده از روش تحلیل عامل کوینچ (QFA) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-50]
 • تخریب فتوکاتالیستی سنتز و بررسی خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی (ZnO) آلائیده شده با Si و Ti [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 71-82]
 • تخلخل تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • تخمین سختی تخمین سختی در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با استفاده از روش تحلیل عامل کوینچ (QFA) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-50]
 • ترکیب NBR/PP بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP و نانو ذرات خاک رس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-28]
 • ترکیبات بین‌فلزی بررسی اثر میان لایه تیتانیومی بر خواص مکانیکی و ساختاری اتصال نفوذی فولاد- تنگستن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-116]
 • ترموپلاستیک الاستومر بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP و نانو ذرات خاک رس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-28]
 • تقویت‌کننده مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 153-166]
 • تنگستن بررسی اثر میان لایه تیتانیومی بر خواص مکانیکی و ساختاری اتصال نفوذی فولاد- تنگستن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-116]
 • تیتانات بیسموت رفتار دی الکتریک نسبت‌های مختلف مخلوط فریت لیتیم- تیتانات بیسموت تولید شده به روش سنتز احتراقی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 139-152]
 • تیتانیوم اکسید سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 51-60]

ث

 • ثابت دی‌الکتریک رفتار دی الکتریک نسبت‌های مختلف مخلوط فریت لیتیم- تیتانات بیسموت تولید شده به روش سنتز احتراقی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 139-152]

ج

 • جاذب حذف رنگ از محلول‌های آبی توسط پنتا آزا تترا اتیلن ساپورت شده بر روی پلی اکریل آمید به عنوان یک جاذب جدید: بررسی سینتیک و ایزوترم جذبی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-28]
 • جریان مستقیم تولید پوشش کامپوزیتی کروم سخت – نانوآلومینا به روش آبکاری الکتریکی از حمام کروم شش ظرفیتی وبررسی خواص سایشی و میکروسختی پوشش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 45-58]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 13-30]
 • جوشکاری انفجاری تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و سختی فصل مشترک جوش انفجاری سه لایه مس/آلومینیوم/مس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-44]
 • جوشکاری قوسی تنگستن –گاز تاثیر نوع فلز پرکننده بر ریزساختار اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کوئنچ وتمپر517A [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 125-138]
 • جوشکاری نفوذی بررسی اثر میان لایه تیتانیومی بر خواص مکانیکی و ساختاری اتصال نفوذی فولاد- تنگستن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-116]

چ

 • چسبندگی ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]

ح

 • حجم به ازای اتم بررسی اثر اندازه ذره بر پارامتر حجم به ازای اتم در نانوذرات اکسید تیتانیوم [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 81-90]
 • حمام کروم شش ظرفیتی تولید پوشش کامپوزیتی کروم سخت – نانوآلومینا به روش آبکاری الکتریکی از حمام کروم شش ظرفیتی وبررسی خواص سایشی و میکروسختی پوشش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 45-58]

خ

 • خزش مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 153-166]
 • خستگی بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-12]
 • خستگی بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • خواص اپتیکی بررسی اثر غلظت وانادیوم بر خواص اپتیکی و الکتریکی لایه نازک نانو ساختار دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 173-182]
 • خواص حرارتی تاثیر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی و حرارتی فوم و پانل ساندویچی پلی‌یورتان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 91-108]
 • خواص فیزیکی تاثیر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی و حرارتی فوم و پانل ساندویچی پلی‌یورتان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 91-108]
 • خواص مکانیکی دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-86]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP و نانو ذرات خاک رس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-28]
 • خواص مکانیکی ساخت و مشخصه‌یابی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی/سیلیکا [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]
 • خواص مکانیکی بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • خواص مکانیکی تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 13-30]
 • خواص مکانیکی بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر ارتعاشات فراصوت بر خواص مکانیکی ورق دو لایه فولاد کم کربن - تیتانیوم خالص در فرآیند شکل دهی افزایشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • خواص مکانیکی مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 7075حاصل از دو روش متدوال و اصلاح‌شده SIMA [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 149-158]
 • خواص نوری بررسی اثر آلایش ایندیوم بر خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک سولفید قلع تهیه شده با روش الکتروانباشت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-56]
 • خواص نوری سنتز و بررسی خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی (ZnO) آلائیده شده با Si و Ti [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 71-82]
 • خودجاری تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی پرآلومینا-کم سیمان خودجاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-42]
 • خوردگی بررسی علل تخریب و انسداد ناشی از خوردگی لوله های مسی حاوی گاز کلر در حضور رطوبت (مطالعه موردی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-40]
 • خوردگی حفره‌ای بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-12]
 • خوردگی خستگی بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-12]

