نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش اریکسون پیش‏بینی شکست در شکل‏دهی تانتالوم [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 29-38]
 • آزمایش فشار پیش‏بینی شکست در شکل‏دهی تانتالوم [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 29-38]
 • آزمایش فشار تأثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 51-64]
 • آزمایش کشش پیش‏بینی شکست در شکل‏دهی تانتالوم [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 29-38]
 • آزمون امپدانس الکتروشیمیایی تعیین درجه‌ی حساس‌شدن فولاد ضدزنگ 316AISI با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 29-42]
 • آسیاکاری مکانیکی تاثیر فرآیند آسیاکاری مکانیکی بر احیا کربوترمیک زیرکن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 89-100]
 • آلومینا ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-آلومینا نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 21-29]
 • آلومینا تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]
 • آلومینیوم تاثیر افزودن 2/6 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • آلیاژ Al2024 تولید نانوکامپوزیت دو جزیی فوق مستحکم زمینه آلومینیومی به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن داغ و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 83-98]
 • آلیاژ Cu28Zn شبیه‌سازی و بررسی تاثیر متغیرهای تف جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Cu28Zn [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • آلیاژ Fe-B تعیین شرایط بهینه‌ سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 21-28]
 • آلیاژسازی مکانیکی تولید نانوکامپوزیت دو جزیی فوق مستحکم زمینه آلومینیومی به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن داغ و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 83-98]
 • آلیاژسازی مکانیکی مشخصه یابی و بررسی خواص دی الکتریک الکتروسرامیک های نانوبلور پایه اکسید نیکل سنتز شده، به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 41-54]
 • آلیاژسازی مکانیکی مطالعه دگرگونی فازی و رفتار گرما‌کشسانی ترکیب NiTiCu نانو‌بلوری سنتز شده با فرآیند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • آلیاژهای آلومینیوم استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • آلیاژهای قابل پیرسختی افزایش شدید خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 با اعمال یک پاس نورد سرد [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • آمورف تعیین شرایط بهینه‌ سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 21-28]
 • آنالیز حرارتی افتراقی بررسی تأثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت درجای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 39-50]
 • آنیل تبلور دوباره بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولاد‌های فوق‌کم‌کربن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 35-44]

ا

 • اتیلن پروپیلن دی ان مونومر تولید و بررسی نانو خواص کامپوزیتهای برپایه لاستیک طبیعی/ لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر و نانو ذرات اصلاح شده خاک رس [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 75-88]
 • اثر بهبودبخشی تعیین درجه‌ی حساس‌شدن فولاد ضدزنگ 316AISI با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 29-42]
 • احیاکربوترمیک تاثیر فرآیند آسیاکاری مکانیکی بر احیا کربوترمیک زیرکن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 89-100]
 • احیای شیمیایی تعیین شرایط بهینه‌ سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 21-28]
 • اختلاف جهتی مقدمه‌ای بر روش تحلیلی پراش الکترون‌های به عقب رانده شده (EBSD) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 56-72]
 • استحکام شکست بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]
 • استحکام فشاری برآورد استحکام فشاری ماسه ریخته گری در مقادیر گوناگون رطوبت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 47-56]
 • استخوان طراحی و ساخت نانوکامپوزیت های شیشه ای زیست تخریب پذیر با قابلیت کاربری در مهندسی بافت استخوان [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 11-30]
 • اصطکاک تأثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 51-64]
 • اکستروژن داغ تولید نانوکامپوزیت دو جزیی فوق مستحکم زمینه آلومینیومی به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن داغ و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 83-98]
 • اکسید تیتانیوم پوشش دهی کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-تیتانیا همزمان با نیتروکربوره‌‌کردن الکترولیتی پلاسمایی روی سطح فولاد ضدزنگ و بررسی رفتار خوردگی آن [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 65-74]
 • اکسید روی سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • اکسید قلع بررسی نانوکامپوزیت لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز CO [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 55-66]
 • اکسید نیکل مشخصه یابی و بررسی خواص دی الکتریک الکتروسرامیک های نانوبلور پایه اکسید نیکل سنتز شده، به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 41-54]
 • الکتروریسی اثر غلظت محلول پلیمری بر روی ساختار نانوالیاف پلی(وینیل الکل) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 21-33]
 • الکترولس نیکل- بور ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-آلومینا نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 21-29]
 • الگوریتم ژنتیک تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]
 • امواج مافوق صوت بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • انرژی ویژه تراش مقایسه قابلیت ماشین‌کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 در فرآیند تراشکاری [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 11-20]
 • انفجار زیر ‌آب تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]

