نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری الکتریکی تشکیل پوشش پرم‌الوی نانو کریستالی به روش آبکاری الکتریکی و بهینه سازی شرایط سطحی پوشش آلیاژی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 89-100]
 • آجر ضایعاتی اثر استفاده از هگزامتافسفات سدیم بر خواص فیزیکی و مکانیکی دیرگدازهای یکپارچه تهیه شده ازضایعات آجرهای منیزیا-کربنی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 45-54]
 • آزمون پلاریزاسیون بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]
 • آزمون خمش خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • آزمون فرض تحلیل آماری میکرومکانیکی اثرات توزیع اتفاقی الیاف بر خواص مکانیکی مواد مرکب الیافی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 137-160]
 • آزمون کشش‌گرم بررسی اثر نرخ کرنش بر رفتار کشش‌گرم آلیاژ اینوار [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 31-38]
 • آسیاب‏کاری خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • آسیاب‏کاری مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • آسیاب‌کاری برودتی بررسی رفتار اکسیداسیون چرخه‌ای و خوردگی داغ CoNiCrAlYSi نانو ساختار پوشش داده شده به روش HVOF [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 97-108]
 • آسیاب‌ گلوله‌ای تعیین اثر اتمسفر آسیاب کاری بر فرآیند تولید و مشخصات نانو پودرهای بور [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 63-76]
 • آسیا کاری مکانیکی بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]
 • آسیاکاری مکانیکی بررسی اثر زمان آسیاکاری و دمای تف‌جوشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 147-158]
 • آلومینیوم 2024 تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید روی رفتار پیری طبیعی آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 39-46]
 • آلیاژ Al- Cu بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • آلیاژ آلومینیوم5086 بررسی ریزساختار و سختی کامپوزیت سطحی AA5086(H116)/ZrO2 و کامپوزیت هیبریدی سطحی AA5086(H116)/ZrO2/Gr ساخته شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 101-114]
 • آلیاژ اینوار بررسی اثر نرخ کرنش بر رفتار کشش‌گرم آلیاژ اینوار [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 31-38]
 • آلیاژ منیزیم AZ31 بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 65-78]
 • آنالیز المان محدود بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • آنالیز حرارتی بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • آنتالپی بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]

ا

 • اتصالات جوشی لب‌به‌لب تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی لوله‌های فولادی جوشکاری‌شده در محیط خورنده پالایشگاهی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 83-96]
 • اتصال چسبی پاسخ گذاری توزیع تنش برشی در اتصال چسبی تک‌لبه کامپوزیتی ناشی از شکسته شدن الیاف [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-18]
 • اتمسفر آسیاب‌کاری تعیین اثر اتمسفر آسیاب کاری بر فرآیند تولید و مشخصات نانو پودرهای بور [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 63-76]
 • اثر Si/Al اثر نسبت Si/Al روی خواص فیزیکی – شیمیایی LaAPSO-34 نانوساختار جهت استفاده در تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 91-110]
 • اجزامحدود بررسی پارامترهای موثر در فرایند نورد ساندویچی و معمولی ورق نازک فولادی به کمک روش اجزاء محدود [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 77-94]
 • احیای منیزیوترمال بررسی امکان سنتز نانو کاربید سیلیسیوم با استفاده از زئولیت طبیعی، ساکاروز و کربن مزوحفره CMK-1 تحت گاز آرگون توسط فرآیند منیزیوترمال [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 139-148]
 • استحاله فازی بررسی دگرگونی های فازی در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 422AISI در حالت سرد کردن پیوسته [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 79-90]
 • اکسیداسیون بررسی مکانیزم و سینیتیک اکسیداسیون خط جوش فولاد 321 AISI [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 109-120]
 • اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی افزایش مقاومت به خوردگی موضعی تیتانیم خالص تجاری در محیط اسید سولفوریک با استفاده از روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 127-136]
 • اکسیداسیون چرخه‌ای بررسی رفتار اکسیداسیون چرخه‌ای و خوردگی داغ CoNiCrAlYSi نانو ساختار پوشش داده شده به روش HVOF [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 97-108]
 • اکسیداسیون سیکلی تأثیر مقدار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیداسیون سیکلی پوشش‌های آلومینایدی اصلاح شده با زیرکونیم [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 19-30]
 • الفین‌های سبک اثر نسبت Si/Al روی خواص فیزیکی – شیمیایی LaAPSO-34 نانوساختار جهت استفاده در تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 91-110]
 • الکترولس ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P/nanoPTFE‬‬‬ به روش الکترولس و بررسی خواص آن [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • الکترولس نیکل – فسفر بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 1-12]
 • الیاف پاسخ گذاری توزیع تنش برشی در اتصال چسبی تک‌لبه کامپوزیتی ناشی از شکسته شدن الیاف [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-18]
 • الیاف شیشه خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • الیاف شیشه مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • الیاف کربن خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • الیاف کربن مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • اندازه دانه بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • انرژی شکست بهبود مقاومت به شکست فلز جوش فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا به روش جوشکاری زیر پودری چهارسیمه با استفاده از اعمال سیکل های حرارتی یک و دو مرحله ای [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 115-126]
 • انرژی فعال‌سازی بررسی اثر نرخ کرنش بر رفتار کشش‌گرم آلیاژ اینوار [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 31-38]
 • ایمیدازول عملکرد بازدارندگی لایه نازک خود مجتمع ایمیدازول مورد استفاده در پوشش هیبریدی آلی – معدنی برای جلوگیری از خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول اسیدی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 61-74]