د

 • درصد مولی آلومینیوم بررسی اثر افزودن Al در سنتز نانوساختار Ti3SiC2 به روش آلیاژسازی مکانیکی – عملیات حرارتی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-28]
 • دشارژ با سرعت بالا تولید نانو اکسید نقره دو ظرفیتی با قابلیت به‌کارگیری در باتری اولیه روی – اکسید نقره [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-56]
 • دمای بین پاسی بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • دی اکسید تیتانیوم بررسی اثر غلظت وانادیوم بر خواص اپتیکی و الکتریکی لایه نازک نانو ساختار دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 173-182]
 • دی اکسید تیتانیوم سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال (S45)/TiO2/فلوئورآپاتیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-96]
 • دیرگداز ریختنی تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی پرآلومینا-کم سیمان خودجاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-42]
 • دینامیک مولکولی بررسی رفتار مکانیکی نانو لوله فسفرین بدون چروک تحت بارگذاری محوری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 117-124]

ذ

 • ذرات آلومینا تولید پوشش کامپوزیتی کروم سخت – نانوآلومینا به روش آبکاری الکتریکی از حمام کروم شش ظرفیتی وبررسی خواص سایشی و میکروسختی پوشش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 45-58]
 • ذرات کاربید تیتانیم (TiC) تاثیر متغیرهای فرآیند لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی TiC-13H [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-78]
 • ذرات نقره سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 51-60]

ر

 • رزین اپوکسی ساخت و مشخصه‌یابی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی/سیلیکا [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]
 • رسوبات تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • رسوب الکتروشیمیایی بررسی اثر آلایش ایندیوم بر خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک سولفید قلع تهیه شده با روش الکتروانباشت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-56]
 • رسوب‌دهی الکترولس ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • رسوب دهی الکتریکی ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • رسوب شیمیایی بخار اصلاح مورفولوژی سطحی پوشش‌ تنگستنی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری به منظور کاربرد در لامپ تولید پرتو ایکس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 137-146]
 • رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما بررسی ساختار و رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوساختار کربن شبه الماس رسوب‌گذاری شده به روش PACVD و Arc-PVD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 87-104]
 • رسوب فیزیکی بخار بررسی ساختار و رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوساختار کربن شبه الماس رسوب‌گذاری شده به روش PACVD و Arc-PVD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 87-104]
 • رفتار الکتروشیمیایی تهیه و شناسایی نانو ذره اکسیدی مس- منگنز با خواص پارا مغناطیس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 163-172]
 • رفتار خستگی بررسی فرآیند PEO بر رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-152]
 • رفتار خود کاتالیزوری بررسی سینتیک تبلور آلیاژ شیشه ای Co-Fe-Ta-Hf-B تولید شده با روش مذاب ریسی با پایداری حرارتی بالا در حالت گرمایش پیوسته [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 169-182]
 • رفتار خوردگی بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • رفتار کششی و کمانشی بررسی رفتار مکانیکی نانو لوله فسفرین بدون چروک تحت بارگذاری محوری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 117-124]
 • روش المان محدود تاثیر پارامترهای فرآیندی بر اکستروژن معکوس داغ آلیاژ Al6061 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 153-162]
 • روش سطح پاسخ (RSM) تاثیر متغیرهای فرآیند لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی TiC-13H [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-78]
 • ریخته‌گری فرسابی تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • ریخته‌گری گردابی دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • ریزدانگی تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • ریزساختار بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-86]
 • ریزساختار بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • ریزسختی سنجی تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و سختی فصل مشترک جوش انفجاری سه لایه مس/آلومینیوم/مس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-44]