ب

 • بتن مسلح بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]
 • بررسی کمی ریزساختار مقدمه‌ای بر روش تحلیلی پراش الکترون‌های به عقب رانده شده (EBSD) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 56-72]
 • بررسی‌های ریزساختاری بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • بشکه ای شدن تأثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 51-64]
 • بهینه‌سازی تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]
 • بهینه سازی بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 1-10]
 • بوریدزیرکونیم بررسی تأثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت درجای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 39-50]
 • بیو جاذب بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب‌های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان‌قیمت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 81-98]

پ

 • پخت سختی بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولاد‌های فوق‌کم‌کربن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 35-44]
 • پدیده ریزش مذاب بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • پراش الکترون‌های به عقب رانده شده(EBSD) مقدمه‌ای بر روش تحلیلی پراش الکترون‌های به عقب رانده شده (EBSD) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 56-72]
 • پرس گرم تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]
 • پساب بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب‌های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان‌قیمت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 81-98]
 • پس گرم بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]
 • پلی اتیلن مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 79-92]
 • پلی(وینیل الکل) اثر غلظت محلول پلیمری بر روی ساختار نانوالیاف پلی(وینیل الکل) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 21-33]
 • پودر پیش‌آلیاژی برنج بررسی تاثیر تف‌جوشی در فاز مایع بر چگالش و ریزساختار آلیاژ Cu-xZn [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 37-50]
 • پودر قالب مطالعه سیالیت پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا با استفاده از آنالیز میکروسکوپ حرارتی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 1-10]
 • پوشش‌دهی الکترولس بررسی اثر زمان فرآیندهای حساس‌سازی و فعال سازی و تاثیر دمای عملیات الکترولس جهت ایجاد پوشش یکنواخت فلز مس بر روی ذرات سرامیکی B4C [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • پوشش ریز دانه مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • پوشش فسفاته روی مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • پوشش مس بررسی اثر زمان فرآیندهای حساس‌سازی و فعال سازی و تاثیر دمای عملیات الکترولس جهت ایجاد پوشش یکنواخت فلز مس بر روی ذرات سرامیکی B4C [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • پیش گرم بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]

ت

 • تانتالوم پیش‏بینی شکست در شکل‏دهی تانتالوم [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 29-38]
 • تبخیر روی بررسی تاثیر تف‌جوشی در فاز مایع بر چگالش و ریزساختار آلیاژ Cu-xZn [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 37-50]
 • تحولات فازی بررسی تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 31-40]
 • ترکیب NiTiCu مطالعه دگرگونی فازی و رفتار گرما‌کشسانی ترکیب NiTiCu نانو‌بلوری سنتز شده با فرآیند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • ترکیبات بین فلزی استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • تصویربرداری جهتی(OIM) مقدمه‌ای بر روش تحلیلی پراش الکترون‌های به عقب رانده شده (EBSD) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 56-72]
 • تغییرشکل سطحی مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 79-92]
 • تف‌جوشی سوپرسالیدوس بررسی تاثیر تف‌جوشی در فاز مایع بر چگالش و ریزساختار آلیاژ Cu-xZn [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 37-50]
 • تف‌جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس شبیه‌سازی و بررسی تاثیر متغیرهای تف جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Cu28Zn [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • تنش تسلیم بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولاد‌های فوق‌کم‌کربن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 35-44]
 • توزیع کاتیونی توزیع کاتیونی، شاخصه‌های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم- روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 91-102]
 • تیتانیم بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی جوشکاری لیزر و قوس الکتریکی تیتانیم خالص تجاری [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 71-80]

ث

 • ثابت دی الکتریک مشخصه یابی و بررسی خواص دی الکتریک الکتروسرامیک های نانوبلور پایه اکسید نیکل سنتز شده، به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 41-54]

ج

 • جذب بررسی رفتار جذب یون‌های مس از محلول پساب‌های صنعتی توسط پودر چوب ذرت [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 35-46]
 • جذب بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب‌های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان‌قیمت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 81-98]
 • جریان مستقیم و پالسی بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]
 • جوشکاری GTAW بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی جوشکاری لیزر و قوس الکتریکی تیتانیم خالص تجاری [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 71-80]
 • جوشکاری لیزر بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی جوشکاری لیزر و قوس الکتریکی تیتانیم خالص تجاری [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 71-80]