ب

 • بازدارنده خود مجتمع عملکرد بازدارندگی لایه نازک خود مجتمع ایمیدازول مورد استفاده در پوشش هیبریدی آلی – معدنی برای جلوگیری از خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول اسیدی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 61-74]
 • بور تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 19-36]
 • بوروترمال سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]
 • بوروکربوترمال سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]

پ

 • پاشنه فیلی تاثیر نیروی جاذبه زمین بر تف‌جوشی فاز مایع در قطعات برنزی Cu-10Sn-10Pb و نقش آن بر ریز ساختار و شکل ظاهری [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 127-138]
 • پراش پرتو ایکس بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کربنی فراوری شده به روش تغییر شکل دو مرحله‌ای اکستروژن و فشار در کانال‌های همسان متقاطع (Extrusion-ECAP) [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 55-64]
 • پرم الوی تشکیل پوشش پرم‌الوی نانو کریستالی به روش آبکاری الکتریکی و بهینه سازی شرایط سطحی پوشش آلیاژی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 89-100]
 • پلاریزاسیون بررسی خواص پوشش فلزی روی ایجاد شده بر روی فولاد کم کربن در دو الکترولیت سولفاتی و قلیایی توسط روش پلاسمای الکترولیتی اشباع [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 1-18]
 • پلاسمای الکترولیتی اشباع بررسی خواص پوشش فلزی روی ایجاد شده بر روی فولاد کم کربن در دو الکترولیت سولفاتی و قلیایی توسط روش پلاسمای الکترولیتی اشباع [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 1-18]
 • پلی آمید تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی چرخدنده های نانو کامپوزیتیPA6/PP/Nano CaCO3 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 95-106]
 • پلی پروپیلن تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی چرخدنده های نانو کامپوزیتیPA6/PP/Nano CaCO3 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 95-106]
 • پلی لاکتیک اسید بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]
 • پنل ساندویچی بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • پوشش آلومینایدی اصلاح شده تأثیر مقدار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیداسیون سیکلی پوشش‌های آلومینایدی اصلاح شده با زیرکونیم [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 19-30]
 • پوشش فلزی روی بررسی خواص پوشش فلزی روی ایجاد شده بر روی فولاد کم کربن در دو الکترولیت سولفاتی و قلیایی توسط روش پلاسمای الکترولیتی اشباع [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 1-18]
 • پوشش میانی تأثیر مقدار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیداسیون سیکلی پوشش‌های آلومینایدی اصلاح شده با زیرکونیم [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 19-30]
 • پوشش هیبریدی عملکرد بازدارندگی لایه نازک خود مجتمع ایمیدازول مورد استفاده در پوشش هیبریدی آلی – معدنی برای جلوگیری از خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول اسیدی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 61-74]
 • پیری طبیعی تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید روی رفتار پیری طبیعی آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 39-46]
 • پیل سوختی پلیمری تولید نانو ذرات کربنی متخلخل از پیش ماده‌های نانوهیبرید گالات لایه‌ای روی و بررسی کاربردآن به‌عنوان کاتالیست کاتد پیل سوختی پلیمری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 111-126]

