نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبکاری الکتریکی بررسی تاثیر دانسیته جریان و غلظت مواد افزودنی بر خواص پوشش نانو ساختار روی تولید شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 23-33]
 • آبکاری الکتریکی لایه نشانی آلیاژ Ni-Zn-P و نانوکامپوزیت Ni-Zn-P/nano SiC از یک حمام جدید به روش آبکاری الکتریکی و بررسی ویژگیهای خوردگی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • آبکاری الکتریکی تشکیل پوشش پرم‌الوی نانو کریستالی به روش آبکاری الکتریکی و بهینه سازی شرایط سطحی پوشش آلیاژی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 89-100]
 • آبکاری الکتریکی تولید، مشخصه‌یابی ساختاری و ارزیابی خواص مغناطیسی پوشش‌های نانوساختار آهن- کبالت- تنگستن تهیه شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-44]
 • آبکاری الکتریکی ارزیابی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P/Al2O3-SiC [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 109-120]
 • آبکاری شیمیایی بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-SiC ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم Al6061 به روش آبکاری شیمیایی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-9]
 • آجر ضایعاتی اثر استفاده از هگزامتافسفات سدیم بر خواص فیزیکی و مکانیکی دیرگدازهای یکپارچه تهیه شده ازضایعات آجرهای منیزیا-کربنی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 45-54]
 • آخال بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • آزمایش اریکسون پیش‏بینی شکست در شکل‏دهی تانتالوم [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 29-38]
 • آزمایش فشار پیش‏بینی شکست در شکل‏دهی تانتالوم [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 29-38]
 • آزمایش فشار تأثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 51-64]
 • آزمایش کشش پیش‏بینی شکست در شکل‏دهی تانتالوم [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 29-38]
 • آزمون امپدانس الکتروشیمیایی تعیین درجه‌ی حساس‌شدن فولاد ضدزنگ 316AISI با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 29-42]
 • آزمون امپدانس الکتروشیمیایی بررسی مکانیزم تاثیر نانوذرات رس بر خواص مقاومت به خوردگی و سایش پوشش نانوکامپوزیت پایه اپوکسی اعمال شده بر سطح زیرلایه فولاد کربنی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 113-128]
 • آزمون پلاریزاسیون بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]
 • آزمون خمش خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • آزمون خمش سه نقطه بررسی رفتار تغییر شکل فشاری تک محوره و خمش سه نقطه ای ساندویچ پنل آلومینیمی با هسته فوم سلول بسته A356 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 129-144]
 • آزمون خمش سه نقطه‌ای بررسی اثر استحکام اتصال چسبی در رفتار خمش سه نقطه‌ای پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 85-94]
 • آزمون رهایی تنش بررسی فرایند رسوب‌گذاری گاما پرایم (γ') تحت تاثیر کرنش در سوپر آلیاژ پایه نیکل Nimonic80A [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 36-55]
 • آزمون فرض تحلیل آماری میکرومکانیکی اثرات توزیع اتفاقی الیاف بر خواص مکانیکی مواد مرکب الیافی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 137-160]
 • آزمون فشار تک محوره بررسی رفتار تغییر شکل فشاری تک محوره و خمش سه نقطه ای ساندویچ پنل آلومینیمی با هسته فوم سلول بسته A356 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 129-144]
 • آزمون فشار گرم تحلیل تجربی و اجزاء محدود فرآیند اکستروژن معکوس گرم پریفرم مخزن فولادی میکروآلیاژی وانادیم‌دار برای تعیین دمای پیشگرم بهینه [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 157-172]
 • آزمون کشش آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • آزمون کشش با نرخ کرنش کم تأثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با pH نزدیک به خنثی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • آزمون کشش‌گرم بررسی اثر نرخ کرنش بر رفتار کشش‌گرم آلیاژ اینوار [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 31-38]
 • آزمون وارسترینت بهبود خواص مکانیکی و حساسیت به ترک داغ در جوش‌های فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304 با اعمال لرزش الکترومغناطیس همزمان با جوشکاری [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 137-148]
 • آستنیت مدل سازی دگرگونی تجزیه آستنیت در منطقه متاثر از حرارت جوش دو فولاد خط لوله X65 و X70 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 125-136]
 • آستنیت باقیمانده تاثیر عملیات زیر صفر عمیق بر سختی و رفتار سایشی فولاد1.2344 DIN [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 105-118]
 • آسیاب سیاره‌ای بررسی تأثیر پارامتر زمان آسیاب کاری بر ریزساختار نهایی پودرTiB2-TiC نانوکریستالی تولیدی به روش سنتز احتراقی تحت ماکروویو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 15-26]
 • آسیاب‏کاری خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • آسیاب‏کاری مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • آسیاب‌کاری برودتی بررسی رفتار اکسیداسیون چرخه‌ای و خوردگی داغ CoNiCrAlYSi نانو ساختار پوشش داده شده به روش HVOF [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 97-108]
 • آسیاب‌ گلوله‌ای تعیین اثر اتمسفر آسیاب کاری بر فرآیند تولید و مشخصات نانو پودرهای بور [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 63-76]
 • آسیاکاری سنتز استرانسیم تیتانات از کنسانتره سلستیت [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 105-118]
 • آسیاکاری مروری بر استخراج لیتیم از مینرال‌های آن - مطالعه موردی: استخراج لیتیم از کنسانتره اسپودیومن به روش تشویه سولفاتی در شرایط آسیاکاری [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 75-90]
 • آسیا کاری مکانیکی بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]
 • آسیاکاری مکانیکی سنتز ترکیب بین فلزی نانوساختار Al3Zr و مطالعه تاثیر افزودن آن بر خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 87-100]
 • آسیاکاری مکانیکی تاثیر فرآیند آسیاکاری مکانیکی بر احیا کربوترمیک زیرکن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 89-100]
 • آسیاکاری مکانیکی بررسی اثر زمان آسیاکاری و دمای تف‌جوشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 147-158]
 • آسیاکاری مکانیکی احیا آلومینوترمی سولفیدروی در حالت تحریک شده آسیاکاری- تاثیر نسبت مولی ZnS:Al در مخلوط مواد اولیه [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 31-44]
 • آسیای گلوله‌ای سیاره‌ای تولید کامپوزیت پایه منیزیم AZ91D/SiC با حد بارگذاری بالای ذرات تقویت‌کننده، تهیه شده با استفاده از آسیاکاری مکانیکی براده و روش فرآوری نیمه‌جامد پودری [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 17-32]
 • آسیب بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]
 • آلاینده تیتانیوم/سیلیسیم سنتز و بررسی خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی (ZnO) آلائیده شده با Si و Ti [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 71-82]
 • آلفای محصور شده بررسی عوامل مختلف برعمق نفوذ و پهنای جوش آلیاژ Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش پلاسما [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 33-48]
 • آلومینا ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-آلومینا نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 21-29]
 • آلومینا اتصال نفوذی بدنه های آلومینایی با استفاده از مخلوط نانوذره های هیدریدی بین-لایه‌ای و بررسی ساختار و استحکام اتصال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • آلومینا بررسی مقاومت به خوردگی و سایش پوشش سرامیکی آلومینا ایجاد شده با فرایند پلاسمای الکترولیتی بر روی سطح فولاد ضدزنگ 316L [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 35-44]
 • آلومینا تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]
 • آلومینا تاثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در مخلوط آلومینا-زیرکن بر واکنش تشکیل مولیت-زیرکونیا [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 27-38]
 • آلومینا تاثیر نیرو و نانوذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 39-50]
 • آلومینا بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • آلومینا- دی بوراید تیتانیوم بررسی پارامترهای موثر بر تف جوشی نانوکامپوزیت Al2O3-TiB2سنتز شده به روش مکانوشیمیایی و ارزیابی خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 57-68]
 • آلومیناید 〖"Al" 〗_"3" "Ti" تولید کامپوزیت درجای Al 3003/〖"Al" 〗_"3" "Ti" با استفاده از ذرات عنصری تیتانیم توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-70]
 • آلومینیم مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 153-166]
 • آلومینیوم تاثیر افزودن 2/6 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • آلومینیوم بررسی خواص مکانیکی و ساختار فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش ریخته-گری گرانشی با استفاده ازکره‌های تو خالی فولادی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 101-110]
 • آلومینیوم 2024 تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید روی رفتار پیری طبیعی آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 39-46]
 • آلومینیوم 2024 تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 13-30]
 • آلومینیوم380 تاثیر Li بر ویژگی‌های کششی آلیاژ آلومینیوم 380A [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]
 • آلومینیوم 4343 اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 83-96]
 • آلومینیوم 6061 تاثیر پارامترهای فرآیندی بر اکستروژن معکوس داغ آلیاژ Al6061 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 153-162]
 • آلومینیوم خالص تجاری بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • آلیاژ بررسی تجربی و عددی تنش پسماند در فرایند شکل‏دهی ورق داغ آلومینیوم 5083 با دمش گاز [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-22]
 • آلیاژ 2024-T3 آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 در الکترولیت ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک و تعیین ضخامت لایه اکسیدی و بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-44]
 • آلیاژ 7075 مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 7075حاصل از دو روش متدوال و اصلاح‌شده SIMA [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 149-158]
 • آلیاژ 7075- Al بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-86]
 • آلیاژ Al2024 تولید نانوکامپوزیت دو جزیی فوق مستحکم زمینه آلومینیومی به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن داغ و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 83-98]
 • آلیاژ Al 3003-H14 تولید کامپوزیت درجای Al 3003/〖"Al" 〗_"3" "Ti" با استفاده از ذرات عنصری تیتانیم توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-70]
 • آلیاژ Al-356 بررسی ریز ساختار کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم با فاز تقویت کننده نانو منیزیا تولید شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 117-128]
 • آلیاژ Al- Cu بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • آلیاژ AZ61‒0.7Si بررسی رفتار خزش فروروندگی آلیاژهای منیزیم AZ61‒0.7Si‒xCa [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 1-14]
 • آلیاژ AZ81 تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • آلیاژ Cu28Zn شبیه‌سازی و بررسی تاثیر متغیرهای تف جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Cu28Zn [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • آلیاژ Fe-B تعیین شرایط بهینه‌ سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 21-28]
 • آلیاژ Mg-RE بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 61-76]
 • آلیاژ آلومینیم 321H-5083 بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی مقاطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیم 321H-5083 به روش P-MIG [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-16]
 • آلیاژ آلومینیم 6061 بررسی خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 6061 و کامپوزیت حاوی نانولوله‌های کربنی ساخته‌شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و فرایند پرس داغ [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-66]
 • آلیاژ آلومینیم 7075-T6 بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-12]
 • آلیاژ آلومینیم A356 دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • آلیاژ آلومینیوم تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT)تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-24]
 • آلیاژ آلومینیوم بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم1100 به AZ31 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 1-12]
 • آلیاژ آلومینیوم تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT) تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-24]
 • آلیاژ آلومینیوم5086 بررسی ریزساختار و سختی کامپوزیت سطحی AA5086(H116)/ZrO2 و کامپوزیت هیبریدی سطحی AA5086(H116)/ZrO2/Gr ساخته شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 101-114]
 • آلیاژ آلومینیوم 5456 تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصال لبه روی هم آلیاژ آلومینیوم 5456 [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 141-156]
 • آلیاژ آلومینیوم 6061 بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 135-152]
 • آلیاژآلومینیوم 6061 جوشکاری همزن اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای زائده ای: خواص مکانیکی و ریز ساختاری آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 51-68]
 • آلیاژ اینوار بررسی اثر نرخ کرنش بر رفتار کشش‌گرم آلیاژ اینوار [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 31-38]
 • آلیاژ تیتانیوم بررسی فرآیند PEO بر رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-152]
 • آلیاژ تیتانیوم بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند لحیم کاری مادون قرمز اتصال‌های غیر همجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از آلیاژ پرکننده نقره [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-16]
 • آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V بررسی عوامل مختلف برعمق نفوذ و پهنای جوش آلیاژ Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش پلاسما [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 33-48]
 • آلیاژ سازی مکانیکی اثر دمای آنیلینگ بر رفتار خوردگی و ساختار نانوشبه بلورهای Al-Cu-Ni تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 11-20]
 • آلیاژسازی مکانیکی تولید نانوکامپوزیت دو جزیی فوق مستحکم زمینه آلومینیومی به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن داغ و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 83-98]
 • آلیاژسازی مکانیکی مشخصه یابی و بررسی خواص دی الکتریک الکتروسرامیک های نانوبلور پایه اکسید نیکل سنتز شده، به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 41-54]
 • آلیاژسازی مکانیکی تاثیر میزان مولیبدن بر آمورف شدن نیکل با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 69-76]
 • آلیاژسازی مکانیکی مطالعه دگرگونی فازی و رفتار گرما‌کشسانی ترکیب NiTiCu نانو‌بلوری سنتز شده با فرآیند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • آلیاژسازی مکانیکی سنتز پیزوالکتریک بدون سرب (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • آلیاژسازی مکانیکی اثر آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی بر تغییر فاز مخلوط پودرهای Ni-Cr-Al [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-40]
 • آلیاژسازی مکانیکی اثر زمان آسیاکاری و بررسی تحلیل ترمودینامیکی بر تشکیل فاز آمورف در آلیاژ Fe-C-Ta تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 107-122]
 • آلیاژسازی مکانیکی اثر افزودن عامل کنترل‌کننده بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ جدید آمورف/نانوبلور پایه آهن تولیدشده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 45-60]
 • آلیاژسازی مکانیکی تولید و مشخصه یابی کامپوزیت درجای Al-Al3Ti تولید شده به روش FSP با استفاده از پودر پیش فعال آسیاکاری شده [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 1-16]
 • آلیاژسازی مکانیکی- عملیات حرارتی بررسی اثر افزودن Al در سنتز نانوساختار Ti3SiC2 به روش آلیاژسازی مکانیکی – عملیات حرارتی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-28]
 • آلیاژ شیشه‌ای بررسی سینتیک تبلور آلیاژ شیشه ای Co-Fe-Ta-Hf-B تولید شده با روش مذاب ریسی با پایداری حرارتی بالا در حالت گرمایش پیوسته [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 169-182]
 • آلیاژ منیزیم بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم1100 به AZ31 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 1-12]
 • آلیاژ منیزیم بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیمAZ91 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-92]
 • آلیاژ منیزیم AZ31 بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 65-78]
 • آلیاژ منیزیم AZ63 بررسی نقش دوقلویی‌ها بر تغییرات بافت آلیاژ منیزیم AZ63 حین کار گرم [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 45-58]
 • آلیاژ منیزیم AZ91 بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • آلیاژ منیزیم AZ91 بررسی تاثیر سرب بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 25-36]
 • آلیاژ منیزیم کارپذیر TX41 معادله بنیادی تغییرشکل گرم ورق منیزیمی Mg-4Sn-1Ca [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-10]
 • آلیاژ نیکل-مولیبدن تاثیر میزان مولیبدن بر آمورف شدن نیکل با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 69-76]
 • آلیاژهای Mg-Mn بررسی رفتار خزش فروروندگی آلیاژهای منیزیم MX21 و ME21 [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 93-110]
 • آلیاژهای NiTiHf اثر فرآیند نورد سرد بر کرنش بازیابی و نسبت بازیابی آلیاژ حافظه دار Ni50Ti40Hf10 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 27-38]
 • آلیاژهای آلومینیوم استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • آلیاژهای آمورف پایه آهن اثر زمان آسیاکاری و بررسی تحلیل ترمودینامیکی بر تشکیل فاز آمورف در آلیاژ Fe-C-Ta تولید شده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 107-122]
 • آلیاژهای آمورف پایه آهن اثر افزودن عامل کنترل‌کننده بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ جدید آمورف/نانوبلور پایه آهن تولیدشده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 45-60]
 • آلیاژهای حافظه دار دمای بالا اثر فرآیند نورد سرد بر کرنش بازیابی و نسبت بازیابی آلیاژ حافظه دار Ni50Ti40Hf10 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 27-38]
 • آلیاژهای قابل پیرسختی افزایش شدید خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 با اعمال یک پاس نورد سرد [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • آلیاژ هیپویوتکتیک Al-11 Wt.%Mg2Si ایجاد ریزساختار هدفمند در آلیاژ هیپویوتکتیک Al-11 wt.% Mg2Si با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 11-20]
 • آمادهسازی مکانیکی سطح تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • آمورف تعیین شرایط بهینه‌ سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 21-28]
 • آمونیاک بررسی تاثیر pH و مقدار آمونیاک بر سنتز ذرات کروی سیلیس به روش سل- ژل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-10]
 • آناتاز سنتز استرانسیم تیتانات از کنسانتره سلستیت [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 105-118]
 • آنالیز المان محدود ارزیابی یکپارچگی لوله های گاز تعمیر شده با لایه های کامپوزیتی به کمک هیدروتست و آنالیز المان محدود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 13-21]
 • آنالیز المان محدود بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • آنالیز ترمومکانیکی آنالیز واماندگی کپسولهای CNG کامپوزیتی با بررسی تاثیر همزمان تغییر تعداد لایهها و کسر حجمی الیاف تقویت کننده [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 67-79]
 • آنالیز تنش آنالیز تنش و بررسی شکست در یک انشعاب از واحد لخته‌گیر پالایشگاه گاز این مقاله به بررسی علل شکست و آنالیز تنشی یک انشعاب کوچک با قطر 3/60 در واحد لخته‌گیر ورودی پالایشگاه گاز می‌پردازد. این اتصالات از نقاط ضعف محسوب شده مگر آنکه دارای قابلیت انعطاف پذیری قابل قبولی باشند. در [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 95-112]
 • آنالیز حرارتی سنتز پیزوالکتریک بدون سرب (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • آنالیز حرارتی بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • آنالیز حرارتی افتراقی بررسی تأثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت درجای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 39-50]
 • آنالیز ساختاری سنتز پیزوالکتریک بدون سرب (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • آنالیز عنصری(EDS) ایجاد پوشش سرمت WC-Co به روش پلاسمای الکترولیتی بر روی فولاد کم کربن و بررسی خواص سایشی آن [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 57-66]
 • آنالیز مودال بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیمAZ91 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-92]
 • آنتالپی بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]
 • آنتی ‌باکتریال سنتز نانو ذرات اکسید فلزی مس - قلع به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص ضد باکتری آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-136]
 • آندایز ساخت نانوساختارهای مختلف طلا بر پایه نانوحفره‌های آلومینا [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-86]
 • آندایزینگ آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 در الکترولیت ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک و تعیین ضخامت لایه اکسیدی و بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-44]
 • آندایزینگ بررسی تجربی کارایی TiO2 لایه نشانی شده بر روی آلومینیوم متخلخل در حذف آلاینده ها: مقایسه روش های PEO و آندایزینگ [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 95-108]
 • آنیل ارزیابی تحولات ریزساختاری فولاد AISI 201L در فرایند ترمومکانیکی پیشرفته [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-20]
 • آنیل تبلور دوباره بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولاد‌های فوق‌کم‌کربن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 35-44]
 • آنیل در اتمسفر هیدروژن اصلاح مورفولوژی سطحی پوشش‌ تنگستنی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری به منظور کاربرد در لامپ تولید پرتو ایکس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 137-146]
 • آنیل فوق سریع تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]
 • آنیل کامل بررسی تاثیر مولیبدن بر روی دمای آنیل کامل فولاد TWIP [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-30]
 • آنیل میان‌بحرانی بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]
 • آهن-کبالت-تنگستن تولید، مشخصه‌یابی ساختاری و ارزیابی خواص مغناطیسی پوشش‌های نانوساختار آهن- کبالت- تنگستن تهیه شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-44]