س

 • ساختار هسته-پوسته سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 51-60]
 • سایش ساخت و بررسی خصوصیات پوشش‌های آلی اکریلیک امولسیونی پایه آب حاوی نانوذرات سیلیکا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 97-108]
 • سطح ویژه ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • سنتز تولید نانو اکسید نقره دو ظرفیتی با قابلیت به‌کارگیری در باتری اولیه روی – اکسید نقره [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-56]
 • سنتز احتراقی رفتار دی الکتریک نسبت‌های مختلف مخلوط فریت لیتیم- تیتانات بیسموت تولید شده به روش سنتز احتراقی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 139-152]
 • سنتز خود احتراقی دما بالا بررسی تأثیر مقدار و منبع کربن بر سنتز نانوساختار Ti2AlC به روش سنتز خود احتراقی دما بالا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 57-68]
 • سوپرآلیاژ تخمین سختی در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با استفاده از روش تحلیل عامل کوینچ (QFA) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-50]
 • سوپرآلیاژ بررسی رفتار سیلان و تحولات ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگیGTD 111 طی آزمون فشار گرم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 167-178]
 • سولفید قلع بررسی اثر آلایش ایندیوم بر خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک سولفید قلع تهیه شده با روش الکتروانباشت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-56]
 • سولوترمال سنتز میکروکره‌های کامپوزیتی Cr2O3/C با تغییر در پارامترهای ساخت و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-72]
 • سینتیک حذف رنگ از محلول‌های آبی توسط پنتا آزا تترا اتیلن ساپورت شده بر روی پلی اکریل آمید به عنوان یک جاذب جدید: بررسی سینتیک و ایزوترم جذبی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-28]
 • سینتیک تبلور بررسی سینتیک تبلور آلیاژ شیشه ای Co-Fe-Ta-Hf-B تولید شده با روش مذاب ریسی با پایداری حرارتی بالا در حالت گرمایش پیوسته [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 169-182]

ش

 • شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی اثر اندازه ذره بر پارامتر حجم به ازای اتم در نانوذرات اکسید تیتانیوم [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 81-90]
 • شکست نگاری بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • شکل‌دهی افزایشی بررسی تأثیر ارتعاشات فراصوت بر خواص مکانیکی ورق دو لایه فولاد کم کربن - تیتانیوم خالص در فرآیند شکل دهی افزایشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • شکل‌دهی نیمه‌جامد مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 7075حاصل از دو روش متدوال و اصلاح‌شده SIMA [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 149-158]
 • شیشه زیست فعال سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال (S45)/TiO2/فلوئورآپاتیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-96]

ض

 • ضخامت بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی ناحیه اتصال فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با فرایند FCAW و مقایسه با فرایند GMAW [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-14]

ع

 • عملیات حرارتی تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و سختی فصل مشترک جوش انفجاری سه لایه مس/آلومینیوم/مس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-44]
 • عملیات حرارتی بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیمAZ91 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-92]

غ

 • غوطه‌وری سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال (S45)/TiO2/فلوئورآپاتیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-96]

ف

 • فرآیند PEO بررسی فرآیند PEO بر رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-152]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی تولید کامپوزیت درجای Al 3003/〖"Al" 〗_"3" "Ti" با استفاده از ذرات عنصری تیتانیم توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-70]
 • فرآیند جوشکاری بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • فرآیندهای ECAP و MDF بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-86]
 • فریت سوزنی بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی ناحیه اتصال فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با فرایند FCAW و مقایسه با فرایند GMAW [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-14]
 • فریت لیتیم رفتار دی الکتریک نسبت‌های مختلف مخلوط فریت لیتیم- تیتانات بیسموت تولید شده به روش سنتز احتراقی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 139-152]
 • فشار گرم بررسی رفتار سیلان و تحولات ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگیGTD 111 طی آزمون فشار گرم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 167-178]
 • فلز جوش بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • فلوئورآپاتیت سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال (S45)/TiO2/فلوئورآپاتیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-96]
 • فولاد بررسی اثر میان لایه تیتانیومی بر خواص مکانیکی و ساختاری اتصال نفوذی فولاد- تنگستن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-116]
 • فولاد St-37 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی ناحیه اتصال فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با فرایند FCAW و مقایسه با فرایند GMAW [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-14]
 • فولاد ابزار گرمکار 13H تاثیر متغیرهای فرآیند لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی TiC-13H [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-78]
 • فولاد زنگ نزن دوفازی تاثیر نوع فلز پرکننده بر ریزساختار اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کوئنچ وتمپر517A [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 125-138]
 • فولاد کم آلیاژ کوئنچ و تمپر تاثیر نوع فلز پرکننده بر ریزساختار اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کوئنچ وتمپر517A [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 125-138]
 • فولاد هادفیلد بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • فوم سلول باز مسی ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • فوم و پانل ساندویچی تاثیر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی و حرارتی فوم و پانل ساندویچی پلی‌یورتان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 91-108]