ت

 • تغییر شکل پلاستیک بررسی پارامترهای موثر در فرایند نورد ساندویچی و معمولی ورق نازک فولادی به کمک روش اجزاء محدود [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 77-94]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کربنی فراوری شده به روش تغییر شکل دو مرحله‌ای اکستروژن و فشار در کانال‌های همسان متقاطع (Extrusion-ECAP) [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 55-64]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید روی رفتار پیری طبیعی آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 39-46]
 • تف‌جوشی سوپرسالیدوس تاثیر نیروی جاذبه زمین بر تف‌جوشی فاز مایع در قطعات برنزی Cu-10Sn-10Pb و نقش آن بر ریز ساختار و شکل ظاهری [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 127-138]
 • تفجوشی فاز مایع بهبود خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن پزشکی به وسیله تفجوشی فاز مایع [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 73-82]
 • تنش برشی پاسخ گذاری توزیع تنش برشی در اتصال چسبی تک‌لبه کامپوزیتی ناشی از شکسته شدن الیاف [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-18]
 • تنش گذرا پاسخ گذاری توزیع تنش برشی در اتصال چسبی تک‌لبه کامپوزیتی ناشی از شکسته شدن الیاف [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-18]
 • تنگستن بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • توزیع اتفاقی تحلیل آماری میکرومکانیکی اثرات توزیع اتفاقی الیاف بر خواص مکانیکی مواد مرکب الیافی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 137-160]

ج

 • جذب انرژی تعیین سیکل عملیات پیرسازی فوم کامپوزیتی پایه آلومینیم A356+4%wt.Cu و مقایسه آن با خواص مکانیکی فوم A356 [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-52]
 • جذب انرژی بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • جوانه زا بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]
 • جوانه زای Al-5Ti-1B بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • جوشکاری بررسی مکانیزم و سینیتیک اکسیداسیون خط جوش فولاد 321 AISI [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 109-120]
 • جوشکاری قوسی تنگستن- گاز ریز ساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه سخت حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم روی فولاد ASTM A106 ایجاد شده به روش جوشکاری GTAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 121-136]

چ

 • چدن خاکستری تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 1-12]
 • چدن نایهارد4 بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • چقرمگی ضربه فلز جوش تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 19-36]

ح

 • حباب‌های منواکسید کربن تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 1-12]
 • حمام آب نمک بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]

خ

 • خاصیت ضدباکتریایی بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 159-168]
 • خواص مکانیکی تعیین سیکل عملیات پیرسازی فوم کامپوزیتی پایه آلومینیم A356+4%wt.Cu و مقایسه آن با خواص مکانیکی فوم A356 [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-52]
 • خواص مکانیکی بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]
 • خواص مکانیکی ارزیابی ریزساختار نانوکامپوزیت کوپلیمر (اکریلونیتریل- بوتادین)تقویت شده به وسیله نانوکربنات کلسیم با استفاده از آزمون نفوذپذیری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 29-44]
 • خوردگی بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 1-12]
 • خوردگی داغ بررسی رفتار اکسیداسیون چرخه‌ای و خوردگی داغ CoNiCrAlYSi نانو ساختار پوشش داده شده به روش HVOF [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 97-108]
 • خوردگی موضعی افزایش مقاومت به خوردگی موضعی تیتانیم خالص تجاری در محیط اسید سولفوریک با استفاده از روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 127-136]