ا

 • ابرخازن رسوب نشانی اسپینل کبالتیت نیکل روی فوم نیکل به روش الکتروشیمیایی جریان ثابت و کاربرد ابرخازنی آن [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 39-48]
 • ابرخازن ساخت نانوکامپوزیت نیکل-کبالت-آلومینیوم/گرافن و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن به عنوان ابرخازن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-80]
 • ابررسانایی ساخت، مشخصه یابی و مطالعه ویژگی های ساختار بلوری، الکتریکی و مغناطیسی ترکیب ابررسانایی Y2Ba5Cu7Ox [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 163-176]
 • اپوکسی بررسی توانایی حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-گرافن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 77-86]
 • اپوکسی بررسی و مقایسه خصوصیات الکترومغناطیس نانوکامپوزیت‌های اپوکسی - گرافن و اپوکسی - نانو لوله‌ کربن [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 85-94]
 • اپوکسی گرافن بررسی توانایی حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-گرافن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 77-86]
 • اتصالات جوشی لب‌به‌لب تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی لوله‌های فولادی جوشکاری‌شده در محیط خورنده پالایشگاهی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 83-96]
 • اتصال تجمعی نورد تولید کامپوزیت های نانوساختار آلومینیوم- کاربید بور به روش اتصال تجمعی نورد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • اتصال چسبی پاسخ گذاری توزیع تنش برشی در اتصال چسبی تک‌لبه کامپوزیتی ناشی از شکسته شدن الیاف [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-18]
 • اتصال چسبی بررسی اثر استحکام اتصال چسبی در رفتار خمش سه نقطه‌ای پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 85-94]
 • اتصال فولاد – کاربید تنگستن، سنتز احتراقی، استفاده از واکنش سنتز احتراقی ترکیب بین فلزی NiTi جهت اتصال فولاد به کاربید تنگستن [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 103-114]
 • اتصال لبه روی هم تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصال لبه روی هم آلیاژ آلومینیوم 5456 [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 141-156]
 • اتصال نفوذی اتصال نفوذی بدنه های آلومینایی با استفاده از مخلوط نانوذره های هیدریدی بین-لایه‌ای و بررسی ساختار و استحکام اتصال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • اتصال نورد تجمعی خواص مکانیکی و خوردگی نانو کامپوزیت مس-اکسید گرافن حاوی 2% اکسید گرافن تولید شده به روش فرآیند اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 43-60]
 • اتصال نوردی اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • اتصال نوردی تجمعی بررسی خواص نانوکامپوزیت Al /Al2O3- B4C تولید شده به روش فرآیند اتصال نوردی تجمعی با کاربردز نانوذرات Al2O3و B4C [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 69-76]
 • اتصال نوردی تجمعی بررسی بهینه‌سازی فراسنج‌های عملیات حرارتی به منظور تولید فوم‌های آلومینیمی با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-12]
 • اتمسفر آسیاب‌کاری تعیین اثر اتمسفر آسیاب کاری بر فرآیند تولید و مشخصات نانو پودرهای بور [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 63-76]
 • اتیلن پروپیلن دی ان مونومر تولید و بررسی نانو خواص کامپوزیتهای برپایه لاستیک طبیعی/ لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر و نانو ذرات اصلاح شده خاک رس [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 75-88]
 • اثر Si/Al اثر نسبت Si/Al روی خواص فیزیکی – شیمیایی LaAPSO-34 نانوساختار جهت استفاده در تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 91-110]
 • اثرات نقص بررسی رفتار مکانیکی نانو لوله فسفرین بدون چروک تحت بارگذاری محوری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 117-124]
 • اثر بهبودبخشی تعیین درجه‌ی حساس‌شدن فولاد ضدزنگ 316AISI با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 29-42]
 • اجزا محدود بررسی و شبیه سازی تنش شکست در لوله‌های حاشیه دار ساخته شده از مواد مرکب با تقویت کننده‌ی فیبری در بارگذاری‌های گوناگون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • اجزا محدود شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • اجزامحدود بررسی پارامترهای موثر در فرایند نورد ساندویچی و معمولی ورق نازک فولادی به کمک روش اجزاء محدود [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 77-94]
 • احیاء شیمیایی سنتز و شناسایی نانو ذرات مس پایدار از لحاظ شیمیایی در محیط‌های آبی با کنترل شکل و اندازه ذرات‌ با روش احیاء شیمیایی درحضور مالئیک اسید و پلی وینیل پیرولیدون [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 121-128]
 • احیاکربوترمیک تاثیر فرآیند آسیاکاری مکانیکی بر احیا کربوترمیک زیرکن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 89-100]
 • احیای آلومینوترمی احیای آلومینوترمی تری اکسید مولیبدن خاتون آباد در ماکروویو: بررسی تاثیر اندازه ذرات آلومینیوم و جرم نمونه بر فرآیند احیا [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • احیای شیمیایی تعیین شرایط بهینه‌ سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 21-28]
 • احیای کربوترمیک احیای کربوترمیک کنسانتره سلستیت معدن لیکک [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • احیای منیزیوترمال بررسی امکان سنتز نانو کاربید سیلیسیوم با استفاده از زئولیت طبیعی، ساکاروز و کربن مزوحفره CMK-1 تحت گاز آرگون توسط فرآیند منیزیوترمال [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 139-148]
 • اختلاف جهتی مقدمه‌ای بر روش تحلیلی پراش الکترون‌های به عقب رانده شده (EBSD) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 56-72]
 • ارتعاشات فراصوت بررسی تأثیر ارتعاشات فراصوت بر خواص مکانیکی ورق دو لایه فولاد کم کربن - تیتانیوم خالص در فرآیند شکل دهی افزایشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • اسپارک پلاسما زینترینگ تولید کامپوزیت پایه منیزیم AZ91D/SiC با حد بارگذاری بالای ذرات تقویت‌کننده، تهیه شده با استفاده از آسیاکاری مکانیکی براده و روش فرآوری نیمه‌جامد پودری [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 17-32]
 • اسپری پلاسمایی مقایسه پلاسماهای اکسیژن ونیتروژن درتولیدلایه‌های نانو وکامپوزیت آلومیناوآلومینیوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 57-66]
 • اسپینل بررسی ریس ساختار و ویژگی های جرمهای ریختنی دیرگذاز اسپینل درجا حاوی افسودنی ZrSiO4 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 97-108]
 • استحاله فازی بررسی دگرگونی های فازی در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 422AISI در حالت سرد کردن پیوسته [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 79-90]
 • استحاله‌های فازی تحلیل اجزای محدود آزمون سختی پذیری استاندارد بر روی فولاد S355 با استفاده از مدل کینتیکی Machnienko [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-68]
 • استحاله‌های فازی تحلیل اجزای محدود اعمال راهبرد کنترل توان در فرآیند سخت گردانی استحاله ای سطحی در مجاورت ناپیوستگی در عمق نمونه [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-18]
 • استحکام بررسی تأثیر اندازه ذرات پودر بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی سرامیک های سدیم بتا آلومینا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 107-116]
 • استحکام پیوند بررسی اثر تشکیل ترکیبات بین فلزی روی استحکام و مقاومت الکتریکی دو فلزی Al-Cu تولید شده به روش ریخته گری استاتیک ترکیبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 27-44]
 • استحکام خستگی اثر ریزساختارهای مختلف بر رفتار خستگی فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 95-108]
 • استحکام خستگی مقایسه ریزساختار و رفتار مکانیکی فولاد Mo40 در شرایط دو فازی فریتی-مارتنزیتی و کوئنچ مستقیم بازگشت داده شده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 77-88]
 • استحکام خمشی بررسی رفتار رئولوژی دوغاب‌های ریخته‌گری ژلی کاربید سیلیسیم و تاثیر آن بر خواص مکانیکی بدنه‌های کاربید سیلیسیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 77-88]
 • استحکام خمشی تاثیر نانولوله های کربنی بر استحکام فشاری و خمشی پانل های ساندویچی لانه‌زنبوری زمینه اپوکسی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 49-62]
 • استحکام شکست بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]
 • استحکام فشاری برآورد استحکام فشاری ماسه ریخته گری در مقادیر گوناگون رطوبت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 47-56]
 • استحکام فشاری بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-58]
 • استحکام فشاری تاثیر نانولوله های کربنی بر استحکام فشاری و خمشی پانل های ساندویچی لانه‌زنبوری زمینه اپوکسی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 49-62]
 • استحکام فشاری بررسی رفتار استحکام فشاری و مقاومت به سایش کاشی کف در دماهای تف جوشی مختلف [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 63-74]
 • استحکام کششی بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Brass ساخته شده به روش اتصال نوردی تجمعی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 45-53]
 • استحکام مکانیکی تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی پرآلومینا-کم سیمان خودجاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-42]
 • استحکام مکانیکی مقایسه خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و پایداری شیمیایی الکترولیت های کامپوزیتی هادی پروتون (BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ (BCZY7)-(Li/Na)2CO3 ) تولید شده به روش های مخلوط سازی مکانیکی و غوطه وری در مذاب [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-30]
 • استخوان طراحی و ساخت نانوکامپوزیت های شیشه ای زیست تخریب پذیر با قابلیت کاربری در مهندسی بافت استخوان [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 11-30]
 • استرانسیم (Sr) بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • اسفالریت احیا آلومینوترمی سولفیدروی در حالت تحریک شده آسیاکاری- تاثیر نسبت مولی ZnS:Al در مخلوط مواد اولیه [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 31-44]
 • اسفنج پلیاورتان بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • اسفنج سلول باز پلیمری )پلی اورتان( ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • اسید استئاریک تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • اسید سیتریک بررسی فرآیند جداسازی فلز روی از باطله اکسیدی توسط اسید سیتریک [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 89-96]
 • اسید هیدروکلریک بررسی علل تخریب و انسداد ناشی از خوردگی لوله های مسی حاوی گاز کلر در حضور رطوبت (مطالعه موردی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-40]
 • اسیدی سنتز و بررسی خواص نانوذرات و نانوکلوئید سیلیکا در محیط قلیایی و اسیدی [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 56-69]
 • اصطکاک تأثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 51-64]
 • اصطکاک شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • اعوجاج ساخت کامپوزیت سرامیکی Al2O3-TiB2 با مقدار تخلخل و اعوجاج پایین به روش سنتز احتراقی و بدون اعمال فشار [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • افزودنی غیرحلال ساخت و مشخصه یابی غشاهای توسعه یافته الیاف توخالی پلی سولفون برای نمزدایی جریانات گازی در تماس دهنده غشایی گاز-مایع [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 45-58]
 • اکستروژن کاربرد ترکیبی از اکستروژن و پرس در کانالهای زاویه دار هم مقطع در فرآوری مواد فلزی ریز دانه و نانوساختار [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 17-32]
 • اکستروژن برشی ساده بررسی قابلیت تغییر شکل منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 ، در دمای پایین با کاربرد فرآیند "اکستروژن برشی ساده [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • اکستروژن برشی ساده بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • اکستروژن داغ تولید نانوکامپوزیت دو جزیی فوق مستحکم زمینه آلومینیومی به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن داغ و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 83-98]
 • اکستروژن گردابی بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]
 • اکستروژن مستقیم آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • اکستروژن معکوس تاثیر پارامترهای فرآیندی بر اکستروژن معکوس داغ آلیاژ Al6061 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 153-162]
 • اکستروژن معکوس گرم تحلیل تجربی و اجزاء محدود فرآیند اکستروژن معکوس گرم پریفرم مخزن فولادی میکروآلیاژی وانادیم‌دار برای تعیین دمای پیشگرم بهینه [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 157-172]
 • اکسید آهن میکایی ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]
 • اکسیداسیون بررسی اثر شار حرارتی بر ریزساختار و عملکرد پوشش‌های سد حرارتی مرتبه ای [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 117-130]
 • اکسیداسیون بررسی مکانیزم و سینیتیک اکسیداسیون خط جوش فولاد 321 AISI [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 109-120]
 • اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی ایجاد پوشش های حاوی تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژTi-6Al-4V از راه فرآیندPEO و عملیات تکمیلی گرمابی و بررسی خواص خوردگی آن در محیط شبیه سازی شده ی بدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی بررسی تجربی کارایی TiO2 لایه نشانی شده بر روی آلومینیوم متخلخل در حذف آلاینده ها: مقایسه روش های PEO و آندایزینگ [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 95-108]
 • اکسیداسیون به روش پلاسمای الکترولیتی کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی ترکیب شیمیایی و سختی پوشش اکسید آلومینیمی ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 69-82]
 • اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی افزایش مقاومت به خوردگی موضعی تیتانیم خالص تجاری در محیط اسید سولفوریک با استفاده از روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 127-136]