چ

 • چدن ADI مقایسه قابلیت ماشین‌کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 در فرآیند تراشکاری [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 11-20]
 • چدن خاکستری تاثیر افزودن 2/6 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • چدن نشکن آلومینیوم دار اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • چدن نشکن دوفازی اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • چسبندگی رنگ مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • چوب ذرت طبیعی بررسی رفتار جذب یون‌های مس از محلول پساب‌های صنعتی توسط پودر چوب ذرت [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 35-46]

ح

 • حذف یون مس بررسی رفتار جذب یون‌های مس از محلول پساب‌های صنعتی توسط پودر چوب ذرت [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 35-46]
 • حسگر گاز بررسی نانوکامپوزیت لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز CO [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 55-66]
 • حلال ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 93-102]

خ

 • خاصیت ضدباکتریایی سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 21-34]
 • خراش مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 79-92]
 • خواص مکانیکی تاثیر افزودن 2/6 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • خواص مکانیکی افزایش شدید خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 با اعمال یک پاس نورد سرد [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی جوشکاری لیزر و قوس الکتریکی تیتانیم خالص تجاری [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 71-80]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]
 • خواص مکانیکی تولید و بررسی نانو خواص کامپوزیتهای برپایه لاستیک طبیعی/ لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر و نانو ذرات اصلاح شده خاک رس [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 75-88]
 • خواص مکانیکی و مغناطیسی بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ای مس- نیکل تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 89-103]
 • خواص مکانیکی و مقاومت الکتریکی بررسی اثرات ذرات دی سیلیساید مولیبدن(MoSi2) بر رفتار مکانیکی و الکتریکی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 57-68]
 • خوردگی اتمسفری دریایی استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • خوردگی بین‌دانه‌ای تعیین درجه‌ی حساس‌شدن فولاد ضدزنگ 316AISI با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 29-42]
 • خوردگی بین دانه ای استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • خوردگی پوسته ای شدن استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • خوردگی میکروبی بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]

د

 • دوپ کردن سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 21-34]
 • دی‌بوراید تیتانیم تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]

ر

 • رسوب‌گذاری الکتریکی بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]
 • رطوبت برآورد استحکام فشاری ماسه ریخته گری در مقادیر گوناگون رطوبت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 47-56]
 • روش اجزاء محدود تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]
 • روش اجزای محدود تأثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 51-64]
 • روش تحلیل طیفی ریتولد توزیع کاتیونی، شاخصه‌های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم- روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 91-102]
 • روش رویه پاسخ شبیه‌سازی و بررسی تاثیر متغیرهای تف جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Cu28Zn [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • ریزساختار تاثیر افزودن 2/6 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • ریزساختار اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 67-78]

ز

 • زبری سطح مقایسه قابلیت ماشین‌کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 در فرآیند تراشکاری [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 11-20]
 • زیرکن تاثیر فرآیند آسیاکاری مکانیکی بر احیا کربوترمیک زیرکن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 89-100]
 • زیرکونیا تاثیر فرآیند آسیاکاری مکانیکی بر احیا کربوترمیک زیرکن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 89-100]
 • زیست تخریب پذیر طراحی و ساخت نانوکامپوزیت های شیشه ای زیست تخریب پذیر با قابلیت کاربری در مهندسی بافت استخوان [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 11-30]
 • زیست فعالی و نانو تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه – سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 81-88]

س

 • ساختار کریستالی ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 93-102]
 • ساختار لایه ای بررسی اثرات ذرات دی سیلیساید مولیبدن(MoSi2) بر رفتار مکانیکی و الکتریکی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 57-68]
 • سایش بررسی رفتار سایش خشک کامپوزیت‌های Al-Mg/ZrO2 تهیه شده به روش نفوذدهی بدون فشار [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 13-26]
 • سختی ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-آلومینا نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 21-29]
 • سرامیک دی الکتریک مشخصه یابی و بررسی خواص دی الکتریک الکتروسرامیک های نانوبلور پایه اکسید نیکل سنتز شده، به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 41-54]
 • سل- ژل سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • سل- ژل تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]
 • سل-ژل بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 1-10]
 • سلووترمال ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 93-102]
 • سنتز مکانوشیمیایی بررسی تأثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت درجای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 39-50]
 • سیالیت مطالعه سیالیت پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا با استفاده از آنالیز میکروسکوپ حرارتی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 1-10]
 • سیلیسیم تحلیل ترمودینامیکی سینتر بدون فشار نانوکامپوزیت B4C-Si به کمک نرم افزار Factsage [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 79-90]
 • سیلیکا- آلومینا سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • سینتر بدون فشار تحلیل ترمودینامیکی سینتر بدون فشار نانوکامپوزیت B4C-Si به کمک نرم افزار Factsage [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 79-90]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی برآورد استحکام فشاری ماسه ریخته گری در مقادیر گوناگون رطوبت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 47-56]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و بررسی تاثیر متغیرهای تف جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Cu28Zn [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • شیشه سرامیک تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه – سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 81-88]