ک

 • کارگرم بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیمAZ91 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-92]
 • کامپوزیت دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • کامپوزیت مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 153-166]
 • کامپوزیت درجا تولید کامپوزیت درجای Al 3003/〖"Al" 〗_"3" "Ti" با استفاده از ذرات عنصری تیتانیم توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-70]
 • کامپوزیت سطحی بررسی تاثیر مقادیر ذرات B4C بر سختی و مقاومت به سایش کامپوزیت Al-SiC-B4C ایجاد شده به روش GTAW بر آلیاژ AA332 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 123-140]
 • کربن سنتز میکروکره‌های کامپوزیتی Cr2O3/C با تغییر در پارامترهای ساخت و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-72]
 • کربن شبه الماس بررسی ساختار و رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوساختار کربن شبه الماس رسوب‌گذاری شده به روش PACVD و Arc-PVD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 87-104]
 • کلر بررسی علل تخریب و انسداد ناشی از خوردگی لوله های مسی حاوی گاز کلر در حضور رطوبت (مطالعه موردی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-40]
 • کلرزن گازی بررسی علل تخریب و انسداد ناشی از خوردگی لوله های مسی حاوی گاز کلر در حضور رطوبت (مطالعه موردی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-40]
 • کم سیمان تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی پرآلومینا-کم سیمان خودجاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-42]

ل

 • لامپ تولید اشعه ایکس اصلاح مورفولوژی سطحی پوشش‌ تنگستنی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری به منظور کاربرد در لامپ تولید پرتو ایکس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 137-146]
 • لایه نازک بررسی اثر غلظت وانادیوم بر خواص اپتیکی و الکتریکی لایه نازک نانو ساختار دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 173-182]
 • لایه نفوذی تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و سختی فصل مشترک جوش انفجاری سه لایه مس/آلومینیوم/مس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-44]
 • لایه‌های نازک نانوساختار بررسی اثر آلایش ایندیوم بر خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک سولفید قلع تهیه شده با روش الکتروانباشت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-56]
 • لیزر پالسی Nd:YAG تاثیر متغیرهای فرآیند لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی TiC-13H [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-78]

م

 • مالئیک اسید‌ سنتز و شناسایی نانو ذرات مس پایدار از لحاظ شیمیایی در محیط‌های آبی با کنترل شکل و اندازه ذرات‌ با روش احیاء شیمیایی درحضور مالئیک اسید و پلی وینیل پیرولیدون [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 121-128]
 • محیط آبی سنتز و شناسایی نانو ذرات مس پایدار از لحاظ شیمیایی در محیط‌های آبی با کنترل شکل و اندازه ذرات‌ با روش احیاء شیمیایی درحضور مالئیک اسید و پلی وینیل پیرولیدون [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 121-128]
 • مدل پیشرفته میدما اثر زمان آسیاکاری و بررسی تحلیل ترمودینامیکی بر تشکیل فاز آمورف در آلیاژ Fe-C-Ta تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 107-122]
 • مذاب ریسی بررسی سینتیک تبلور آلیاژ شیشه ای Co-Fe-Ta-Hf-B تولید شده با روش مذاب ریسی با پایداری حرارتی بالا در حالت گرمایش پیوسته [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 169-182]
 • مس بررسی علل تخریب و انسداد ناشی از خوردگی لوله های مسی حاوی گاز کلر در حضور رطوبت (مطالعه موردی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-40]
 • مقاومت الکتریکی بررسی اثر غلظت وانادیوم بر خواص اپتیکی و الکتریکی لایه نازک نانو ساختار دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 173-182]
 • مقاومت به سایش بررسی تاثیر مقادیر ذرات B4C بر سختی و مقاومت به سایش کامپوزیت Al-SiC-B4C ایجاد شده به روش GTAW بر آلیاژ AA332 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 123-140]
 • مکس فاز بررسی تأثیر مقدار و منبع کربن بر سنتز نانوساختار Ti2AlC به روش سنتز خود احتراقی دما بالا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 57-68]
 • مکس فاز بررسی اثر افزودن Al در سنتز نانوساختار Ti3SiC2 به روش آلیاژسازی مکانیکی – عملیات حرارتی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-28]
 • منبع کربن بررسی تأثیر مقدار و منبع کربن بر سنتز نانوساختار Ti2AlC به روش سنتز خود احتراقی دما بالا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 57-68]
 • میان لایه تیتانیوم بررسی اثر میان لایه تیتانیومی بر خواص مکانیکی و ساختاری اتصال نفوذی فولاد- تنگستن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-116]
 • میرایی بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیمAZ91 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-92]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی تاثیر نوع فلز پرکننده بر ریزساختار اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کوئنچ وتمپر517A [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 125-138]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی ساخت و بررسی خصوصیات پوشش‌های آلی اکریلیک امولسیونی پایه آب حاوی نانوذرات سیلیکا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 97-108]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی – تک فاز – مورفولوژی تهیه و شناسایی نانو ذره اکسیدی مس- منگنز با خواص پارا مغناطیس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 163-172]
 • میکروکره سنتز میکروکره‌های کامپوزیتی Cr2O3/C با تغییر در پارامترهای ساخت و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-72]
 • میوه نسترن وحشی تولید زیستی نانوپودر نقره و ارزیابی کاربردهای آن در تولید فراورده های بهداشتی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 69-80]