 • اکسیداسیون چرخه‌ای بررسی رفتار اکسیداسیون چرخه‌ای و خوردگی داغ CoNiCrAlYSi نانو ساختار پوشش داده شده به روش HVOF [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 97-108]
 • اکسیداسیون سیکلی تأثیر مقدار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیداسیون سیکلی پوشش‌های آلومینایدی اصلاح شده با زیرکونیم [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 19-30]
 • اکسیدتنگستن اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 123-134]
 • اکسید تیتانیوم پوشش دهی کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت-تیتانیا همزمان با نیتروکربوره‌‌کردن الکترولیتی پلاسمایی روی سطح فولاد ضدزنگ و بررسی رفتار خوردگی آن [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 65-74]
 • اکسید تیتانیوم بررسی اثر هماتیت و اکسید تیتانیوم بر ویسکوزیته پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-12]
 • اکسید روی سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • اکسید روی ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 59-66]
 • اکسید روی سنتز و بررسی خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی (ZnO) آلائیده شده با Si و Ti [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 71-82]
 • اکسید روی لایه‌نشانی، مشخصه‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی آلاییده شده با منیزیم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 107-124]
 • اکسید قلع بررسی نانوکامپوزیت لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز CO [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 55-66]
 • اکسید قلع بهینه سازی عوامل موثر بر اندازه نانو ذرات اکسید قلع به روش تاگوچی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 11-20]
 • اکسید گرافن سنتز و شناسایی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اکسید گرافن- اکسید آهن پوشانده‌شده با چیتوزان و اصلاح‌شده با اسید امینه [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 61-76]
 • اکسیدمس رشد و بررسی خواص مغناطیسی و نوری نانوساختارهای هسته-پوسته مگنتیت@اکسیدمس [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 155-164]
 • اکسید مس - قلع سنتز نانو ذرات اکسید فلزی مس - قلع به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص ضد باکتری آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-136]
 • اکسید مولیبدن احیای آلومینوترمی تری اکسید مولیبدن خاتون آباد در ماکروویو: بررسی تاثیر اندازه ذرات آلومینیوم و جرم نمونه بر فرآیند احیا [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • اکسید نیکل مشخصه یابی و بررسی خواص دی الکتریک الکتروسرامیک های نانوبلور پایه اکسید نیکل سنتز شده، به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 41-54]
 • الفین‌های سبک اثر نسبت Si/Al روی خواص فیزیکی – شیمیایی LaAPSO-34 نانوساختار جهت استفاده در تبدیل متانول به الفین‌های سبک [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 91-110]
 • الکترواسپینینگ بررسی مورفولوژی و راندمان تولید نانوالیاف تهیه شده به روش فرایند الکترواسپینینگ با چند نازل [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 97-112]
 • الکتروتنگش بررسی اثر آلاییدن 5/2% مولی سریم بر رفتار الکتروتنگش پیزوسرامیک عاری از سرب ( [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 101-114]
 • الکترود E347-16 بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E347-16 [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 31-42]
 • الکتروریسی اثر غلظت محلول پلیمری بر روی ساختار نانوالیاف پلی(وینیل الکل) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 21-33]
 • الکتروشیمی شبیه سازی منحنی پلاریزاسیون محلول های پلی الکترولیتی به روش بسط سری مک لورن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • الکتروشیمی ساخت نانوکامپوزیت نیکل-کبالت-آلومینیوم/گرافن و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن به عنوان ابرخازن [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 63-80]
 • الکتروشیمیایی سنتز میکروکره‌های کامپوزیتی Cr2O3/C با تغییر در پارامترهای ساخت و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-72]
 • الکتروشیمیایی تاثیر اکسیدهای نئودیم و ایتریم بر خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کامپوزیت LiFePO4/C سنتز شده به روش حالت جامد به‌منظور کاربرد به‌عنوان کاتد باتری لیتیوم یون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 107-122]
 • الکتروفرمینگ تولید لوله‌های کامپوزیتی Cu-Al‌2O3‌ به روش الکتروفرمینگ و بررسی تأثیر ذرات آلومینا بر مقاومت به خوردگی لوله‌ها [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • الکترولس بررسی تاثیر مواد پایدارکننده و فعال‌کننده سطحی بر مورفولوژی و سختی پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P/nano TiO2‬‬‬ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-22]
 • الکترولس ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P/nanoPTFE‬‬‬ به روش الکترولس و بررسی خواص آن [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • الکترولس نیکل- بور ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-آلومینا نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 21-29]
 • الکترولس نیکل – فسفر بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 1-12]
 • الکترولس نیکل- فسفر دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • الکترولیت بهینه سازی پارامترهای فرآیند ریخته گری نواری زیرکونیا تثبیت شده با ایتریا به وسیله طراحی تاگوچی به عنوان الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-56]
 • الکترولیت ترکیبی آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 در الکترولیت ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک و تعیین ضخامت لایه اکسیدی و بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-44]
 • الکترولیت حالت جامد سنتز و بررسی خواص الکترولیت حالت جامد لیتیم آلومینیوم تیتانیوم فسفات هادی یون لیتیم [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 1-16]
 • الکترولیت کامپوزیتی مقایسه خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و پایداری شیمیایی الکترولیت های کامپوزیتی هادی پروتون (BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ (BCZY7)-(Li/Na)2CO3 ) تولید شده به روش های مخلوط سازی مکانیکی و غوطه وری در مذاب [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-30]
 • الکترومغناطیس شبیه‌سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین برای تولید بیلت‌های آلومینیمی با قطر بالا [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 33-48]
 • الگوریتم ژنتیک تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]
 • المان محدود بررسی تجربی و عددی تنش پسماند در فرایند شکل‏دهی ورق داغ آلومینیوم 5083 با دمش گاز [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-22]
 • الیاف پاسخ گذاری توزیع تنش برشی در اتصال چسبی تک‌لبه کامپوزیتی ناشی از شکسته شدن الیاف [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-18]
 • الیاف شیشه خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • الیاف شیشه مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • الیاف کربن خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • الیاف کربن مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • امپدانس الکتروشیمیایی بازدارندگی از خوردگی مس به وسیله فیلم های لایه نازک خود مجموعه‌ساز شیف باز در محیط‌های اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 83-94]
 • امپدانس الکتروشیمیایی آندایزینگ آلیاژ آلومینیوم 2024-T3 در الکترولیت ترکیبی اسید سولفوریک، بوریک و فسفریک و تعیین ضخامت لایه اکسیدی و بررسی رفتار خوردگی به روش امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 31-44]
 • امپدانس الکتروشیمیایی ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]
 • امپدانس الکتروشیمیایی سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-d و (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-d جهت استفاده به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-12]
 • امپدانس الکتروشیمیایی بررسی اثر غلظت سدیم کربنات روی خواص خوردگی پوشش نیتروکربوره به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 67-76]
 • امواج فراصوت تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • امواج مافوق صوت بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • انجماد دندریتی ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • انجماد همدما تاثیردما و زمان اتصال دهی بر ریزساختار سیستم GTD-111/BNi-3/GTD-111 به روش فاز مایع گذرا(TLP) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 91-108]
 • انحلال رسوب مدلسازی عددی فرآیند انحلال رسوبات کروی در آلیاژها با روش دیفرانسیل کوادریچر (DQM) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 82-94]
 • انحلال قلیایی بررسی اثر بلورینه سازی در فرایند بازیابی آنتیموان به روش هیدرومتالورژی در محلول های سولفیدی قلیایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 79-94]
 • انحنای خطوط لغزش بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]
 • اندازه دانه بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • اندازه دانه بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • اندازه دانه بررسی تاثیر سرب بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 25-36]
 • اندازه دانه‌ بررسی مقایسه‌ای اثر چگالی جریان آبکاری بر اندازه دانه پوشش‌های نانوکریستالی نیکل و نیکل-تنگستن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 33-44]
 • اندازه ذرات اثر pH بر فرآیند تولید و مشخصات نانو ذرات کاربید زیرکونیم تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-12]
 • اندازه‌گیری C/G-f اثر ناخالصی منگنز بر لایه میانی ساختار شاتکی Al/PVP: CdS/p-Si و خواص دی الکتریکی آن [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 23-35]
 • اندازه‌ی بلورک بررسی ساختاری و ریزساختاری نانو ذرات دی الکتریک تیتانات کلسیم – مس تولید شده به روش مکانوشیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • اندازه‌ی دانه بررسی مقاومت به خوردگی رسوب الکتریکی نانوساختار نیکل-کبالت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 51-60]
 • انرژی اکتیواسیون بررسی رفتار سیلان و تحولات ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگیGTD 111 طی آزمون فشار گرم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 167-178]
 • انرژی باند بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 21-26]
 • انرژی پهنای باند بررسی اثر آلایش ایندیوم بر خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک سولفید قلع تهیه شده با روش الکتروانباشت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-56]
 • انرژی جذب شده بررسی جذب انرژی پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخ کاری [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-38]
 • انرژی شکست بهبود مقاومت به شکست فلز جوش فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا به روش جوشکاری زیر پودری چهارسیمه با استفاده از اعمال سیکل های حرارتی یک و دو مرحله ای [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 115-126]
 • انرژی ضربه بررسی اثر نواری شدن بر رفتار مقاومت به ضربه فولاد میکرو آلیاژ مورد استفاده در خطوط لوله [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 57-66]
 • انرژی ضربه بررسی و تحلیل تأثیر شرایط تولید بر مقاومت به ضربه فولادهای میکرو آلیاژی مورد استفاده در لوله سازی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 1-10]
 • انرژی ضربه تأثیر محیط خنک کننده و دمای تمپر بر چگونگی شکست فولاد GS-45CrNiMo4-2 تحت سیکل عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 77-92]
 • انرژی فعال‌سازی بررسی اثر نرخ کرنش بر رفتار کشش‌گرم آلیاژ اینوار [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 31-38]
 • انرژی فعالسازی بررسی رفتار خزش فروروندگی آلیاژهای منیزیم MX21 و ME21 [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 93-110]
 • انرژی ویژه تراش مقایسه قابلیت ماشین‌کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 در فرآیند تراشکاری [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 11-20]
 • انفجار الکتریکی سیم سنتز نانو ذرات اکسید فلزی مس - قلع به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص ضد باکتری آن [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 125-136]
 • انفجار زیر ‌آب تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]
 • اوره سنتز جدید نانوذرات دی اکسید قلع خالص و آلاییده شده با روی با استفاده از حلال بر پایه اوره [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 83-92]
 • ایتریم تاثیر اکسیدهای نئودیم و ایتریم بر خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کامپوزیت LiFePO4/C سنتز شده به روش حالت جامد به‌منظور کاربرد به‌عنوان کاتد باتری لیتیوم یون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 107-122]
 • ایزوترم بررسی سینتیک و مدل‌های ایزوترمی ‌جذب رنگ‌های‌آلی به وسیله نانو‌ذرات مغناطیسی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 29-42]
 • ایزوترم تعادلی حذف رنگ از محلول‌های آبی توسط پنتا آزا تترا اتیلن ساپورت شده بر روی پلی اکریل آمید به عنوان یک جاذب جدید: بررسی سینتیک و ایزوترم جذبی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-28]
 • ایزوترم جذب ارزیابی کارایی، رفتار سینتیکی و ایزوترمی جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از جاذب های زیستی( پوست میوه درخت بلوط، انار و تخم مرغ) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 75-90]
 • ایمیدازول عملکرد بازدارندگی لایه نازک خود مجتمع ایمیدازول مورد استفاده در پوشش هیبریدی آلی – معدنی برای جلوگیری از خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول اسیدی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 61-74]
 • ایمیدازولین مطالعهی الکتروشیمیایی بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی ساده و اثر یونهای ید بر عملکرد آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 71-84]

