نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری الکتریکی لایه نشانی آلیاژ Ni-Zn-P و نانوکامپوزیت Ni-Zn-P/nano SiC از یک حمام جدید به روش آبکاری الکتریکی و بررسی ویژگیهای خوردگی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • آزمون کشش آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • آلومینیوم 4343 اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 83-96]
 • آلیاژ آلومینیوم بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم1100 به AZ31 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 1-12]
 • آلیاژسازی مکانیکی سنتز پیزوالکتریک بدون سرب (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • آلیاژ منیزیم بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم1100 به AZ31 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 1-12]
 • آمونیاک بررسی تاثیر pH و مقدار آمونیاک بر سنتز ذرات کروی سیلیس به روش سل- ژل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-10]
 • آنالیز حرارتی سنتز پیزوالکتریک بدون سرب (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • آنالیز ساختاری سنتز پیزوالکتریک بدون سرب (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • آنیل کامل بررسی تاثیر مولیبدن بر روی دمای آنیل کامل فولاد TWIP [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-30]

ا

 • اتصال تجمعی نورد تولید کامپوزیت های نانوساختار آلومینیوم- کاربید بور به روش اتصال تجمعی نورد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • اتصال نوردی تجمعی بررسی بهینه‌سازی فراسنج‌های عملیات حرارتی به منظور تولید فوم‌های آلومینیمی با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-12]
 • اجزا محدود بررسی و شبیه سازی تنش شکست در لوله‌های حاشیه دار ساخته شده از مواد مرکب با تقویت کننده‌ی فیبری در بارگذاری‌های گوناگون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • احیای کربوترمیک احیای کربوترمیک کنسانتره سلستیت معدن لیکک [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • اسپینل بررسی ریس ساختار و ویژگی های جرمهای ریختنی دیرگذاز اسپینل درجا حاوی افسودنی ZrSiO4 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 97-108]
 • اکستروژن مستقیم آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • اندازه‌ی بلورک بررسی ساختاری و ریزساختاری نانو ذرات دی الکتریک تیتانات کلسیم – مس تولید شده به روش مکانوشیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • ایمیدازولین مطالعهی الکتروشیمیایی بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی ساده و اثر یونهای ید بر عملکرد آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 71-84]

ب

 • بی شکل بررسی ساختاری و ریزساختاری نانو ذرات دی الکتریک تیتانات کلسیم – مس تولید شده به روش مکانوشیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]

پ

 • پراکنده کردن سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-نانو لوله‌ی کربنی به روش درجا و بررسی ریزساختار آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 31-42]
 • پلی وینیل پیرولیدون سنتز نانو سیلیکا به روش رسوب گذاری با کاربرد عوامل فعال کننده‌ی سطحی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • پوشش آلیاژی لایه نشانی آلیاژ Ni-Zn-P و نانوکامپوزیت Ni-Zn-P/nano SiC از یک حمام جدید به روش آبکاری الکتریکی و بررسی ویژگیهای خوردگی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • پوشش نانوکامپوزیتی لایه نشانی آلیاژ Ni-Zn-P و نانوکامپوزیت Ni-Zn-P/nano SiC از یک حمام جدید به روش آبکاری الکتریکی و بررسی ویژگیهای خوردگی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • پیزوالکتریک بدون سرب سنتز پیزوالکتریک بدون سرب (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]

ت

 • تافل مطالعهی الکتروشیمیایی بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی ساده و اثر یونهای ید بر عملکرد آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 71-84]
 • تخلیه الکتریکی بررسی رفتار الکتریکی و مکانیکی مس خالص تولید شده به روش فشار در کانالهای هم مقطع زاویهدار [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-56]
 • تغییر شکل پلاستیک بزرگ آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • تغییر شکل توأم بررسی رفتار تغییر شکل توأم لایه در کامپوزیت چندلایه‌ مس - نقره تولید شده به‌روش نورد اتصالی تجمعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 13-22]
 • تنش شکست بررسی و شبیه سازی تنش شکست در لوله‌های حاشیه دار ساخته شده از مواد مرکب با تقویت کننده‌ی فیبری در بارگذاری‌های گوناگون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • توان مطالعهی تأثیر پارامترهای ورودی بر مشخصه های خروجی سطح نشیمنگاه میل لنگ های میکروآلیاژی 38MnVS5 در فرآیند سختکاری القایی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 13-22]