ن

 • نانو آلومینا تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی پرآلومینا-کم سیمان خودجاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-42]
 • نانو اکسید نقره تولید نانو اکسید نقره دو ظرفیتی با قابلیت به‌کارگیری در باتری اولیه روی – اکسید نقره [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-56]
 • نانو خاک رس بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP و نانو ذرات خاک رس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-28]
 • نانوذرات اکسید تیتانیوم بررسی اثر اندازه ذره بر پارامتر حجم به ازای اتم در نانوذرات اکسید تیتانیوم [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 81-90]
 • نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم تاثیر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی و حرارتی فوم و پانل ساندویچی پلی‌یورتان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 91-108]
 • نانوذرات سیلیکا ساخت و بررسی خصوصیات پوشش‌های آلی اکریلیک امولسیونی پایه آب حاوی نانوذرات سیلیکا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 97-108]
 • نانو ذرات مس‌ سنتز و شناسایی نانو ذرات مس پایدار از لحاظ شیمیایی در محیط‌های آبی با کنترل شکل و اندازه ذرات‌ با روش احیاء شیمیایی درحضور مالئیک اسید و پلی وینیل پیرولیدون [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 121-128]
 • نانوذرات نقره تولید زیستی نانوپودر نقره و ارزیابی کاربردهای آن در تولید فراورده های بهداشتی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 69-80]
 • نانو ذره سنتز نانو ذرات اکسید فلزی مس - قلع به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص ضد باکتری آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-136]
 • نانو ذره اکسیدی تهیه و شناسایی نانو ذره اکسیدی مس- منگنز با خواص پارا مغناطیس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 163-172]
 • نانوسیلیکا ساخت و مشخصه‌یابی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی/سیلیکا [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]
 • نانوکامپوزیت بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP و نانو ذرات خاک رس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-28]
 • نانوکامپوزیت سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 51-60]
 • نانوکامپوزیت ساخت و مشخصه‌یابی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی/سیلیکا [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]
 • نانوکامپوزیت سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال (S45)/TiO2/فلوئورآپاتیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-96]
 • نانوکرم تولید زیستی نانوپودر نقره و ارزیابی کاربردهای آن در تولید فراورده های بهداشتی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 69-80]
 • نانو لوله فسفرین بدون چروک بررسی رفتار مکانیکی نانو لوله فسفرین بدون چروک تحت بارگذاری محوری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 117-124]
 • نورد تجمعی مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 153-166]
 • نیترید بور دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]

و

 • وانادیوم بررسی اثر غلظت وانادیوم بر خواص اپتیکی و الکتریکی لایه نازک نانو ساختار دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 173-182]
 • ورق دو لایه بررسی تأثیر ارتعاشات فراصوت بر خواص مکانیکی ورق دو لایه فولاد کم کربن - تیتانیوم خالص در فرآیند شکل دهی افزایشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • وضعیت شکست تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 13-30]

ه

 • هدایت الکتریکی بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-86]
 • هدایت الکتریکی جریان متناوب رفتار دی الکتریک نسبت‌های مختلف مخلوط فریت لیتیم- تیتانات بیسموت تولید شده به روش سنتز احتراقی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 139-152]
 • هیبونیت تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی پرآلومینا-کم سیمان خودجاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-42]
 • هیدرازین سنتز و شناسایی نانو ذرات مس پایدار از لحاظ شیمیایی در محیط‌های آبی با کنترل شکل و اندازه ذرات‌ با روش احیاء شیمیایی درحضور مالئیک اسید و پلی وینیل پیرولیدون [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 121-128]