ب

 • باتری تولید نانو اکسید نقره دو ظرفیتی با قابلیت به‌کارگیری در باتری اولیه روی – اکسید نقره [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-56]
 • باتری لیتیوم یون تاثیر اکسیدهای نئودیم و ایتریم بر خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کامپوزیت LiFePO4/C سنتز شده به روش حالت جامد به‌منظور کاربرد به‌عنوان کاتد باتری لیتیوم یون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 107-122]
 • بازدارنده خود مجتمع عملکرد بازدارندگی لایه نازک خود مجتمع ایمیدازول مورد استفاده در پوشش هیبریدی آلی – معدنی برای جلوگیری از خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول اسیدی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 61-74]
 • بازده بررسی اثر کلر در مورفولوژی لایه پروسکایت و بازده سلول های خورشیدی پروسکایتی به دو روش پوشش دهی چرخشی یک مرحله ای و پوشش دهی چرخشی-غوطه وری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 121-132]
 • بازدهی جریان بررسی اثر بلورینه سازی در فرایند بازیابی آنتیموان به روش هیدرومتالورژی در محلول های سولفیدی قلیایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 79-94]
 • بازیابی آنتیموان بررسی اثر بلورینه سازی در فرایند بازیابی آنتیموان به روش هیدرومتالورژی در محلول های سولفیدی قلیایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 79-94]
 • بازیابی روی بررسی فرآیند جداسازی فلز روی از باطله اکسیدی توسط اسید سیتریک [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 89-96]
 • بازیابی مغناطیسی سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 51-60]
 • بازیابی و تبلورمجدد استاتیکی مطالعه تبلورمجدد استاتیکی مس پس از تغییرشکل پلاستیک شدید [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 109-116]
 • باطله کوره القائی بررسی فرآیند جداسازی فلز روی از باطله اکسیدی توسط اسید سیتریک [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 89-96]
 • بافت بررسی نقش دوقلویی‌ها بر تغییرات بافت آلیاژ منیزیم AZ63 حین کار گرم [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 45-58]
 • بالانس انرژی تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تکبلور مسی با استفاده از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 45-57]
 • باندینگ فریتی-پرلیتی بررسی اثر نواری شدن بر رفتار مقاومت به ضربه فولاد میکرو آلیاژ مورد استفاده در خطوط لوله [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 57-66]
 • بتاسیکلودکسترین طراحی و ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانوکامپوزیتی گرافن- بتاسیکلودکسترین به منظور جذب اختصاصی داروهای کورکومین، کلروپرومازین و کلومیپرامین [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 113-124]
 • بتن مسلح بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]
 • براده فولاد تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 15-28]
 • برج احیا بررسی خوردگی در برج احیا آمین پالایشگاه دوم پارس جنوبی با استفاده از شبیه ساز فرآیندی در واحد شیرین سازی گاز و کاهش نرخ خوردگی به کمک کنترل متغیرهای فرآیندی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 91-104]
 • بررسی علل تخریب آنالیز تنش و بررسی شکست در یک انشعاب از واحد لخته‌گیر پالایشگاه گاز این مقاله به بررسی علل شکست و آنالیز تنشی یک انشعاب کوچک با قطر 3/60 در واحد لخته‌گیر ورودی پالایشگاه گاز می‌پردازد. این اتصالات از نقاط ضعف محسوب شده مگر آنکه دارای قابلیت انعطاف پذیری قابل قبولی باشند. در [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 95-112]
 • بررسی کمی ریزساختار مقدمه‌ای بر روش تحلیلی پراش الکترون‌های به عقب رانده شده (EBSD) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 56-72]
 • بررسی‌های ریزساختاری بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • برهمکنش فازهای فریت و بینیت بررسی تاثیر نامتعارف میکروساختارهای دوفازی فریتی- بینیتی بر اصلاح خواص مکانیکی فولاد کم‌آلیاژ MO40 در مقایسه با شرایط تمام بینیتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 133-148]
 • بروموکروزول سبز حذف رنگ از محلول‌های آبی توسط پنتا آزا تترا اتیلن ساپورت شده بر روی پلی اکریل آمید به عنوان یک جاذب جدید: بررسی سینتیک و ایزوترم جذبی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-28]
 • بسامد تشدید فرومغناطیس اثر غلظت کبالت بر رفتار مغناطیسی لایه های نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش موربی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 91-102]
 • بسامد تشدید فرومغناطیس اثر لایه نشانی مورب بر رفتار مغناطیسی لایۀ نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 31-44]
 • بشکه ای شدن تأثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 51-64]
 • بلورینه سازی بررسی اثر بلورینه سازی در فرایند بازیابی آنتیموان به روش هیدرومتالورژی در محلول های سولفیدی قلیایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 79-94]
 • بهینه‌سازی تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]
 • بهینه سازی بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 1-10]
 • بهینه سازی بررسی تاثیر افرودنی‌های پلی وینیل الکل، نانو سیلیکا کلوییدی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر نانوکامپوزیت کلسیم سیلیکاتی و تعیین مقدار بهینه آن‌ها با استفاده از مدل آماری تاگوچی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 77-90]
 • بور تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 19-36]
 • بوروترمال سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]
 • بوروکربوترمال سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]
 • بوریدزیرکونیم بررسی تأثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت درجای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 39-50]
 • بوکسیت بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • بی شکل بررسی ساختاری و ریزساختاری نانو ذرات دی الکتریک تیتانات کلسیم – مس تولید شده به روش مکانوشیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • بیلت با قطر بالا شبیه‌سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین برای تولید بیلت‌های آلومینیمی با قطر بالا [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 33-48]
 • بیو جاذب بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب‌های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان‌قیمت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 81-98]
 • بیومواد تاثیر عملیات حرارتی بر فازهای تشکیل شده شیشه-سرامیک 45S5 سنتز شده در حالت پودری و قرصی شکل و بررسی زیست فعالی آن‌ها [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-16]

پ

 • پارامترهای دی الکتریکی اثر ناخالصی منگنز بر لایه میانی ساختار شاتکی Al/PVP: CdS/p-Si و خواص دی الکتریکی آن [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 23-35]
 • پارچه پلی‌استری مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 25-34]
 • پاشش پلاسمایی اعمال و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوساختار اکسید کروم پاشش حرارتی شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 165-174]
 • پاشش پلاسمایی اتمسفری اصلاح مورفولوژی سطحی پوشش‌ تنگستنی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری به منظور کاربرد در لامپ تولید پرتو ایکس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 137-146]
 • پاشنه فیلی تاثیر نیروی جاذبه زمین بر تف‌جوشی فاز مایع در قطعات برنزی Cu-10Sn-10Pb و نقش آن بر ریز ساختار و شکل ظاهری [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 127-138]
 • پانل‌های ساندویچی زمینه اپوکسی تاثیر نانولوله های کربنی بر استحکام فشاری و خمشی پانل های ساندویچی لانه‌زنبوری زمینه اپوکسی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 49-62]
 • پایدارکننده بررسی تاثیر مواد پایدارکننده و فعال‌کننده سطحی بر مورفولوژی و سختی پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P/nano TiO2‬‬‬ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-22]
 • پایداری رایش نانولوله کربنی چند دیواره با نانوذرات TiO2و بررسی پایداری سوسپانسیون بدست آمده [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 65-75]
 • پایداری حرارتی تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]
 • پایداری حرارتی اثر غلظت کبالت بر رفتار مغناطیسی لایه های نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش موربی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 91-102]
 • پایه آلومینا- منیزیا بررسی تاثیر نسبت مولار Al:Mg بر خواص ساختاری نانوکاتالیست NiO/Al2O3-MgO تولیدی به روش سل - ژل اصلاح شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • پتانسیل خوردگی بررسی مقاومت به خوردگی رسوب الکتریکی نانوساختار نیکل-کبالت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 51-60]
 • پتن مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش‌دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 63-76]
 • پخت سختی بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولاد‌های فوق‌کم‌کربن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 35-44]
 • پدیده جوشش تحلیل ریشه‌های خرابی چندراهه دود آب خنک موتور دیزل دریایی پرسرعت [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-16]
 • پدیده ریزش مذاب بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • پدیده‌ی TRIP اصلاح شگرف خواص کششی یک فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی تک مرحله‌ای در مقایسه با شرایط کاملا مارتنزیتی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]
 • پراش الکترون‌های به عقب رانده شده(EBSD) مقدمه‌ای بر روش تحلیلی پراش الکترون‌های به عقب رانده شده (EBSD) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 56-72]
 • پراش پرتو ایکس بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کربنی فراوری شده به روش تغییر شکل دو مرحله‌ای اکستروژن و فشار در کانال‌های همسان متقاطع (Extrusion-ECAP) [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 55-64]
 • پراکنده ساز بررسی خواص بدنه متخلخل کاربید تنگستن تولید شده به روش ریخته گری ژله ای [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 85-94]
 • پراکنده کردن سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-نانو لوله‌ی کربنی به روش درجا و بررسی ریزساختار آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 31-42]
 • پرایمر فسفات - روی بررسی دو پرایمر نانو ساختار نیکل – فسفر و فسفات- روی بر مقاومت به خوردگی فولاد کم کربن رنگ شده [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 33-50]
 • پرایمر لاستیک مصنوعی ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]
 • پرتو الکترونی بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ تیتانیوم پوشش‌دهی شده با نانولایه کاربید تانتالوم برای کاربردهای ارتوپدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 45-56]
 • پرس داغ بررسی خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 6061 و کامپوزیت حاوی نانولوله‌های کربنی ساخته‌شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و فرایند پرس داغ [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-66]
 • پرس داغ القایی اتصال نفوذی بدنه های آلومینایی با استفاده از مخلوط نانوذره های هیدریدی بین-لایه‌ای و بررسی ساختار و استحکام اتصال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-14]
 • پرس در کانالهای زاویه دار هم مقطع کاربرد ترکیبی از اکستروژن و پرس در کانالهای زاویه دار هم مقطع در فرآوری مواد فلزی ریز دانه و نانوساختار [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 17-32]
 • پرس سرد مقایسه خواص سایشی کامپوزیت آلومینیم-گرافیت همگن‏شده در مایع و تولید‏شده با روش پرس‏سرد-تف‏جوشی در کوره خلأ و بدست آوردن درصد بهینه [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 95-104]
 • پرس گرم تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]
 • پرم الوی تشکیل پوشش پرم‌الوی نانو کریستالی به روش آبکاری الکتریکی و بهینه سازی شرایط سطحی پوشش آلیاژی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 89-100]
 • پروپارژیت حذف سم پروپارژیت از محلول‌های آبی با استفاده از پنتا آزا تترا اتیلن پلی‌آکریل‌آمید (PAA-N5) به عنوان یک جاذب جدید [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 109-124]
 • پروسکایت ساخت ، مشخصه یابی و بررسی فرآیند حذف رنگ متیلن بلو توسط نانوذرات اکسید پروسکایت La0.9Sr0.1FeO3 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 145-168]
 • پروسکایت سنتز استرانسیم تیتانات از کنسانتره سلستیت [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 105-118]
 • پریفرم تحلیل تجربی و اجزاء محدود فرآیند اکستروژن معکوس گرم پریفرم مخزن فولادی میکروآلیاژی وانادیم‌دار برای تعیین دمای پیشگرم بهینه [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 157-172]
 • پساب بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب‌های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان‌قیمت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 81-98]
 • پساب صنعتی تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از پساب صنعتی حاوی آلاینده های آلی توسط نانوکامپوزیت TiO2/ZrO2 [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 147-154]
 • پس گرم بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]
 • پلاریزاسیون بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 127-140]
 • پلاریزاسیون شبیه سازی منحنی پلاریزاسیون محلول های پلی الکترولیتی به روش بسط سری مک لورن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • پلاریزاسیون بررسی خواص پوشش فلزی روی ایجاد شده بر روی فولاد کم کربن در دو الکترولیت سولفاتی و قلیایی توسط روش پلاسمای الکترولیتی اشباع [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 1-18]
 • پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک تأثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با pH نزدیک به خنثی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • پلاریزاسیون پتانسیودینامیک بررسی قرص متورال به‌عنوان بازدارنده‏ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 133-146]
 • پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی بررسی تأثیر آلومینیوم بر مقاومت خوردگی فولاد منگنزی آستنیتی هادفیلد [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-14]
 • پلاریزاسیون پتنسیودینامیک بررسی اثر غلظت سدیم کربنات روی خواص خوردگی پوشش نیتروکربوره به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 67-76]
 • پلاریزاسیون تافل بازدارندگی از خوردگی مس به وسیله فیلم های لایه نازک خود مجموعه‌ساز شیف باز در محیط‌های اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 83-94]
 • پلاسما مقایسه پلاسماهای اکسیژن ونیتروژن درتولیدلایه‌های نانو وکامپوزیت آلومیناوآلومینیوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 57-66]
 • پلاسمای اکسیژن مقایسه پلاسماهای اکسیژن ونیتروژن درتولیدلایه‌های نانو وکامپوزیت آلومیناوآلومینیوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 57-66]
 • پلاسمای الکترولیتی ایجاد پوشش سرمت WC-Co به روش پلاسمای الکترولیتی بر روی فولاد کم کربن و بررسی خواص سایشی آن [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 57-66]
 • پلاسمای الکترولیتی بررسی اثر غلظت سدیم کربنات روی خواص خوردگی پوشش نیتروکربوره به روش پلاسمای الکترولیتی کاتدی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 67-76]
 • پلاسمای الکترولیتی کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی ضخامت و سختی پوشش وانادیم کاربید ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 111-120]
 • پلاسمای الکترولیتی اشباع بررسی خواص پوشش فلزی روی ایجاد شده بر روی فولاد کم کربن در دو الکترولیت سولفاتی و قلیایی توسط روش پلاسمای الکترولیتی اشباع [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 1-18]
 • پلاسمای الکترولیتی کاتدی فیلم نانوورق‌های گرافنی به روش رسوب پلاسمای الکترولیتی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 75-84]
 • پلاسمای جرقه‌ای بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-58]
 • پلاسمای نیتروژن مقایسه پلاسماهای اکسیژن ونیتروژن درتولیدلایه‌های نانو وکامپوزیت آلومیناوآلومینیوم [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 57-66]
 • پلی(3- آلکیل‌تیوفن) مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 25-34]
 • پلی آمید تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی چرخدنده های نانو کامپوزیتیPA6/PP/Nano CaCO3 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 95-106]
 • پلی اتیلن مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 79-92]
 • پلی اتیلن تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • پلی اتیلن گلایکول ساخت و مشخصه یابی داربست شبکه ای مهندسی بافت بر پایه پلی کاپروالکتون دی ال /پلی اتیلن گالیکول دی آکریالت /هیدروکسی آپاتیت [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 33-46]
 • پلی‌اکریلونیتریل بررسی مورفولوژی و راندمان تولید نانوالیاف تهیه شده به روش فرایند الکترواسپینینگ با چند نازل [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 97-112]
 • پلی پروپیلن تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی چرخدنده های نانو کامپوزیتیPA6/PP/Nano CaCO3 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 95-106]
 • پلی‌کاپرولاکتون داربست کامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- هیدروکسی آپاتیت: بررسی تاثیر درصد ذرات هیدروکسی آپاتیت و مقایسه ذرات با سایز نانومتری و میکرومتری و اثر آن‌ها بر خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری داربست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • پلی کاپرولاکتون ساخت و مشخصه یابی داربست شبکه ای مهندسی بافت بر پایه پلی کاپروالکتون دی ال /پلی اتیلن گالیکول دی آکریالت /هیدروکسی آپاتیت [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 33-46]
 • پلی لاکتیک اسید بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]
 • پلی متیل متاکریلات تاثیر نیرو و نانوذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 39-50]
 • پلیمرشدن همزمان شیمیایی مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 25-34]
 • پلیمریزاسیون رادیکالی سنتز و مشخصه یابی کوپلیمر هیدروژل حساس به دما بر پایه N ایزوپروپیل اکریل آمید برای کاربرد در پزشکی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 15-26]
 • پلی‌ونیل‌الکل تولید داربست هیدروکسی‌آپاتیت - اسید هیالورونیک به روش تبخیر حلال [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 133-140]
 • پلی وینیل الکل بررسی تاثیر افرودنی‌های پلی وینیل الکل، نانو سیلیکا کلوییدی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر نانوکامپوزیت کلسیم سیلیکاتی و تعیین مقدار بهینه آن‌ها با استفاده از مدل آماری تاگوچی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 77-90]
 • پلی(وینیل الکل) اثر غلظت محلول پلیمری بر روی ساختار نانوالیاف پلی(وینیل الکل) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 21-33]
 • پلی وینیل پیرولیدون سنتز نانو سیلیکا به روش رسوب گذاری با کاربرد عوامل فعال کننده‌ی سطحی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • پلی وینیل کلراید(PVC)- پلی استایرن آکریلو نیتریل(SAN)- نانوذرات -نقره - دی اکسید تیتانیوم- قالب ریز تهیه آمیخته نانوکامپوزیت UPVC/SAN/Ag-TiO2 به روش قالب ریزی و بررسی خواص فیزیکی ومکانیکی آن [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 87-100]
 • پلی‌یورتان بررسی تاثیر نرخ کرنش بر خواص کششی پلی‌یورتان با استفاده از مدل ایرینگ [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 23-30]
 • پلی‌یورتان تاثیر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی و حرارتی فوم و پانل ساندویچی پلی‌یورتان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 91-108]
 • پنل ساندویچی بررسی جذب انرژی پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخ کاری [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-38]
 • پنل ساندویچی بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • پنل ساندویچی بررسی اثر استحکام اتصال چسبی در رفتار خمش سه نقطه‌ای پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 85-94]
 • پودر پیش‌آلیاژی برنج بررسی تاثیر تف‌جوشی در فاز مایع بر چگالش و ریزساختار آلیاژ Cu-xZn [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 37-50]
 • پودر قالب مطالعه سیالیت پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا با استفاده از آنالیز میکروسکوپ حرارتی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 1-10]
 • پودر مس و گلوله نیکلی بررسی تاثیر پارامتر مدت زمان آسیاکاری و قطر گلوله بر تشکیل محلول جامد و پوشش مکانیکی سطح در حضور پودر مسی و گلوله نیکلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-84]
 • پوشش Ni-P/Al2O3-SiC ارزیابی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P/Al2O3-SiC [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 109-120]
 • پوشش آلومینایدی تاثیرپوشش آلومینایدی بر رفتار خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکلی GTD-111 [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 61-68]
 • پوشش آلومینایدی اصلاح شده تأثیر مقدار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیداسیون سیکلی پوشش‌های آلومینایدی اصلاح شده با زیرکونیم [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 19-30]
 • پوشش آلیاژی لایه نشانی آلیاژ Ni-Zn-P و نانوکامپوزیت Ni-Zn-P/nano SiC از یک حمام جدید به روش آبکاری الکتریکی و بررسی ویژگیهای خوردگی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • پوشش آلیاژی نیکل-تنگستن بررسی مقایسه‌ای اثر چگالی جریان آبکاری بر اندازه دانه پوشش‌های نانوکریستالی نیکل و نیکل-تنگستن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 33-44]
 • پوشش اپوکسی بررسی مکانیزم تاثیر نانوذرات رس بر خواص مقاومت به خوردگی و سایش پوشش نانوکامپوزیت پایه اپوکسی اعمال شده بر سطح زیرلایه فولاد کربنی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 113-128]
 • پوشش الکترولس Ni-B بررسی اثر هم‌افزایی ذرات نرم و سخت بر رفتار مقاومت به خوردگی و سایش پوشش الکترولس Ni-B-PTFE-Si3N4 روی فولاد ساده کربنی [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 1-22]
 • پوشش‌تنگستنی اصلاح مورفولوژی سطحی پوشش‌ تنگستنی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری به منظور کاربرد در لامپ تولید پرتو ایکس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 137-146]
 • پوشش خطوط لوله ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]
 • پوشش‌دهی مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش‌دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 63-76]
 • پوشش‌دهی الکترولس بررسی اثر زمان فرآیندهای حساس‌سازی و فعال سازی و تاثیر دمای عملیات الکترولس جهت ایجاد پوشش یکنواخت فلز مس بر روی ذرات سرامیکی B4C [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • پوشش دهی چرخشی بررسی اثر کلر در مورفولوژی لایه پروسکایت و بازده سلول های خورشیدی پروسکایتی به دو روش پوشش دهی چرخشی یک مرحله ای و پوشش دهی چرخشی-غوطه وری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 121-132]
 • پوشش دهی مکانیکی سطح (SMC) بررسی تاثیر پارامتر مدت زمان آسیاکاری و قطر گلوله بر تشکیل محلول جامد و پوشش مکانیکی سطح در حضور پودر مسی و گلوله نیکلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-84]
 • پوشش ریز دانه مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • پوشش سد حرارتی بررسی اثر شار حرارتی بر ریزساختار و عملکرد پوشش‌های سد حرارتی مرتبه ای [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 117-130]
 • پوشش فسفاته Zn بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته Zn اعمالی بر فولاد سادهکربنی و تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 33-43]
 • پوشش فسفاته Zn تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • پوشش فسفاته روی مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • پوشش فلزی روی بررسی خواص پوشش فلزی روی ایجاد شده بر روی فولاد کم کربن در دو الکترولیت سولفاتی و قلیایی توسط روش پلاسمای الکترولیتی اشباع [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 1-18]
 • پوشش کامپوزیتی بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-SiC ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم Al6061 به روش آبکاری شیمیایی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-9]
 • پوشش مس بررسی اثر زمان فرآیندهای حساس‌سازی و فعال سازی و تاثیر دمای عملیات الکترولس جهت ایجاد پوشش یکنواخت فلز مس بر روی ذرات سرامیکی B4C [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • پوشش میانی تأثیر مقدار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیداسیون سیکلی پوشش‌های آلومینایدی اصلاح شده با زیرکونیم [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 19-30]
 • پوشش نانو ساختار بررسی مقاومت به خوردگی رسوب الکتریکی نانوساختار نیکل-کبالت [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 51-60]
 • پوشش نانو ساختار روی بررسی تاثیر دانسیته جریان و غلظت مواد افزودنی بر خواص پوشش نانو ساختار روی تولید شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 23-33]
 • پوشش نانوسختار و فولاد St37 بررسی ساختار و رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوساختار کربن شبه الماس رسوب‌گذاری شده به روش PACVD و Arc-PVD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 87-104]
 • پوشش نانو کامپوزیتی تولید پوشش کامپوزیتی کروم سخت – نانوآلومینا به روش آبکاری الکتریکی از حمام کروم شش ظرفیتی وبررسی خواص سایشی و میکروسختی پوشش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 45-58]
 • پوشش نانوکامپوزیتی لایه نشانی آلیاژ Ni-Zn-P و نانوکامپوزیت Ni-Zn-P/nano SiC از یک حمام جدید به روش آبکاری الکتریکی و بررسی ویژگیهای خوردگی آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 27-42]
 • پوشش نانوکریستال بررسی مقایسه‌ای اثر چگالی جریان آبکاری بر اندازه دانه پوشش‌های نانوکریستالی نیکل و نیکل-تنگستن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 33-44]
 • پوشش‌های آلی آکریلیک ساخت و بررسی خصوصیات پوشش‌های آلی اکریلیک امولسیونی پایه آب حاوی نانوذرات سیلیکا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 97-108]
 • پوشش هیبریدی عملکرد بازدارندگی لایه نازک خود مجتمع ایمیدازول مورد استفاده در پوشش هیبریدی آلی – معدنی برای جلوگیری از خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول اسیدی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 61-74]
 • پیری طبیعی تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید روی رفتار پیری طبیعی آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 39-46]
 • پیزوالکتریک بدون سرب سنتز پیزوالکتریک بدون سرب (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 57-68]
 • پیش گرم بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]
 • پیل سوختی اکسید جامد ساخت نانوکامپوزیت NiO-YSZ برای آند پیل سوختی اکسید جامد به روش لایه‌نشانی الکتروفورتیک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-70]
 • پیل سوختی اکسید جامد سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-d و (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-d جهت استفاده به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-12]
 • پیل سوختی اکسید جامد مقایسه خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و پایداری شیمیایی الکترولیت های کامپوزیتی هادی پروتون (BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ (BCZY7)-(Li/Na)2CO3 ) تولید شده به روش های مخلوط سازی مکانیکی و غوطه وری در مذاب [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-30]
 • پیل سوختی پلیمری تولید نانو ذرات کربنی متخلخل از پیش ماده‌های نانوهیبرید گالات لایه‌ای روی و بررسی کاربردآن به‌عنوان کاتالیست کاتد پیل سوختی پلیمری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 111-126]