د

 • دمای تف‌جوشی بررسی اثر زمان آسیاکاری و دمای تف‌جوشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 147-158]
 • دی اکسید تیتانیم افزایش مقاومت به خوردگی موضعی تیتانیم خالص تجاری در محیط اسید سولفوریک با استفاده از روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 127-136]
 • دی‌بوراید زیرکونیم سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]
 • دیرگدازهای یکپارچه اثر استفاده از هگزامتافسفات سدیم بر خواص فیزیکی و مکانیکی دیرگدازهای یکپارچه تهیه شده ازضایعات آجرهای منیزیا-کربنی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 45-54]
 • دیلاتومتری بررسی دگرگونی های فازی در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 422AISI در حالت سرد کردن پیوسته [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 79-90]

ذ

 • ذرات آلومینا تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 1-12]

ر

 • رفتار تریبولوژیکی مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • رفتار خوردگی افزایش مقاومت به خوردگی موضعی تیتانیم خالص تجاری در محیط اسید سولفوریک با استفاده از روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 127-136]
 • رفتار خوردگی بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]
 • روش زتا بررسی سنتز و رفتار چگالشβ‘‘-آلومینا به عنوان الکترولیت باتری‌های سدیم سولفور [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 137-146]
 • ریخت شناسی گرافیت تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 1-12]
 • ریخته‌گری بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • ریز ساختار بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 1-12]
 • ریزساختار ارزیابی ریزساختار نانوکامپوزیت کوپلیمر (اکریلونیتریل- بوتادین)تقویت شده به وسیله نانوکربنات کلسیم با استفاده از آزمون نفوذپذیری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 29-44]
 • ریزساختار بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 65-78]

ز

 • زئولیت کلینوپتیلولیت بررسی امکان سنتز نانو کاربید سیلیسیوم با استفاده از زئولیت طبیعی، ساکاروز و کربن مزوحفره CMK-1 تحت گاز آرگون توسط فرآیند منیزیوترمال [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 139-148]
 • زبری ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P/nanoPTFE‬‬‬ به روش الکترولس و بررسی خواص آن [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • زمان آسیاکاری بررسی اثر زمان آسیاکاری و دمای تف‌جوشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 147-158]
 • زینترینگ بررسی سنتز و رفتار چگالشβ‘‘-آلومینا به عنوان الکترولیت باتری‌های سدیم سولفور [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 137-146]

س

 • سایش بهبود خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن پزشکی به وسیله تفجوشی فاز مایع [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 73-82]
 • سایش بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • سایش تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی چرخدنده های نانو کامپوزیتیPA6/PP/Nano CaCO3 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 95-106]
 • سختی بهبود خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن پزشکی به وسیله تفجوشی فاز مایع [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 73-82]
 • سختی ریز ساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه سخت حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم روی فولاد ASTM A106 ایجاد شده به روش جوشکاری GTAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 121-136]
 • سختی بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 65-78]
 • سرعت سرد شدن بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • سریع سردی بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]
 • سمانتاسیون پودری تأثیر مقدار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیداسیون سیکلی پوشش‌های آلومینایدی اصلاح شده با زیرکونیم [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 19-30]
 • سنتز بررسی سنتز و رفتار چگالشβ‘‘-آلومینا به عنوان الکترولیت باتری‌های سدیم سولفور [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 137-146]
 • سنتز سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]
 • سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • سولفات مس بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 1-12]
 • سیکل‌های حرارتی بهبود مقاومت به شکست فلز جوش فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا به روش جوشکاری زیر پودری چهارسیمه با استفاده از اعمال سیکل های حرارتی یک و دو مرحله ای [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 115-126]
 • سینتیک بررسی مکانیزم و سینیتیک اکسیداسیون خط جوش فولاد 321 AISI [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 109-120]

ش

 • شکست بین دانه‌ای بررسی اثر نرخ کرنش بر رفتار کشش‌گرم آلیاژ اینوار [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 31-38]