ج

 • جرم ریختنی بررسی ریس ساختار و ویژگی های جرمهای ریختنی دیرگذاز اسپینل درجا حاوی افسودنی ZrSiO4 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 97-108]
 • جوش سه ورقه تاثیر ضخامت ورق بر رفتار رشد دکمه‌ی جوش دراتصالات جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای سه ورقه [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-62]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم1100 به AZ31 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 1-12]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 83-96]
 • جوشکاری لایه نشانی بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]
 • جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای تاثیر ضخامت ورق بر رفتار رشد دکمه‌ی جوش دراتصالات جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای سه ورقه [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-62]

چ

 • چدن نشکن آستمپر بهبود ویژگی‌های مکانیکی چدن‌های نشکن آستمپر جهت افزایش قابلیت ماشین‌کاری و استحکام خستگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]
 • چرخه کاری تأثیر هندسه قطعات بر رفتار نیتروژن دهی پلاسمایی به روش معمولی و توری فعال در فولاد گرم کار AISI H13 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 85-96]
 • چرخه‌ی کاری بررسی تأثیر فراسنج‌های ورودی روی عمق ناحیه‌ی متأثر از حرارت(HAZ) فولاد AISI H13 در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی(EDM) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 23-34]
 • چینی بهداشتی بررسی و بهینه‌سازی مصرف گچ بتا در صنایع چینی بهداشتی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 75-82]

ح

 • حرارت‌دهی میکروویوی تأثیر فراسنج‌های اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با استفاده از منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 13-22]

خ

 • خوردگی شیرین مطالعهی الکتروشیمیایی بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی ساده و اثر یونهای ید بر عملکرد آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 71-84]

د

 • درجه‌ی رقت اثر درجه رقت لایه‌ها ی جوشکاری بر ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان آلیاژ روکش سخت پایه Fe-C-Mn روی فولاد ساده‌ی کربنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-74]
 • دمای احتراق تأثیر فراسنج‌های اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با استفاده از منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 13-22]
 • دوقلویی آنیل بررسی تاثیر مولیبدن بر روی دمای آنیل کامل فولاد TWIP [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-30]
 • دی الکتریک بررسی ساختاری و ریزساختاری نانو ذرات دی الکتریک تیتانات کلسیم – مس تولید شده به روش مکانوشیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]

ر

 • رسوب گذاری سنتز نانو سیلیکا به روش رسوب گذاری با کاربرد عوامل فعال کننده‌ی سطحی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • رشد دکمه‌ی جوش تاثیر ضخامت ورق بر رفتار رشد دکمه‌ی جوش دراتصالات جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای سه ورقه [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-62]
 • روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • روش‌های بدون المان آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • ریخت شناسی تاثیر شرایط سنتز بر مورفولوژی و اندازه ذرات نانوساختارهای سیلیسی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 57-70]
 • ریخت شناسی سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-نانو لوله‌ی کربنی به روش درجا و بررسی ریزساختار آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 31-42]
 • ریزساختار بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم1100 به AZ31 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 1-12]
 • ریزساختار بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]
 • ریزساختار اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 83-96]
 • ریزساختار اثر درجه رقت لایه‌ها ی جوشکاری بر ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان آلیاژ روکش سخت پایه Fe-C-Mn روی فولاد ساده‌ی کربنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-74]
 • ریزساختار تولید کامپوزیت های نانوساختار آلومینیوم- کاربید بور به روش اتصال تجمعی نورد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]