ت

 • تافل مطالعهی الکتروشیمیایی بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی ساده و اثر یونهای ید بر عملکرد آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 71-84]
 • تاگوچی بهینه سازی عوامل موثر بر اندازه نانو ذرات اکسید قلع به روش تاگوچی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 11-20]
 • تانتالوم پیش‏بینی شکست در شکل‏دهی تانتالوم [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 29-38]
 • تانژانت اتلافی اثر ناخالصی منگنز بر لایه میانی ساختار شاتکی Al/PVP: CdS/p-Si و خواص دی الکتریکی آن [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 23-35]
 • تبخیر حلال تولید داربست هیدروکسی‌آپاتیت - اسید هیالورونیک به روش تبخیر حلال [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 133-140]
 • تبخیر روی بررسی تاثیر تف‌جوشی در فاز مایع بر چگالش و ریزساختار آلیاژ Cu-xZn [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 37-50]
 • تبلور مجدد تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]
 • تبلورمجدد تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 129-140]
 • تبلور مجدد دینامیکی بررسی نقش دوقلویی‌ها بر تغییرات بافت آلیاژ منیزیم AZ63 حین کار گرم [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 45-58]
 • تجزیه حرارتی بهینه سازی عوامل موثر بر اندازه نانو ذرات اکسید قلع به روش تاگوچی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 11-20]
 • تجزیه کاربی ردیابی افت عمر خزشی سوپرآلیاژ IN738LC بر اساس تجزیه کاربیدها و تغییرات غلظت عناصر آلیاژی در نواحی کاربیدی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 81-94]
 • تحلیل اجزای محدود تحلیل اجزای محدود آزمون سختی پذیری استاندارد بر روی فولاد S355 با استفاده از مدل کینتیکی Machnienko [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-68]
 • تحلیل اجزای محدود تحلیل اجزای محدود اعمال راهبرد کنترل توان در فرآیند سخت گردانی استحاله ای سطحی در مجاورت ناپیوستگی در عمق نمونه [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-18]
 • تحلیل المان محدود کاربرد ترکیبی از اکستروژن و پرس در کانالهای زاویه دار هم مقطع در فرآوری مواد فلزی ریز دانه و نانوساختار [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 17-32]
 • تحلیل خرابی تحلیل ریشه‌های خرابی چندراهه دود آب خنک موتور دیزل دریایی پرسرعت [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-16]
 • تحلیل عامل کوینچ تخمین سختی در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با استفاده از روش تحلیل عامل کوینچ (QFA) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-50]
 • تحولات فازی بررسی تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 31-40]
 • تخریب فتوکاتالیستی تخریب فتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز 198 توسط نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیم-کربن فعال [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 35-48]
 • تخریب فتوکاتالیستی سنتز و بررسی خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی (ZnO) آلائیده شده با Si و Ti [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 71-82]
 • تخریب فوتوکاتالیستی رشد و بررسی خواص مغناطیسی و نوری نانوساختارهای هسته-پوسته مگنتیت@اکسیدمس [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 155-164]
 • تخلخل ساخت کامپوزیت سرامیکی Al2O3-TiB2 با مقدار تخلخل و اعوجاج پایین به روش سنتز احتراقی و بدون اعمال فشار [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • تخلخل بررسی اثر زینتر دو مرحله ای بر ریزساختار و مقاومت فشاری داربست نانوساختار فورستریتی به روش فوم فدا شونده [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 125-134]
 • تخلخل تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • تخلیه الکتریکی بررسی رفتار الکتریکی و مکانیکی مس خالص تولید شده به روش فشار در کانالهای هم مقطع زاویهدار [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-56]
 • تخمین سختی تخمین سختی در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با استفاده از روش تحلیل عامل کوینچ (QFA) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-50]
 • تداخل امواج الکترومغناطیس بررسی توانایی حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-گرافن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 77-86]
 • تداخل امواج الکترومغناطیس بررسی و مقایسه خصوصیات الکترومغناطیس نانوکامپوزیت‌های اپوکسی - گرافن و اپوکسی - نانو لوله‌ کربن [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 85-94]
 • ترک خوردگی تحلیل ریشه‌های خرابی چندراهه دود آب خنک موتور دیزل دریایی پرسرعت [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-16]
 • ترک داغ بهبود خواص مکانیکی و حساسیت به ترک داغ در جوش‌های فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304 با اعمال لرزش الکترومغناطیس همزمان با جوشکاری [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 137-148]
 • ترکیب Al-Cu-Ni اثر دمای آنیلینگ بر رفتار خوردگی و ساختار نانوشبه بلورهای Al-Cu-Ni تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 11-20]
 • ترکیب NBR/PP بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP و نانو ذرات خاک رس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-28]
 • ترکیب NiTiCu مطالعه دگرگونی فازی و رفتار گرما‌کشسانی ترکیب NiTiCu نانو‌بلوری سنتز شده با فرآیند آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • ترکیبات بین‌فلزی بررسی اثر میان لایه تیتانیومی بر خواص مکانیکی و ساختاری اتصال نفوذی فولاد- تنگستن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-116]
 • ترکیبات بین فلزی استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • ترکیبات بین فلزی تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترکیبات بین فلزی فصل مشترک جوش انفجاری فولاد زنگ نزن 321 به آلومینیم 1230 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • ترکیبات بین فلزی بررسی تاثیر عملیات حرارتی برریزساختار و خواص متالورژیکی اتصال انفجاری ورق‌های فولاد زنگ نزن 304-فولاد کربنی CK45 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-34]
 • ترکیبات بین فلزی بررسی اثر تشکیل ترکیبات بین فلزی روی استحکام و مقاومت الکتریکی دو فلزی Al-Cu تولید شده به روش ریخته گری استاتیک ترکیبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 27-44]
 • ترکیب استحکام و انعطاف‌پذیری بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]
 • ترکیب بین فلزی اثر آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی بر تغییر فاز مخلوط پودرهای Ni-Cr-Al [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-40]
 • ترکیب بین‌فلزیAl3Zr سنتز ترکیب بین فلزی نانوساختار Al3Zr و مطالعه تاثیر افزودن آن بر خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 87-100]
 • ترکیب شیمیایی تاثیر مقادیر کروم و کربن بر ریزساختار و مقاومت به سایش آلیاژ روکش سخت پایه Fe-(6X)Cr-(X)C بر روی فولاد ساده ی کربنی ایجاد شده با فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • ترموپلاستیک الاستومر بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP و نانو ذرات خاک رس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-28]
 • تزیین تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]
 • تصویربرداری جهتی(OIM) مقدمه‌ای بر روش تحلیلی پراش الکترون‌های به عقب رانده شده (EBSD) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 56-72]
 • تغییر شکل بسیار شدید بررسی قابلیت تغییر شکل منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 ، در دمای پایین با کاربرد فرآیند "اکستروژن برشی ساده [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • تغییر شکل پلاستیک شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • تغییر شکل پلاستیک بررسی پارامترهای موثر در فرایند نورد ساندویچی و معمولی ورق نازک فولادی به کمک روش اجزاء محدود [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 77-94]
 • تغییر شکل پلاستیک بزرگ آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کربنی فراوری شده به روش تغییر شکل دو مرحله‌ای اکستروژن و فشار در کانال‌های همسان متقاطع (Extrusion-ECAP) [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 55-64]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید روی رفتار پیری طبیعی آلیاژ آلومینیوم 2024 [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 39-46]
 • تغییر شکل پلاستیک شدید تأثیر فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید بر روی خواص مکانیکی فولاد 1.7225 [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 35-48]
 • تغییرشکل پلاستیک شدید مطالعه تبلورمجدد استاتیکی مس پس از تغییرشکل پلاستیک شدید [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 109-116]
 • تغییر شکل توأم بررسی رفتار تغییر شکل توأم لایه در کامپوزیت چندلایه‌ مس - نقره تولید شده به‌روش نورد اتصالی تجمعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 13-22]
 • تغییرشکل سطحی مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 79-92]
 • تغییرشکل گرم معادله بنیادی تغییرشکل گرم ورق منیزیمی Mg-4Sn-1Ca [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-10]
 • تغییرشکل گرم بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 61-76]
 • تف جوشی بررسی پارامترهای موثر بر تف جوشی نانوکامپوزیت Al2O3-TiB2سنتز شده به روش مکانوشیمیایی و ارزیابی خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 57-68]
 • تف‌جوشی سوپرسالیدوس بررسی تاثیر تف‌جوشی در فاز مایع بر چگالش و ریزساختار آلیاژ Cu-xZn [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 37-50]
 • تف‌جوشی سوپرسالیدوس تاثیر نیروی جاذبه زمین بر تف‌جوشی فاز مایع در قطعات برنزی Cu-10Sn-10Pb و نقش آن بر ریز ساختار و شکل ظاهری [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 127-138]
 • تفجوشی فاز مایع بهبود خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن پزشکی به وسیله تفجوشی فاز مایع [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 73-82]
 • تف‌جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس شبیه‌سازی و بررسی تاثیر متغیرهای تف جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Cu28Zn [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • تقابل تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]
 • تقویت‌کننده مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 153-166]
 • تماس دهنده غشایی گاز-مایع ساخت و مشخصه یابی غشاهای توسعه یافته الیاف توخالی پلی سولفون برای نمزدایی جریانات گازی در تماس دهنده غشایی گاز-مایع [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 45-58]
 • تماس غلتشی بررسی اثر پارامترهای ارتوتروپی بر شکست این مواد تحت تماس غلتشی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 119-131]
 • تنش برشی پاسخ گذاری توزیع تنش برشی در اتصال چسبی تک‌لبه کامپوزیتی ناشی از شکسته شدن الیاف [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-18]
 • تنش پسماند بررسی تجربی و عددی تنش پسماند در فرایند شکل‏دهی ورق داغ آلومینیوم 5083 با دمش گاز [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-22]
 • تنش تسلیم بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولاد‌های فوق‌کم‌کربن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 35-44]
 • تنش‌زدایی بررسی اثر عملیات حرارتی تنش‌زدایی بر ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی منطقه جوش قوسی فولاد 517A [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-62]
 • تنش شکست بررسی و شبیه سازی تنش شکست در لوله‌های حاشیه دار ساخته شده از مواد مرکب با تقویت کننده‌ی فیبری در بارگذاری‌های گوناگون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • تنش گذرا پاسخ گذاری توزیع تنش برشی در اتصال چسبی تک‌لبه کامپوزیتی ناشی از شکسته شدن الیاف [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-18]
 • تنش های تماسی ‏ بررسی اثر پارامترهای ارتوتروپی بر شکست این مواد تحت تماس غلتشی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 119-131]
 • تنگستن بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • تنگستن بررسی اثر میان لایه تیتانیومی بر خواص مکانیکی و ساختاری اتصال نفوذی فولاد- تنگستن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-116]
 • توان مطالعهی تأثیر پارامترهای ورودی بر مشخصه های خروجی سطح نشیمنگاه میل لنگ های میکروآلیاژی 38MnVS5 در فرآیند سختکاری القایی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 13-22]
 • توانایی حفاظت بررسی توانایی حفاظت از تداخل امواج الکترومغناطیس در نانوکامپوزیت‌های اپوکسی-گرافن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 77-86]
 • توان تنش بررسی رفتار خزش فروروندگی آلیاژهای منیزیم MX21 و ME21 [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 93-110]
 • توزیع اتفاقی تحلیل آماری میکرومکانیکی اثرات توزیع اتفاقی الیاف بر خواص مکانیکی مواد مرکب الیافی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 137-160]
 • توزیع پتانسیل ریشه یابی علت نشتی سیال از کف مخزن ذخیره سازی کاستیک با استفاده از شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 117-132]
 • توزیع پذیری تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • توزیع ذرات تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]
 • توزیع کاتیونی توزیع کاتیونی، شاخصه‌های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم- روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 91-102]
 • توزیع کاتیونی ساختار، ریزساختار، خواص مغناطیسی و الکترومغناطیسی فریت Ni-Mn-Zn تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 45-56]
 • تولید حرارت تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تکبلور مسی با استفاده از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 45-57]
 • تولید گاز هیدروژن ساخت نانوکامپوزیت g-C3N4/Au به عنوان فتوکاتالیست برای تولید گاز هیدروژن [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 67-78]
 • تولید هیدروژن تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از پساب صنعتی حاوی آلاینده های آلی توسط نانوکامپوزیت TiO2/ZrO2 [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 147-154]
 • تیتانات بیسموت رفتار دی الکتریک نسبت‌های مختلف مخلوط فریت لیتیم- تیتانات بیسموت تولید شده به روش سنتز احتراقی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 139-152]
 • تیتانیم بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی جوشکاری لیزر و قوس الکتریکی تیتانیم خالص تجاری [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 71-80]
 • تیتانیم اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • تیتانیم‌دی‌اکسید اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 123-134]
 • تیتانیوم اکسید سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 51-60]

ث

 • ثابت دی‌الکتریک رفتار دی الکتریک نسبت‌های مختلف مخلوط فریت لیتیم- تیتانات بیسموت تولید شده به روش سنتز احتراقی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 139-152]
 • ثابت دی الکتریک مشخصه یابی و بررسی خواص دی الکتریک الکتروسرامیک های نانوبلور پایه اکسید نیکل سنتز شده، به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 41-54]
 • ثابت دی الکتریک اثر ناخالصی منگنز بر لایه میانی ساختار شاتکی Al/PVP: CdS/p-Si و خواص دی الکتریکی آن [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 23-35]

ج

 • جاذب حذف رنگ از محلول‌های آبی توسط پنتا آزا تترا اتیلن ساپورت شده بر روی پلی اکریل آمید به عنوان یک جاذب جدید: بررسی سینتیک و ایزوترم جذبی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-28]
 • جاذب طبیعی مطالعه کارائی زیست فیلتر ستونی چای کمپوست برای حذف برخی یون‌های فلزی سنگین از محلول‌های آبی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 67-80]
 • جاذب نوترون خواص جذب نوترون کامپوزیت ژئوپلیمری حاصل از خاکستر آتشفشانی کوه تفتان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-32]
 • جذب بررسی رفتار جذب یون‌های مس از محلول پساب‌های صنعتی توسط پودر چوب ذرت [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 35-46]
 • جذب بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب‌های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان‌قیمت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 81-98]
 • جذب بررسی جذب داروی آمی تریپتیلین بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 70-81]
 • جذب امواج الکترومغناطیسی سنتز نانو ذرات مغناطیسی FeCo در نسبت های آلیاژی مختلف به روش شیمیایی میکروامولسیون و بررسی خواص مغناطیسی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 45-62]
 • جذب انرژی بررسی خواص مکانیکی و ساختار فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش ریخته-گری گرانشی با استفاده ازکره‌های تو خالی فولادی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 101-110]
 • جذب انرژی تعیین سیکل عملیات پیرسازی فوم کامپوزیتی پایه آلومینیم A356+4%wt.Cu و مقایسه آن با خواص مکانیکی فوم A356 [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-52]
 • جذب انرژی بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • جذب سطحی بررسی سینتیک و مدل‌های ایزوترمی ‌جذب رنگ‌های‌آلی به وسیله نانو‌ذرات مغناطیسی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 29-42]
 • جذب سطحی مطالعه کارائی زیست فیلتر ستونی چای کمپوست برای حذف برخی یون‌های فلزی سنگین از محلول‌های آبی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 67-80]
 • جذب سطحی ساخت ، مشخصه یابی و بررسی فرآیند حذف رنگ متیلن بلو توسط نانوذرات اکسید پروسکایت La0.9Sr0.1FeO3 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 145-168]
 • جذب سطحی حذف سم پروپارژیت از محلول‌های آبی با استفاده از پنتا آزا تترا اتیلن پلی‌آکریل‌آمید (PAA-N5) به عنوان یک جاذب جدید [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 109-124]
 • جرم ریختنی بررسی ریس ساختار و ویژگی های جرمهای ریختنی دیرگذاز اسپینل درجا حاوی افسودنی ZrSiO4 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 97-108]
 • جرم ریختنی نسوز بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • جرم نمونه احیای آلومینوترمی تری اکسید مولیبدن خاتون آباد در ماکروویو: بررسی تاثیر اندازه ذرات آلومینیوم و جرم نمونه بر فرآیند احیا [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 91-106]
 • جریان مستقیم تولید پوشش کامپوزیتی کروم سخت – نانوآلومینا به روش آبکاری الکتریکی از حمام کروم شش ظرفیتی وبررسی خواص سایشی و میکروسختی پوشش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 45-58]
 • جریان مستقیم و پالسی بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]
 • جوانه زا بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]
 • جوانه زای Al-5Ti-1B بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • جوانه‌زنی و رشد جوانه‌زنی و رشد الکتروشیمیایی مس روی پایه مولیبدن: اثر pH، پتانسیل و روش تمیز کردن سطح [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 81-94]
 • جوش سه ورقه تاثیر ضخامت ورق بر رفتار رشد دکمه‌ی جوش دراتصالات جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای سه ورقه [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-62]
 • جوشکاری بررسی مکانیزم و سینیتیک اکسیداسیون خط جوش فولاد 321 AISI [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 109-120]
 • جوشکاری GTAW بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی جوشکاری لیزر و قوس الکتریکی تیتانیم خالص تجاری [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 71-80]
 • جوشکاری SMAW بررسی اثر درجه رقت و لایه واسط بر مقاومت به سایش لایه روکش سخت پایه Fe-Cr-C جوشکاری شده به روش SMAWبر روی فولاد ساده کربنی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 133-32]
 • جوشکاری اصطکاکی اختلاطی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصال لبه روی هم آلیاژ آلومینیوم 5456 [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 141-156]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی ساخت فوم آلومینیومی به‌روش ARB و بررسی خواص اتصال آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 27-39]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 135-152]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم1100 به AZ31 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 1-12]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 83-96]
 • جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 13-30]
 • جوشکاری انفجاری تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترکیبات بین فلزی فصل مشترک جوش انفجاری فولاد زنگ نزن 321 به آلومینیم 1230 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • جوشکاری انفجاری بررسی تاثیر عملیات حرارتی برریزساختار و خواص متالورژیکی اتصال انفجاری ورق‌های فولاد زنگ نزن 304-فولاد کربنی CK45 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-34]
 • جوشکاری انفجاری تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و سختی فصل مشترک جوش انفجاری سه لایه مس/آلومینیوم/مس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-44]
 • جوشکاری قوس پلاسما بررسی عوامل مختلف برعمق نفوذ و پهنای جوش آلیاژ Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش پلاسما [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 33-48]
 • جوشکاری قوسی تنگستن –گاز تاثیر نوع فلز پرکننده بر ریزساختار اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کوئنچ وتمپر517A [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 125-138]
 • جوشکاری قوسی تنگستن- گاز ریز ساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه سخت حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم روی فولاد ASTM A106 ایجاد شده به روش جوشکاری GTAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 121-136]
 • جوشکاری لایه نشانی بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]
 • جوشکاری- لحیم کاری بررسی تأثیر فلز پرکننده بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصال ترکیبی جوشکاری- لحیم-کاری آلومینیم به فولاد گالوانیزه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 59-70]
 • جوشکاری لیزر بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی جوشکاری لیزر و قوس الکتریکی تیتانیم خالص تجاری [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 71-80]
 • جوشکاری مقاومتی بررسی متغیرهای جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا(HFRW )بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد کم آلیاژ کروم-مولیبدن به فولاد پرآلیاژ کروم دار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 1-15]
 • جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای تاثیر ضخامت ورق بر رفتار رشد دکمه‌ی جوش دراتصالات جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای سه ورقه [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-62]
 • جوشکاری مقاومتی نقطهای تغییر حالت شکست از فصل مشترکی به محیطی در جوشهای مقاومتی نقطهای مشابه و نامشابه فولاد دوفازی DP600 و فولاد کم کربن AISI1008 [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 15-29]
 • جوشکاری میکروپلاسما اثر متغیرهای جوشکاری میکروپلاسما بر ریزساختار، ویژگی های مکانیکی و مقاومت الکتریکی آلیاژ حرارتی 80Ni-20Cr [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 81-96]
 • جوشکاری نامشابه ارزیابی ریزساختار و ضربه پذیری جوشهای نامشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI347 به فولاد کم آلیاژASTMA335 [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 77-90]
 • جوشکاری نامشابه تغییر حالت شکست از فصل مشترکی به محیطی در جوشهای مقاومتی نقطهای مشابه و نامشابه فولاد دوفازی DP600 و فولاد کم کربن AISI1008 [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 15-29]
 • جوشکاری نفوذی بررسی اثر میان لایه تیتانیومی بر خواص مکانیکی و ساختاری اتصال نفوذی فولاد- تنگستن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-116]
 • جوشکاری همزن اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای زائده ای جوشکاری همزن اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای زائده ای: خواص مکانیکی و ریز ساختاری آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 51-68]
 • جوش های نامشابه بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش‌های نامشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 77-92]