ع

 • عمر خستگی خوردگی تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی لوله‌های فولادی جوشکاری‌شده در محیط خورنده پالایشگاهی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 83-96]
 • عملیات حرارتی ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P/nanoPTFE‬‬‬ به روش الکترولس و بررسی خواص آن [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • عملیات حرارتی بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • عملیات حرارتی بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]
 • عملیات حرارتی پیرسازی تعیین سیکل عملیات پیرسازی فوم کامپوزیتی پایه آلومینیم A356+4%wt.Cu و مقایسه آن با خواص مکانیکی فوم A356 [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-52]
 • عملیات ضربه فراصوتی تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی لوله‌های فولادی جوشکاری‌شده در محیط خورنده پالایشگاهی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 83-96]

ف

 • فازهای بلوری بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 65-78]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بررسی ریزساختار و سختی کامپوزیت سطحی AA5086(H116)/ZrO2 و کامپوزیت هیبریدی سطحی AA5086(H116)/ZrO2/Gr ساخته شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 101-114]
 • فرآیندهای تغییر شکل گرم استفاده از قانون نمایی جهت مدل‌سازی منحنی‌های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله ایکس شصت و پنج [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 39-50]
 • فریت چندوجهی بهبود مقاومت به شکست فلز جوش فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا به روش جوشکاری زیر پودری چهارسیمه با استفاده از اعمال سیکل های حرارتی یک و دو مرحله ای [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 115-126]
 • فریت سوزنی تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 19-36]
 • فولاد 422 AISI بررسی دگرگونی های فازی در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 422AISI در حالت سرد کردن پیوسته [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 79-90]
 • فولاد API X65 استفاده از قانون نمایی جهت مدل‌سازی منحنی‌های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله ایکس شصت و پنج [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 39-50]
 • فولاد بالک نانوساختار بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کربنی فراوری شده به روش تغییر شکل دو مرحله‌ای اکستروژن و فشار در کانال‌های همسان متقاطع (Extrusion-ECAP) [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 55-64]
 • فولاد زنگ نزن آستنیتی بررسی مکانیزم و سینیتیک اکسیداسیون خط جوش فولاد 321 AISI [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 109-120]
 • فولاد ساده کربنی تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 19-36]
 • فولاد ساده کربنی عملکرد بازدارندگی لایه نازک خود مجتمع ایمیدازول مورد استفاده در پوشش هیبریدی آلی – معدنی برای جلوگیری از خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول اسیدی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 61-74]
 • فولاد منگنزی بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]
 • فولاد میکرو آلیاژی بهبود مقاومت به شکست فلز جوش فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا به روش جوشکاری زیر پودری چهارسیمه با استفاده از اعمال سیکل های حرارتی یک و دو مرحله ای [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 115-126]
 • فوم آلومینیم A356 تعیین سیکل عملیات پیرسازی فوم کامپوزیتی پایه آلومینیم A356+4%wt.Cu و مقایسه آن با خواص مکانیکی فوم A356 [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-52]
 • فوم آلومینیومی بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]

ک

 • کاتد تولید نانو ذرات کربنی متخلخل از پیش ماده‌های نانوهیبرید گالات لایه‌ای روی و بررسی کاربردآن به‌عنوان کاتالیست کاتد پیل سوختی پلیمری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 111-126]
 • کاربید سیلیسیوم نانو ساختار بررسی امکان سنتز نانو کاربید سیلیسیوم با استفاده از زئولیت طبیعی، ساکاروز و کربن مزوحفره CMK-1 تحت گاز آرگون توسط فرآیند منیزیوترمال [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 139-148]
 • کاشتنی فولاد زنگ نزن بهبود خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن پزشکی به وسیله تفجوشی فاز مایع [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 73-82]
 • کامپوزیت Al/SiC بررسی اثر زمان آسیاکاری و دمای تف‌جوشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 147-158]
 • کامپوزیت زمینه‏ی اپوکسی خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • کامپوزیت زمینه‏ی اپوکسی مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • کامپوزیت سطحی بررسی ریزساختار و سختی کامپوزیت سطحی AA5086(H116)/ZrO2 و کامپوزیت هیبریدی سطحی AA5086(H116)/ZrO2/Gr ساخته شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 101-114]
 • کامپوزیت فولاد/کاربید سیلیسیوم ریز ساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه سخت حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم روی فولاد ASTM A106 ایجاد شده به روش جوشکاری GTAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 121-136]
 • کامپوزیت هیبریدی سطحی بررسی ریزساختار و سختی کامپوزیت سطحی AA5086(H116)/ZrO2 و کامپوزیت هیبریدی سطحی AA5086(H116)/ZrO2/Gr ساخته شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 101-114]
 • کربن اثر استفاده از هگزامتافسفات سدیم بر خواص فیزیکی و مکانیکی دیرگدازهای یکپارچه تهیه شده ازضایعات آجرهای منیزیا-کربنی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 45-54]
 • کربوترمال سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]