ص

 • صفحه کامپوزیتی تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]

ط

 • طراحی تاگوچی تعیین شرایط بهینه‌ سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 21-28]

ع

 • عدد بری اثر غلظت محلول پلیمری بر روی ساختار نانوالیاف پلی(وینیل الکل) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 21-33]
 • عملیات حرارتی ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-آلومینا نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 21-29]

غ

 • غلظت اثر غلظت محلول پلیمری بر روی ساختار نانوالیاف پلی(وینیل الکل) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 21-33]

ف

 • فاضلاب بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]
 • فرایند اتصال نورد تجمعی بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ای مس- نیکل تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 89-103]
 • فرایند سل ژل تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه – سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 81-88]
 • فرایند گلیسین- نیترات توزیع کاتیونی، شاخصه‌های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم- روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 91-102]
 • فرایند نورد تجمعی بررسی اثرات ذرات دی سیلیساید مولیبدن(MoSi2) بر رفتار مکانیکی و الکتریکی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 57-68]
 • فریت کبالت بررسی تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 31-40]
 • فریت لیتیم- روی توزیع کاتیونی، شاخصه‌های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم- روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 91-102]
 • فریتی- مارتنزیتی اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • فعال سازی مکانیکی بررسی تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 31-40]
 • فعال سازی مکانیکی سطح مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • فولاد آلیاژی 42CrMo4 مقایسه قابلیت ماشین‌کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 در فرآیند تراشکاری [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 11-20]
 • فولاد ضدزنگ 316 تعیین درجه‌ی حساس‌شدن فولاد ضدزنگ 316AISI با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 29-42]
 • فولاد کربنی مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • فولاد کم آلیاژ بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]
 • فوم نانوکامپوزیت بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • فیلم مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 79-92]

ک

 • کادمیم سلنید ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 93-102]
 • کاربید بور تحلیل ترمودینامیکی سینتر بدون فشار نانوکامپوزیت B4C-Si به کمک نرم افزار Factsage [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 79-90]
 • کاربید بورن بررسی اثر زمان فرآیندهای حساس‌سازی و فعال سازی و تاثیر دمای عملیات الکترولس جهت ایجاد پوشش یکنواخت فلز مس بر روی ذرات سرامیکی B4C [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • کاربید سیلیسیم بررسی عوامل موثر بر خواص کامپوزیت‌های متخلخل بر پایه کاربید سیلیسیم دارای اتصال کوردیریتی تهیه شده به روش اتصال- واکنشی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 57-70]
 • کاکل ذرت بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب‌های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان‌قیمت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 81-98]
 • کامپوزیت بررسی عوامل موثر بر خواص کامپوزیت‌های متخلخل بر پایه کاربید سیلیسیم دارای اتصال کوردیریتی تهیه شده به روش اتصال- واکنشی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 57-70]
 • کامپوزیت درجا بررسی تأثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت درجای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 39-50]
 • کامپوزیت دو جزیی تولید نانوکامپوزیت دو جزیی فوق مستحکم زمینه آلومینیومی به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن داغ و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 83-98]
 • کامپوزیت لایه ای مس- نیکل بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ای مس- نیکل تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 89-103]
 • کامپوزیت‌های آلومینیوم/زیرکونیا بررسی رفتار سایش خشک کامپوزیت‌های Al-Mg/ZrO2 تهیه شده به روش نفوذدهی بدون فشار [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 13-26]
 • کرنش اولیه بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولاد‌های فوق‌کم‌کربن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 35-44]
 • کسر حجمی فاز مایع بررسی تاثیر تف‌جوشی در فاز مایع بر چگالش و ریزساختار آلیاژ Cu-xZn [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 37-50]
 • کوردیریت بررسی عوامل موثر بر خواص کامپوزیت‌های متخلخل بر پایه کاربید سیلیسیم دارای اتصال کوردیریتی تهیه شده به روش اتصال- واکنشی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 57-70]

گ

 • گرما کشسانی مطالعه دگرگونی فازی و رفتار گرما‌کشسانی ترکیب NiTiCu نانو‌بلوری سنتز شده با فرآیند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 1-12]