چ

 • چای کمپوست مطالعه کارائی زیست فیلتر ستونی چای کمپوست برای حذف برخی یون‌های فلزی سنگین از محلول‌های آبی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 67-80]
 • چدن ADI مقایسه قابلیت ماشین‌کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 در فرآیند تراشکاری [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 11-20]
 • چدن خاکستری تاثیر افزودن 2/6 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • چدن خاکستری تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 1-12]
 • چدن نایهارد4 بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • چدن نشکن پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت‌های کروی در چدن نشکن با زمینه‌ی فریتی به وسیله‌ی میکروسکوپی الکترونی و پروبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-62]
 • چدن نشکن آستمپر بهبود ویژگی‌های مکانیکی چدن‌های نشکن آستمپر جهت افزایش قابلیت ماشین‌کاری و استحکام خستگی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 11-22]
 • چدن نشکن آستمپر تولید چدن نشکن آستمپر فریتی-آسفریتی با قابلیت ماشین‌کاری بالا از طریق انتخاب زمان آستنیته جزئی مناسب [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 93-106]
 • چدن نشکن آلومینیوم دار اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • چدن نشکن دوفازی اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • چرخه کاری تأثیر هندسه قطعات بر رفتار نیتروژن دهی پلاسمایی به روش معمولی و توری فعال در فولاد گرم کار AISI H13 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 85-96]
 • چرخه‌ی کاری بررسی تأثیر فراسنج‌های ورودی روی عمق ناحیه‌ی متأثر از حرارت(HAZ) فولاد AISI H13 در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی(EDM) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 23-34]
 • چسبندگی ارزیابی خواص ضد خوردگی ناشی از حضور اکسید آهن میکایی در فرمولاسیون پرایمرهای خطوط لوله انتقال گاز بر پایه لاستیک مصنوعی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 109-120]
 • چسبندگی رنگ مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • چقرمگی شکست بررسی اثر عملیات حرارتی تنش‌زدایی بر ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی منطقه جوش قوسی فولاد 517A [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-62]
 • چقرمگی ضربه فلز جوش تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 19-36]
 • چگالش بررسی رفتار استحکام فشاری و مقاومت به سایش کاشی کف در دماهای تف جوشی مختلف [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 63-74]
 • چگالی جریان آبکاری بررسی مقایسه‌ای اثر چگالی جریان آبکاری بر اندازه دانه پوشش‌های نانوکریستالی نیکل و نیکل-تنگستن [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 33-44]
 • چندراهه دود تحلیل ریشه‌های خرابی چندراهه دود آب خنک موتور دیزل دریایی پرسرعت [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-16]
 • چوب ذرت طبیعی بررسی رفتار جذب یون‌های مس از محلول پساب‌های صنعتی توسط پودر چوب ذرت [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 35-46]
 • چینی بهداشتی بررسی و بهینه‌سازی مصرف گچ بتا در صنایع چینی بهداشتی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 75-82]

ح

 • حالت جامد تاثیر اکسیدهای نئودیم و ایتریم بر خواص ساختاری و الکتروشیمیایی کامپوزیت LiFePO4/C سنتز شده به روش حالت جامد به‌منظور کاربرد به‌عنوان کاتد باتری لیتیوم یون [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 107-122]
 • حالت شکست تغییر حالت شکست از فصل مشترکی به محیطی در جوشهای مقاومتی نقطهای مشابه و نامشابه فولاد دوفازی DP600 و فولاد کم کربن AISI1008 [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 15-29]
 • حباب‌های منواکسید کربن تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 1-12]
 • حجم به ازای اتم بررسی اثر اندازه ذره بر پارامتر حجم به ازای اتم در نانوذرات اکسید تیتانیوم [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 81-90]
 • حد بارگذاری بالای ذرات تقویت‌کننده تولید کامپوزیت پایه منیزیم AZ91D/SiC با حد بارگذاری بالای ذرات تقویت‌کننده، تهیه شده با استفاده از آسیاکاری مکانیکی براده و روش فرآوری نیمه‌جامد پودری [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 17-32]
 • حذف همزمان تولید فتوکاتالیستی هیدروژن از پساب صنعتی حاوی آلاینده های آلی توسط نانوکامپوزیت TiO2/ZrO2 [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 147-154]
 • حذف یون مس بررسی رفتار جذب یون‌های مس از محلول پساب‌های صنعتی توسط پودر چوب ذرت [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 35-46]
 • حرارت‌دهی میکروویوی تأثیر فراسنج‌های اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با استفاده از منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 13-22]
 • حرارت ورودی بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW بر خوردگی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 95-110]
 • حرارت ورودی جوش بررسی تأثیر فلز پرکننده بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصال ترکیبی جوشکاری- لحیم-کاری آلومینیم به فولاد گالوانیزه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 59-70]
 • حساسیت‌پذیری اثرشرایط مختلف عملیات حرارتی روی نانوذرات فریت نیکل و بررسی حساسیت آنها نسبت به فرمالدئید [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 17-30]
 • حسگر گاز بررسی نانوکامپوزیت لایه نازک PEDOT:PSS/SnO2 به عنوان حسگر گاز CO [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 55-66]
 • حسگر گاز ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 59-66]
 • حسگری الکتروشیمیایی طراحی و ساخت حسگر الکتروشیمیایی نانوکامپوزیتی گرافن- بتاسیکلودکسترین به منظور جذب اختصاصی داروهای کورکومین، کلروپرومازین و کلومیپرامین [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 113-124]
 • حفاظت‌‌‌ فوتوکاتدی اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 123-134]
 • حفاظت کاتدی تأثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با pH نزدیک به خنثی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • حفرات بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های فولادی متخلخل تف-جوشی شده با باندهای نفوذی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 63-74]
 • حلال ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 93-102]
 • حلسازی بررسی فرآیند جداسازی فلز روی از باطله اکسیدی توسط اسید سیتریک [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 89-96]
 • حمام آب نمک بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]
 • حمام کروم شش ظرفیتی تولید پوشش کامپوزیتی کروم سخت – نانوآلومینا به روش آبکاری الکتریکی از حمام کروم شش ظرفیتی وبررسی خواص سایشی و میکروسختی پوشش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 45-58]

خ

 • خاصیت ضدباکتریایی سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 21-34]
 • خاصیت ضدباکتریایی بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره و نانوکامپوزیت های پلی اتیلن-نقره [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 159-168]
 • خاصیت فتوکاتالیستی بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 21-26]
 • خاصیت مغناطیسی تولید، مشخصه‌یابی ساختاری و ارزیابی خواص مغناطیسی پوشش‌های نانوساختار آهن- کبالت- تنگستن تهیه شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 31-44]
 • خاکستر آتشفشانی کوه تفتان خواص جذب نوترون کامپوزیت ژئوپلیمری حاصل از خاکستر آتشفشانی کوه تفتان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-32]
 • خانواده YBCO ساخت، مشخصه یابی و مطالعه ویژگی های ساختار بلوری، الکتریکی و مغناطیسی ترکیب ابررسانایی Y2Ba5Cu7Ox [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 163-176]
 • خراش مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 79-92]
 • خزش تاثیرپوشش آلومینایدی بر رفتار خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکلی GTD-111 [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 61-68]
 • خزش مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 153-166]
 • خزش فروروندگی بررسی رفتار خزش فروروندگی آلیاژهای منیزیم AZ61‒0.7Si‒xCa [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 1-14]
 • خزش فروروندگی با استوانه مسطح بررسی رفتار خزش فروروندگی آلیاژهای منیزیم MX21 و ME21 [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 93-110]
 • خستگی بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-12]
 • خستگی بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • خواص اپتیکی بررسی اثر غلظت وانادیوم بر خواص اپتیکی و الکتریکی لایه نازک نانو ساختار دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 173-182]
 • خواص ارتعاشی تأثیر فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید بر روی خواص مکانیکی فولاد 1.7225 [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 35-48]
 • خواص حرارتی تاثیر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی و حرارتی فوم و پانل ساندویچی پلی‌یورتان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 91-108]
 • خواص خوردگی ایجاد پوشش های حاوی تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژTi-6Al-4V از راه فرآیندPEO و عملیات تکمیلی گرمابی و بررسی خواص خوردگی آن در محیط شبیه سازی شده ی بدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • خواص خوردگی تولید و مشخصه یابی کامپوزیت‌های Cu/Al/Al2O3 تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-162]
 • خواص ساختاری بررسی تاثیر نسبت مولار Al:Mg بر خواص ساختاری نانوکاتالیست NiO/Al2O3-MgO تولیدی به روش سل - ژل اصلاح شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • خواص سایشی مقایسه خواص سایشی کامپوزیت آلومینیم-گرافیت همگن‏شده در مایع و تولید‏شده با روش پرس‏سرد-تف‏جوشی در کوره خلأ و بدست آوردن درصد بهینه [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 95-104]
 • خواص فتوالکتریکی لایه‌نشانی، مشخصه‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی آلاییده شده با منیزیم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 107-124]
 • خواص فیزیکی تاثیر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی و حرارتی فوم و پانل ساندویچی پلی‌یورتان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 91-108]
 • خواص کششی بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]
 • خواص مغناطیسی تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]
 • خواص مغناطیسی اثر افزودن عامل کنترل‌کننده بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ جدید آمورف/نانوبلور پایه آهن تولیدشده به‌روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 45-60]
 • خواص مغناطیسی و نوری رشد و بررسی خواص مغناطیسی و نوری نانوساختارهای هسته-پوسته مگنتیت@اکسیدمس [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 155-164]
 • خواص مکانیکی تاثیر افزودن 2/6 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • خواص مکانیکی افزایش شدید خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2024 با اعمال یک پاس نورد سرد [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی جوشکاری لیزر و قوس الکتریکی تیتانیم خالص تجاری [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 71-80]
 • خواص مکانیکی تاثیر همزمان عملیات سطحی و امواج آلتراسون بر توزیع پذیری نانولوله‌های کربنی در زمینه پلی اتیلن [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 41-54]
 • خواص مکانیکی مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی‌ Al-1% Vol Mg-1% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-32]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر عملیات حرارتی تنش‌زدایی بر ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی منطقه جوش قوسی فولاد 517A [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-62]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های فولادی متخلخل تف-جوشی شده با باندهای نفوذی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 63-74]
 • خواص مکانیکی تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص نانوکامپوزیت Al /Al2O3- B4C تولید شده به روش فرآیند اتصال نوردی تجمعی با کاربردز نانوذرات Al2O3و B4C [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 69-76]
 • خواص مکانیکی سنتز ترکیب بین فلزی نانوساختار Al3Zr و مطالعه تاثیر افزودن آن بر خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 87-100]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]
 • خواص مکانیکی تولید و بررسی نانو خواص کامپوزیتهای برپایه لاستیک طبیعی/ لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر و نانو ذرات اصلاح شده خاک رس [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 75-88]
 • خواص مکانیکی تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT)تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-24]
 • خواص مکانیکی اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • خواص مکانیکی تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT) تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-24]
 • خواص مکانیکی تعیین سیکل عملیات پیرسازی فوم کامپوزیتی پایه آلومینیم A356+4%wt.Cu و مقایسه آن با خواص مکانیکی فوم A356 [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-52]
 • خواص مکانیکی بررسی نقش جوانه زا و نرم کننده روی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی پلی لاکتیک اسید [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 53-60]
 • خواص مکانیکی ارزیابی ریزساختار نانوکامپوزیت کوپلیمر (اکریلونیتریل- بوتادین)تقویت شده به وسیله نانوکربنات کلسیم با استفاده از آزمون نفوذپذیری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 29-44]
 • خواص مکانیکی بررسی تاثیر نرخ کرنش بر خواص کششی پلی‌یورتان با استفاده از مدل ایرینگ [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 23-30]
 • خواص مکانیکی تولید و مشخصه یابی کامپوزیت‌های Cu/Al/Al2O3 تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-162]
 • خواص مکانیکی بررسی تاثیر دما، زمان و لایه واسط بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی 321 با روش فاز مایع گذرا [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 95-112]
 • خواص مکانیکی دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-86]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر NBR/PP و نانو ذرات خاک رس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 17-28]
 • خواص مکانیکی ساخت و مشخصه‌یابی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی/سیلیکا [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]
 • خواص مکانیکی بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • خواص مکانیکی تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 13-30]
 • خواص مکانیکی بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر ارتعاشات فراصوت بر خواص مکانیکی ورق دو لایه فولاد کم کربن - تیتانیوم خالص در فرآیند شکل دهی افزایشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • خواص مکانیکی مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 7075حاصل از دو روش متدوال و اصلاح‌شده SIMA [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 149-158]
 • خواص مکانیکی بررسی تاثیر سرب بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 25-36]
 • خواص مکانیکی تأثیر محیط خنک کننده و دمای تمپر بر چگونگی شکست فولاد GS-45CrNiMo4-2 تحت سیکل عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 77-92]
 • خواص مکانیکی تولید کامپوزیت هیبریدی Al/AlMg-Al2O3-Si3N4 به روش ریخته گری و بررسی تاثیر نانوذرات Si3N4 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 115-128]
 • خواص مکانیکی جوشکاری همزن اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای زائده ای: خواص مکانیکی و ریز ساختاری آلیاژ آلومینیوم 6061 [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 51-68]
 • خواص مکانیکی تأثیر پارامترهای فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصال لبه روی هم آلیاژ آلومینیوم 5456 [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 141-156]
 • خواص مکانیکی بررسی متغیرهای جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا(HFRW )بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد کم آلیاژ کروم-مولیبدن به فولاد پرآلیاژ کروم دار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 1-15]
 • خواص مکانیکی تأثیر فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید بر روی خواص مکانیکی فولاد 1.7225 [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 35-48]
 • خواص مکانیکی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 در شرایط مختلف نورد گرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-90]
 • خواص مکانیکی نامتعارف بررسی تاثیر نامتعارف میکروساختارهای دوفازی فریتی- بینیتی بر اصلاح خواص مکانیکی فولاد کم‌آلیاژ MO40 در مقایسه با شرایط تمام بینیتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 133-148]
 • خواص مکانیکی و مغناطیسی بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ای مس- نیکل تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 89-103]
 • خواص مکانیکی و مقاومت الکتریکی بررسی اثرات ذرات دی سیلیساید مولیبدن(MoSi2) بر رفتار مکانیکی و الکتریکی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 57-68]
 • خواص نوری بررسی اثر آلایش ایندیوم بر خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک سولفید قلع تهیه شده با روش الکتروانباشت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-56]
 • خواص نوری سنتز و بررسی خواص نوری و فتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی (ZnO) آلائیده شده با Si و Ti [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 71-82]
 • خواص نوری مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش‌دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 63-76]
 • خودجاری تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی پرآلومینا-کم سیمان خودجاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-42]
 • خوردگی بررسی خوردگی سایشی تسریع شده با جریان سیال در لوله های اکونومایزر فشار قوی بویلر واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 65-81]
 • خوردگی بازدارندگی از خوردگی مس به وسیله فیلم های لایه نازک خود مجموعه‌ساز شیف باز در محیط‌های اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 83-94]
 • خوردگی بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 1-12]
 • خوردگی بررسی مکانیزم تاثیر نانوذرات رس بر خواص مقاومت به خوردگی و سایش پوشش نانوکامپوزیت پایه اپوکسی اعمال شده بر سطح زیرلایه فولاد کربنی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 113-128]
 • خوردگی بررسی علل تخریب و انسداد ناشی از خوردگی لوله های مسی حاوی گاز کلر در حضور رطوبت (مطالعه موردی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-40]
 • خوردگی بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E347-16 [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 31-42]
 • خوردگی خواص مکانیکی و خوردگی نانو کامپوزیت مس-اکسید گرافن حاوی 2% اکسید گرافن تولید شده به روش فرآیند اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 43-60]
 • خوردگی CO2 بررسی خوردگی در برج احیا آمین پالایشگاه دوم پارس جنوبی با استفاده از شبیه ساز فرآیندی در واحد شیرین سازی گاز و کاهش نرخ خوردگی به کمک کنترل متغیرهای فرآیندی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 91-104]
 • خوردگی اتمسفری دریایی استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • خوردگی الکتروشیمیایی اثر دمای آنیلینگ بر رفتار خوردگی و ساختار نانوشبه بلورهای Al-Cu-Ni تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 11-20]
 • خوردگی بین‌دانه‌ای تعیین درجه‌ی حساس‌شدن فولاد ضدزنگ 316AISI با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 29-42]
 • خوردگی بین دانه ای استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • خوردگی پوسته ای شدن استفاده از روشی نوین جهت بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای آلومینیوم 2024، 7075 و 6061 در محیط های شبه اتمسفر دریایی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 69-82]
 • خوردگی تحت تنش تأثیر پتانسیل های کاتدی بر رفتار خوردگی تحت تنش فولاد X52API 5L در محیط با pH نزدیک به خنثی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-64]
 • خوردگی حفره‌ای بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی مقاطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیم 321H-5083 به روش P-MIG [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-16]
 • خوردگی حفره‌ای بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-12]
 • خوردگی خستگی بررسی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-12]
 • خوردگی داغ بررسی رفتار اکسیداسیون چرخه‌ای و خوردگی داغ CoNiCrAlYSi نانو ساختار پوشش داده شده به روش HVOF [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 97-108]
 • خوردگی شیرین مطالعهی الکتروشیمیایی بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی ساده و اثر یونهای ید بر عملکرد آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 71-84]
 • خوردگی مرز دانه ای بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 135-152]
 • خوردگی موضعی افزایش مقاومت به خوردگی موضعی تیتانیم خالص تجاری در محیط اسید سولفوریک با استفاده از روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 127-136]
 • خوردگی میکروبی بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلابرو بتنی شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 94-104]
 • خوردگی میکروبی بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]
 • خوردگی میکروبی بررسی اثر استفاده از رنگ های حاوی اکسید مس و اکسید روی(زینک ریچ)بر رفتار خوردگی میکروبی لوله های فاضلاب [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 15-26]
 • خوشه‌های ذرات تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]