گ

 • گرادیان ریزساختاری تاثیر نیروی جاذبه زمین بر تف‌جوشی فاز مایع در قطعات برنزی Cu-10Sn-10Pb و نقش آن بر ریز ساختار و شکل ظاهری [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 127-138]

ل

 • لوله فولادی A106-B تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی لوله‌های فولادی جوشکاری‌شده در محیط خورنده پالایشگاهی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 83-96]

م

 • مارتنزیت/آستنیت بهبود مقاومت به شکست فلز جوش فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا به روش جوشکاری زیر پودری چهارسیمه با استفاده از اعمال سیکل های حرارتی یک و دو مرحله ای [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 115-126]
 • متانول اثر نسبت Si/Al روی خواص فیزیکی – شیمیایی LaAPSO-34 نانوساختار جهت استفاده در تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 91-110]
 • محلول سولفات سدیم یک مولار و محلول کلرور سدیم %5/3 بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]
 • مدل‌های جامع استفاده از قانون نمایی جهت مدل‌سازی منحنی‌های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله ایکس شصت و پنج [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 39-50]
 • مزوحفره کربنی بررسی امکان سنتز نانو کاربید سیلیسیوم با استفاده از زئولیت طبیعی، ساکاروز و کربن مزوحفره CMK-1 تحت گاز آرگون توسط فرآیند منیزیوترمال [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 139-148]
 • مس تعیین سیکل عملیات پیرسازی فوم کامپوزیتی پایه آلومینیم A356+4%wt.Cu و مقایسه آن با خواص مکانیکی فوم A356 [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-52]
 • معادله نمایی استفاده از قانون نمایی جهت مدل‌سازی منحنی‌های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله ایکس شصت و پنج [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 39-50]
 • مقاومت به خوردگی بررسی خواص پوشش فلزی روی ایجاد شده بر روی فولاد کم کربن در دو الکترولیت سولفاتی و قلیایی توسط روش پلاسمای الکترولیتی اشباع [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 1-18]
 • مقاومت به سایش ریز ساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه سخت حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم روی فولاد ASTM A106 ایجاد شده به روش جوشکاری GTAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 121-136]
 • مقاومت سایشی بررسی اثر زمان آسیاکاری و دمای تف‌جوشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 147-158]
 • منیزیا اثر استفاده از هگزامتافسفات سدیم بر خواص فیزیکی و مکانیکی دیرگدازهای یکپارچه تهیه شده ازضایعات آجرهای منیزیا-کربنی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 45-54]
 • مواد مرکب پاسخ گذاری توزیع تنش برشی در اتصال چسبی تک‌لبه کامپوزیتی ناشی از شکسته شدن الیاف [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-18]
 • مواد مرکب الیافی تحلیل آماری میکرومکانیکی اثرات توزیع اتفاقی الیاف بر خواص مکانیکی مواد مرکب الیافی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 137-160]
 • مورفولوژی بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 1-12]
 • مورفولوژی سطح تشکیل پوشش پرم‌الوی نانو کریستالی به روش آبکاری الکتریکی و بهینه سازی شرایط سطحی پوشش آلیاژی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 89-100]
 • میکروساختار بررسی سنتز و رفتار چگالشβ‘‘-آلومینا به عنوان الکترولیت باتری‌های سدیم سولفور [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 137-146]
 • میکروسختی ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P/nanoPTFE‬‬‬ به روش الکترولس و بررسی خواص آن [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • میکروسکوپ تونلی روبشی بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]
 • میکرومکانیک تحلیل آماری میکرومکانیکی اثرات توزیع اتفاقی الیاف بر خواص مکانیکی مواد مرکب الیافی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 137-160]