ز

 • زمان القای جریان مطالعهی تأثیر پارامترهای ورودی بر مشخصه های خروجی سطح نشیمنگاه میل لنگ های میکروآلیاژی 38MnVS5 در فرآیند سختکاری القایی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 13-22]
 • زمان روشنی پالس بررسی تأثیر فراسنج‌های ورودی روی عمق ناحیه‌ی متأثر از حرارت(HAZ) فولاد AISI H13 در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی(EDM) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 23-34]
 • زمان گیرش بررسی و بهینه‌سازی مصرف گچ بتا در صنایع چینی بهداشتی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 75-82]
 • زیرکن بررسی ریس ساختار و ویژگی های جرمهای ریختنی دیرگذاز اسپینل درجا حاوی افسودنی ZrSiO4 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 97-108]
 • زیرکونات باریم بررسی تاثیر افزودنی اکسید مس بر روند زینترینگ، ریز ساختار و هدایت پروتونی ترکیب زیرکونات باریم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • زیست سازگاری بهینه سازی حمام بمنظور کاهش ولتاژ در روش نیتروکربوره کردن الکترولیتی پلاسمایی فولاد ضد زنگ آستنیتی و بررسی زیست سازگاری آن در بدن خرگوش [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-54]

س

 • ساختار پروسکایت بررسی تاثیر افزودنی اکسید مس بر روند زینترینگ، ریز ساختار و هدایت پروتونی ترکیب زیرکونات باریم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • سایش الکتریکی بررسی رفتار الکتریکی و مکانیکی مس خالص تولید شده به روش فشار در کانالهای هم مقطع زاویهدار [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-56]
 • سختی بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]
 • سختی سطح مطالعهی تأثیر پارامترهای ورودی بر مشخصه های خروجی سطح نشیمنگاه میل لنگ های میکروآلیاژی 38MnVS5 در فرآیند سختکاری القایی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 13-22]
 • سدیم دو دسیل سولفات سنتز نانو سیلیکا به روش رسوب گذاری با کاربرد عوامل فعال کننده‌ی سطحی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • سل- ژل تاثیر شرایط سنتز بر مورفولوژی و اندازه ذرات نانوساختارهای سیلیسی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 57-70]
 • سل- ژل بررسی تاثیر pH و مقدار آمونیاک بر سنتز ذرات کروی سیلیس به روش سل- ژل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-10]
 • سنتز احتراقی تأثیر فراسنج‌های اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با استفاده از منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 13-22]
 • سولفات استرانسیم احیای کربوترمیک کنسانتره سلستیت معدن لیکک [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • سولفید استرانسیم احیای کربوترمیک کنسانتره سلستیت معدن لیکک [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • سیلیکا سنتز نانو سیلیکا به روش رسوب گذاری با کاربرد عوامل فعال کننده‌ی سطحی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]

ش

 • شبیه سازی بررسی و شبیه سازی تنش شکست در لوله‌های حاشیه دار ساخته شده از مواد مرکب با تقویت کننده‌ی فیبری در بارگذاری‌های گوناگون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • شفت توربین بخار بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]

ع

 • عمق سختی مطالعهی تأثیر پارامترهای ورودی بر مشخصه های خروجی سطح نشیمنگاه میل لنگ های میکروآلیاژی 38MnVS5 در فرآیند سختکاری القایی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 13-22]
 • عملیات حرارتی بررسی بهینه‌سازی فراسنج‌های عملیات حرارتی به منظور تولید فوم‌های آلومینیمی با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-12]
 • عملیات حرارتی بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]

ف

 • فراسنج‌های جوشکاری اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 83-96]
 • فرکانس تأثیر هندسه قطعات بر رفتار نیتروژن دهی پلاسمایی به روش معمولی و توری فعال در فولاد گرم کار AISI H13 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 85-96]
 • فشار در کانالهای هم مقطع زاویه دار بررسی رفتار الکتریکی و مکانیکی مس خالص تولید شده به روش فشار در کانالهای هم مقطع زاویهدار [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-56]
 • فولاد TWIP تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی فولاد TWIP دارای مولیبدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 49-56]
 • فولاد TWIP بررسی تاثیر مولیبدن بر روی دمای آنیل کامل فولاد TWIP [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-30]
 • فولاد ساده‌ی کربنی اثر درجه رقت لایه‌ها ی جوشکاری بر ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان آلیاژ روکش سخت پایه Fe-C-Mn روی فولاد ساده‌ی کربنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-74]
 • فولاد کربنی ساده مطالعهی الکتروشیمیایی بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی ساده و اثر یونهای ید بر عملکرد آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 71-84]
 • فوم آلومینیمی بررسی رفتار فشاری فوم‌های آلومینیمی تولید شده با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی )ARB( [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • فوم‌های آلومینیمی بررسی بهینه‌سازی فراسنج‌های عملیات حرارتی به منظور تولید فوم‌های آلومینیمی با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-12]