ل

 • لاستیک طبیعی تولید و بررسی نانو خواص کامپوزیتهای برپایه لاستیک طبیعی/ لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر و نانو ذرات اصلاح شده خاک رس [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 75-88]

م

 • ماسه ریخته گری برآورد استحکام فشاری ماسه ریخته گری در مقادیر گوناگون رطوبت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 47-56]
 • متخلخل بررسی عوامل موثر بر خواص کامپوزیت‌های متخلخل بر پایه کاربید سیلیسیم دارای اتصال کوردیریتی تهیه شده به روش اتصال- واکنشی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 57-70]
 • متیلن بلو بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب‌های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان‌قیمت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 81-98]
 • مخلوط اکسیدها بررسی تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 31-40]
 • مقاومت به خوردگی مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • مقاومت به سایش ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-آلومینا نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 21-29]
 • مکانوشیمیایی تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]
 • مهندسی بافت طراحی و ساخت نانوکامپوزیت های شیشه ای زیست تخریب پذیر با قابلیت کاربری در مهندسی بافت استخوان [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 11-30]
 • مورفولوژی ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 93-102]
 • مولایت بررسی عوامل موثر بر خواص کامپوزیت‌های متخلخل بر پایه کاربید سیلیسیم دارای اتصال کوردیریتی تهیه شده به روش اتصال- واکنشی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 57-70]
 • مونواکسید کربن بررسی نانوکامپوزیت لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز CO [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 55-66]
 • میکروسکوپ حرارتی مطالعه سیالیت پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا با استفاده از آنالیز میکروسکوپ حرارتی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 1-10]

ن

 • نانوالیاف اثر غلظت محلول پلیمری بر روی ساختار نانوالیاف پلی(وینیل الکل) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 21-33]
 • نانوبلور مشخصه یابی و بررسی خواص دی الکتریک الکتروسرامیک های نانوبلور پایه اکسید نیکل سنتز شده، به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 41-54]
 • نانوبلور مطالعه دگرگونی فازی و رفتار گرما‌کشسانی ترکیب NiTiCu نانو‌بلوری سنتز شده با فرآیند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • نانوذرات تعیین شرایط بهینه‌ سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 21-28]
 • نانو ذرات اصلاح شده خاک رس تولید و بررسی نانو خواص کامپوزیتهای برپایه لاستیک طبیعی/ لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر و نانو ذرات اصلاح شده خاک رس [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 75-88]
 • نانوذرات تیتانیا سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 21-34]
 • نانوذرات کربنات کلسیم مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 79-92]
 • نانو شیشه طراحی و ساخت نانوکامپوزیت های شیشه ای زیست تخریب پذیر با قابلیت کاربری در مهندسی بافت استخوان [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 11-30]
 • نانو کامپوزیت تحلیل ترمودینامیکی سینتر بدون فشار نانوکامپوزیت B4C-Si به کمک نرم افزار Factsage [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 79-90]
 • نانو کامپوزیت تولید و بررسی نانو خواص کامپوزیتهای برپایه لاستیک طبیعی/ لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر و نانو ذرات اصلاح شده خاک رس [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 75-88]
 • نانوکامپوزیت سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • نانوکامپوزیت بررسی نانوکامپوزیت لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز CO [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 55-66]
 • نانوکامپوزیت تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]
 • نفوذدهی بدون فشار بررسی رفتار سایش خشک کامپوزیت‌های Al-Mg/ZrO2 تهیه شده به روش نفوذدهی بدون فشار [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 13-26]
 • نقره سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 21-34]
 • نمودار حد شکل دهی پیش‏بینی شکست در شکل‏دهی تانتالوم [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 29-38]
 • نورد سرد افزایش شدید خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 با اعمال یک پاس نورد سرد [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • نورد گرم بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولاد‌های فوق‌کم‌کربن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 35-44]
 • نیتروکربوریزه کردن الکترولیتی پلاسمایی پوشش دهی کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-تیتانیا همزمان با نیتروکربوره‌‌کردن الکترولیتی پلاسمایی روی سطح فولاد ضدزنگ و بررسی رفتار خوردگی آن [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 65-74]

ه

 • هیدروکسی آپاتیت بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 1-10]
 • هیدروکسی آپاتیت پوشش دهی کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-تیتانیا همزمان با نیتروکربوره‌‌کردن الکترولیتی پلاسمایی روی سطح فولاد ضدزنگ و بررسی رفتار خوردگی آن [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 65-74]