ن

 • نانو ذرات بور تعیین اثر اتمسفر آسیاب کاری بر فرآیند تولید و مشخصات نانو پودرهای بور [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 63-76]
 • نانوذرات نقره بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 159-168]
 • نانو شبه بلور بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]
 • نانوکامپوزیت ارزیابی ریزساختار نانوکامپوزیت کوپلیمر (اکریلونیتریل- بوتادین)تقویت شده به وسیله نانوکربنات کلسیم با استفاده از آزمون نفوذپذیری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 29-44]
 • نانوکامپوزیت بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 65-78]
 • نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن نقره بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 159-168]
 • نانو کربنات کلسیم تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی چرخدنده های نانو کامپوزیتیPA6/PP/Nano CaCO3 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 95-106]
 • نانوکربنات کلسیم ارزیابی ریزساختار نانوکامپوزیت کوپلیمر (اکریلونیتریل- بوتادین)تقویت شده به وسیله نانوکربنات کلسیم با استفاده از آزمون نفوذپذیری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 29-44]
 • نانو هیبرید آلی- معدنی تولید نانو ذرات کربنی متخلخل از پیش ماده‌های نانوهیبرید گالات لایه‌ای روی و بررسی کاربردآن به‌عنوان کاتالیست کاتد پیل سوختی پلیمری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 111-126]
 • نرم کننده بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]
 • نفوذپذیری ارزیابی ریزساختار نانوکامپوزیت کوپلیمر (اکریلونیتریل- بوتادین)تقویت شده به وسیله نانوکربنات کلسیم با استفاده از آزمون نفوذپذیری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 29-44]
 • نمودار سرد کردن پیوسته بررسی دگرگونی های فازی در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 422AISI در حالت سرد کردن پیوسته [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 79-90]
 • نورد ساندویچی بررسی پارامترهای موثر در فرایند نورد ساندویچی و معمولی ورق نازک فولادی به کمک روش اجزاء محدود [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 77-94]
 • نیروی جاذبه زمین تاثیر نیروی جاذبه زمین بر تف‌جوشی فاز مایع در قطعات برنزی Cu-10Sn-10Pb و نقش آن بر ریز ساختار و شکل ظاهری [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 127-138]
 • نیمه عمر بلورینگی بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]

و

 • واکنش ترمیت تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 1-12]
 • ورق نازک بررسی پارامترهای موثر در فرایند نورد ساندویچی و معمولی ورق نازک فولادی به کمک روش اجزاء محدود [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 77-94]
 • ولتامتری روبشی خطی تولید نانو ذرات کربنی متخلخل از پیش ماده‌های نانوهیبرید گالات لایه‌ای روی و بررسی کاربردآن به‌عنوان کاتالیست کاتد پیل سوختی پلیمری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 111-126]
 • ویسکوزیته تاثیر نیروی جاذبه زمین بر تف‌جوشی فاز مایع در قطعات برنزی Cu-10Sn-10Pb و نقش آن بر ریز ساختار و شکل ظاهری [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 127-138]

ه

 • هگزامتافسفات سدیم اثر استفاده از هگزامتافسفات سدیم بر خواص فیزیکی و مکانیکی دیرگدازهای یکپارچه تهیه شده ازضایعات آجرهای منیزیا-کربنی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 45-54]
 • هیدروکسید لایه‌ای فاز آلفا تولید نانو ذرات کربنی متخلخل از پیش ماده‌های نانوهیبرید گالات لایه‌ای روی و بررسی کاربردآن به‌عنوان کاتالیست کاتد پیل سوختی پلیمری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 111-126]