ق

 • قطبیت بررسی تأثیر فراسنج‌های ورودی روی عمق ناحیه‌ی متأثر از حرارت(HAZ) فولاد AISI H13 در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی(EDM) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 23-34]

ک

 • کامپوزیت تأثیر فراسنج‌های اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با استفاده از منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 13-22]
 • کامپوزیت‌های زمینه فلزی تولید کامپوزیت های نانوساختار آلومینیوم- کاربید بور به روش اتصال تجمعی نورد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • کشش بررسی و شبیه سازی تنش شکست در لوله‌های حاشیه دار ساخته شده از مواد مرکب با تقویت کننده‌ی فیبری در بارگذاری‌های گوناگون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • کمک زینتر بررسی تاثیر افزودنی اکسید مس بر روند زینترینگ، ریز ساختار و هدایت پروتونی ترکیب زیرکونات باریم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • کنسانتره‌ی سلستیت احیای کربوترمیک کنسانتره سلستیت معدن لیکک [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • کیانیت بررسی ریس ساختار و ویژگی های جرمهای ریختنی دیرگذاز اسپینل درجا حاوی افسودنی ZrSiO4 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 97-108]

گ

 • گچ قالب‌سازی بررسی و بهینه‌سازی مصرف گچ بتا در صنایع چینی بهداشتی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 75-82]
 • گلویی شدن بررسی رفتار تغییر شکل توأم لایه در کامپوزیت چندلایه‌ مس - نقره تولید شده به‌روش نورد اتصالی تجمعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 13-22]

ل

 • لانگمویر مطالعهی الکتروشیمیایی بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی ساده و اثر یونهای ید بر عملکرد آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 71-84]

م

 • ماشین‌کاری بهبود ویژگی‌های مکانیکی چدن‌های نشکن آستمپر جهت افزایش قابلیت ماشین‌کاری و استحکام خستگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]
 • مقاومت به خوردگی لایه نشانی آلیاژ Ni-Zn-P و نانوکامپوزیت Ni-Zn-P/nano SiC از یک حمام جدید به روش آبکاری الکتریکی و بررسی ویژگیهای خوردگی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • مقاومت به سایش اثر درجه رقت لایه‌ها ی جوشکاری بر ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان آلیاژ روکش سخت پایه Fe-C-Mn روی فولاد ساده‌ی کربنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-74]
 • مقاومت خستگی بهبود ویژگی‌های مکانیکی چدن‌های نشکن آستمپر جهت افزایش قابلیت ماشین‌کاری و استحکام خستگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]
 • مقاومت فشاری بررسی رفتار فشاری فوم‌های آلومینیمی تولید شده با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی )ARB( [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • مکانوشیمیایی بررسی ساختاری و ریزساختاری نانو ذرات دی الکتریک تیتانات کلسیم – مس تولید شده به روش مکانوشیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • مواد نانوساختار تولید کامپوزیت های نانوساختار آلومینیوم- کاربید بور به روش اتصال تجمعی نورد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • مولیبدن تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی فولاد TWIP دارای مولیبدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 49-56]
 • مولیبدن بررسی تاثیر مولیبدن بر روی دمای آنیل کامل فولاد TWIP [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-30]
 • میکروسختی بررسی تأثیر فراسنج‌های ورودی روی عمق ناحیه‌ی متأثر از حرارت(HAZ) فولاد AISI H13 در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی(EDM) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 23-34]
 • میکروسکوپ الکترونی تاثیر شرایط سنتز بر مورفولوژی و اندازه ذرات نانوساختارهای سیلیسی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 57-70]
 • میکروسکوپ الکترونی سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-نانو لوله‌ی کربنی به روش درجا و بررسی ریزساختار آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 31-42]
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی رفتار تغییر شکل توأم لایه در کامپوزیت چندلایه‌ مس - نقره تولید شده به‌روش نورد اتصالی تجمعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 13-22]

ن

 • ناپایداری پلاستیک بررسی رفتار تغییر شکل توأم لایه در کامپوزیت چندلایه‌ مس - نقره تولید شده به‌روش نورد اتصالی تجمعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 13-22]
 • ناحیه‌ی متأثر از حرارت(HAZ) بررسی تأثیر فراسنج‌های ورودی روی عمق ناحیه‌ی متأثر از حرارت(HAZ) فولاد AISI H13 در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی(EDM) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 23-34]
 • نانو ذرات سنتز نانو سیلیکا به روش رسوب گذاری با کاربرد عوامل فعال کننده‌ی سطحی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • نانوذرات بررسی ساختاری و ریزساختاری نانو ذرات دی الکتریک تیتانات کلسیم – مس تولید شده به روش مکانوشیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • نانو ساختار ها تاثیر شرایط سنتز بر مورفولوژی و اندازه ذرات نانوساختارهای سیلیسی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 57-70]
 • نانوسیلیکا بررسی تاثیر pH و مقدار آمونیاک بر سنتز ذرات کروی سیلیس به روش سل- ژل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-10]
 • نانوکامپوزیت سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-نانو لوله‌ی کربنی به روش درجا و بررسی ریزساختار آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 31-42]
 • نورد اتصالی تجمعی بررسی رفتار تغییر شکل توأم لایه در کامپوزیت چندلایه‌ مس - نقره تولید شده به‌روش نورد اتصالی تجمعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 13-22]
 • نوردسرد تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی فولاد TWIP دارای مولیبدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 49-56]
 • نوردگرم تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی فولاد TWIP دارای مولیبدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 49-56]
 • نوک ترک بررسی و شبیه سازی تنش شکست در لوله‌های حاشیه دار ساخته شده از مواد مرکب با تقویت کننده‌ی فیبری در بارگذاری‌های گوناگون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • نیتروژن دهی پلاسمایی با توری فعال تأثیر هندسه قطعات بر رفتار نیتروژن دهی پلاسمایی به روش معمولی و توری فعال در فولاد گرم کار AISI H13 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 85-96]
 • نیتروژن دهی پلاسمایی معمولی تأثیر هندسه قطعات بر رفتار نیتروژن دهی پلاسمایی به روش معمولی و توری فعال در فولاد گرم کار AISI H13 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 85-96]
 • نیتروکربوره کردن الکترولیتی پلاسمایی بهینه سازی حمام بمنظور کاهش ولتاژ در روش نیتروکربوره کردن الکترولیتی پلاسمایی فولاد ضد زنگ آستنیتی و بررسی زیست سازگاری آن در بدن خرگوش [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-54]
 • نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم تأثیر فراسنج‌های اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با استفاده از منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 13-22]

و

 • ویژگی‌های مکانیکی تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی فولاد TWIP دارای مولیبدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 49-56]
 • ویژگی‌های مکانیکی اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 83-96]
 • ویژگیهای مکانیکی بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم1100 به AZ31 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 1-12]

ه

 • هادی‌های پروتونی سرامیکی بررسی تاثیر افزودنی اکسید مس بر روند زینترینگ، ریز ساختار و هدایت پروتونی ترکیب زیرکونات باریم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • هدایت الکتریکی بررسی رفتار الکتریکی و مکانیکی مس خالص تولید شده به روش فشار در کانالهای هم مقطع زاویهدار [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-56]
 • هیدروژن بررسی تاثیر افزودنی اکسید مس بر روند زینترینگ، ریز ساختار و هدایت پروتونی ترکیب زیرکونات باریم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • هیدرید تیتانیم بررسی رفتار فشاری فوم‌های آلومینیمی تولید شده با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی )ARB( [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]