د

 • داربست تولید داربست هیدروکسی‌آپاتیت - اسید هیالورونیک به روش تبخیر حلال [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 133-140]
 • داربست فورستریتی بررسی اثر زینتر دو مرحله ای بر ریزساختار و مقاومت فشاری داربست نانوساختار فورستریتی به روش فوم فدا شونده [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 125-134]
 • داربست کامپوزیتی داربست کامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- هیدروکسی آپاتیت: بررسی تاثیر درصد ذرات هیدروکسی آپاتیت و مقایسه ذرات با سایز نانومتری و میکرومتری و اثر آن‌ها بر خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری داربست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • داربست متخلخل ساخت و مشخصه یابی داربست شبکه ای مهندسی بافت بر پایه پلی کاپروالکتون دی ال /پلی اتیلن گالیکول دی آکریالت /هیدروکسی آپاتیت [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 33-46]
 • داروی ضد افسردگی آمی تریپتیلین بررسی جذب داروی آمی تریپتیلین بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 70-81]
 • دانسیته بهینه سازی پارامترهای فرآیند ریخته گری نواری زیرکونیا تثبیت شده با ایتریا به وسیله طراحی تاگوچی به عنوان الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-56]
 • درجه رقت بررسی اثر درجه رقت و لایه واسط بر مقاومت به سایش لایه روکش سخت پایه Fe-Cr-C جوشکاری شده به روش SMAWبر روی فولاد ساده کربنی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 133-32]
 • درجه‌ی رقت اثر درجه رقت لایه‌ها ی جوشکاری بر ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان آلیاژ روکش سخت پایه Fe-C-Mn روی فولاد ساده‌ی کربنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-74]
 • درصد حجمی فریت بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW بر خوردگی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 95-110]
 • درصد مولی آلومینیوم بررسی اثر افزودن Al در سنتز نانوساختار Ti3SiC2 به روش آلیاژسازی مکانیکی – عملیات حرارتی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 15-28]
 • دشارژ با سرعت بالا تولید نانو اکسید نقره دو ظرفیتی با قابلیت به‌کارگیری در باتری اولیه روی – اکسید نقره [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-56]
 • دگرگونی فاز تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]
 • دمای احتراق تأثیر فراسنج‌های اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با استفاده از منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 13-22]
 • دمای بحرانی تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 1-12]
 • دمای بین پاسی بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • دمای پیشگرم تحلیل تجربی و اجزاء محدود فرآیند اکستروژن معکوس گرم پریفرم مخزن فولادی میکروآلیاژی وانادیم‌دار برای تعیین دمای پیشگرم بهینه [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 157-172]
 • دمای تف‌جوشی بررسی اثر زمان آسیاکاری و دمای تف‌جوشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 147-158]
 • دمای تف جوشی بررسی رفتار استحکام فشاری و مقاومت به سایش کاشی کف در دماهای تف جوشی مختلف [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 63-74]
 • دندریت‌ها بهبود خواص مکانیکی و حساسیت به ترک داغ در جوش‌های فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304 با اعمال لرزش الکترومغناطیس همزمان با جوشکاری [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 137-148]
 • دوپ کردن سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 21-34]
 • دوغاب سرامیکی بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • دوفلزی Al/Cu بررسی اثر تشکیل ترکیبات بین فلزی روی استحکام و مقاومت الکتریکی دو فلزی Al-Cu تولید شده به روش ریخته گری استاتیک ترکیبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 27-44]
 • دوقلویی بررسی نقش دوقلویی‌ها بر تغییرات بافت آلیاژ منیزیم AZ63 حین کار گرم [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 45-58]
 • دوقلویی آنیل بررسی تاثیر مولیبدن بر روی دمای آنیل کامل فولاد TWIP [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-30]
 • دی اکسید تیتانیم افزایش مقاومت به خوردگی موضعی تیتانیم خالص تجاری در محیط اسید سولفوریک با استفاده از روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 127-136]
 • دی اکسید تیتانیم تخریب فتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز 198 توسط نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیم-کربن فعال [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 35-48]
 • دی اکسید تیتانیوم بررسی اثر غلظت وانادیوم بر خواص اپتیکی و الکتریکی لایه نازک نانو ساختار دی اکسید تیتانیوم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 173-182]
 • دی اکسید تیتانیوم سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال (S45)/TiO2/فلوئورآپاتیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-96]
 • دی اکسید تیتانیوم بررسی تجربی کارایی TiO2 لایه نشانی شده بر روی آلومینیوم متخلخل در حذف آلاینده ها: مقایسه روش های PEO و آندایزینگ [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 95-108]
 • دی اکسیدتیتانیوم بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 21-26]
 • دی اکسید قلع سنتز جدید نانوذرات دی اکسید قلع خالص و آلاییده شده با روی با استفاده از حلال بر پایه اوره [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 83-92]
 • دی اکسید قلع آلاییده شده با روی سنتز جدید نانوذرات دی اکسید قلع خالص و آلاییده شده با روی با استفاده از حلال بر پایه اوره [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 83-92]
 • دی الکتریک بررسی ساختاری و ریزساختاری نانو ذرات دی الکتریک تیتانات کلسیم – مس تولید شده به روش مکانوشیمیایی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 53-62]
 • دی‌بوراید تیتانیم تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]
 • دی‌بوراید زیرکونیم سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]
 • دیرگداز ریختنی تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی پرآلومینا-کم سیمان خودجاری [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 29-42]
 • دیرگداز منیزیا- دولومایی بهبود مقاومت به هیدراتاسیون دیرگدازهای منیزیت-دولومایتی (MgO-CaO) با استفاده از نانو ذرات اکسید زیرکونیم [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 135-148]
 • دیرگدازهای یکپارچه اثر استفاده از هگزامتافسفات سدیم بر خواص فیزیکی و مکانیکی دیرگدازهای یکپارچه تهیه شده ازضایعات آجرهای منیزیا-کربنی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 45-54]
 • دی سیلیساید مولیبدن سنتز نانو کامپوزیت (MoSi2-20%TiC) به روش سنتز احتراقی خود گستر فعال شده مکانیکی (MASHS) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 71-86]
 • دیلاتومتری بررسی دگرگونی های فازی در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 422AISI در حالت سرد کردن پیوسته [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 79-90]
 • دیلاتومتری مدل سازی دگرگونی تجزیه آستنیت در منطقه متاثر از حرارت جوش دو فولاد خط لوله X65 و X70 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 125-136]
 • دینامیک مولکولی بررسی رفتار مکانیکی نانو لوله فسفرین بدون چروک تحت بارگذاری محوری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 117-124]

ذ

 • ذرات PTFE بررسی اثر هم‌افزایی ذرات نرم و سخت بر رفتار مقاومت به خوردگی و سایش پوشش الکترولس Ni-B-PTFE-Si3N4 روی فولاد ساده کربنی [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 1-22]
 • ذرات آلومینا تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 1-12]
 • ذرات آلومینا تولید پوشش کامپوزیتی کروم سخت – نانوآلومینا به روش آبکاری الکتریکی از حمام کروم شش ظرفیتی وبررسی خواص سایشی و میکروسختی پوشش [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 45-58]
 • ذرات آلومینا تولید لوله‌های کامپوزیتی Cu-Al‌2O3‌ به روش الکتروفرمینگ و بررسی تأثیر ذرات آلومینا بر مقاومت به خوردگی لوله‌ها [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • ذرات بین فلزی بررسی استعداد به خوردگی مرز دانه ای مقطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 135-152]
 • ذرات کاربید تیتانیم (TiC) تاثیر متغیرهای فرآیند لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی TiC-13H [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-78]
 • ذرات نقره سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 51-60]
 • ذوب سطحی رفتار سایش خشک فولاد Astaloy85Mo ذوب سطحی شده با استفاده از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن گاز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 27-38]

ر

 • رزین اپوکسی ساخت و مشخصه‌یابی خواص مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های اپوکسی/سیلیکا [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]
 • رسانایی الکتریکی سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-d و (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-d جهت استفاده به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-12]
 • رسانندگی الکتریکی اثر ناخالصی منگنز بر لایه میانی ساختار شاتکی Al/PVP: CdS/p-Si و خواص دی الکتریکی آن [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 23-35]
 • رسوبات تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • رسوب الکتروشیمیایی بررسی اثر آلایش ایندیوم بر خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک سولفید قلع تهیه شده با روش الکتروانباشت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-56]
 • رسوب‌دهی الکتروشیمیایی جوانه‌زنی و رشد الکتروشیمیایی مس روی پایه مولیبدن: اثر pH، پتانسیل و روش تمیز کردن سطح [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 81-94]
 • رسوب دهی الکتروشیمیایی بررسی اثر بلورینه سازی در فرایند بازیابی آنتیموان به روش هیدرومتالورژی در محلول های سولفیدی قلیایی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 79-94]
 • رسوب دهی الکتروفورتیک بررسی پارامترهای الکتروفورتیک نانوذرات اکسید تیتانیوم در ساخت فوتوآند سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 13-24]
 • رسوب‌دهی الکترولس ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • رسوب دهی الکتریکی ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • رسوب دهی بخار شیمیایی مقایسه خواص فیزیکی پارچه‌های پلی استری پوشش‌دهی شده با نانو ذرات پلی (3-آلکیل تیوفن) با روش پلیمرشدن همزمان و روش رسوب دهی بخار شیمیایی‌ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 25-34]
 • رسوب‌دهی فیزیکی از فاز بخار بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ تیتانیوم پوشش‌دهی شده با نانولایه کاربید تانتالوم برای کاربردهای ارتوپدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 45-56]
 • رسوب شیمیایی بخار اصلاح مورفولوژی سطحی پوشش‌ تنگستنی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری به منظور کاربرد در لامپ تولید پرتو ایکس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 137-146]
 • رسوب شیمیایی بخار به کمک پلاسما بررسی ساختار و رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوساختار کربن شبه الماس رسوب‌گذاری شده به روش PACVD و Arc-PVD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 87-104]
 • رسوب فیزیکی بخار بررسی ساختار و رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوساختار کربن شبه الماس رسوب‌گذاری شده به روش PACVD و Arc-PVD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 87-104]
 • رسوب گذاری سنتز نانو سیلیکا به روش رسوب گذاری با کاربرد عوامل فعال کننده‌ی سطحی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • رسوب‌گذاری الکتریکی بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]
 • رسوب‌گذاری دینامیک بررسی فرایند رسوب‌گذاری گاما پرایم (γ') تحت تاثیر کرنش در سوپر آلیاژ پایه نیکل Nimonic80A [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 36-55]
 • رشتهپیچی آنالیز واماندگی کپسولهای CNG کامپوزیتی با بررسی تاثیر همزمان تغییر تعداد لایهها و کسر حجمی الیاف تقویت کننده [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 67-79]
 • رشد دکمه‌ی جوش تاثیر ضخامت ورق بر رفتار رشد دکمه‌ی جوش دراتصالات جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای سه ورقه [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 55-62]
 • رطوبت برآورد استحکام فشاری ماسه ریخته گری در مقادیر گوناگون رطوبت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 47-56]
 • رفتار الکتروشیمیایی تهیه و شناسایی نانو ذره اکسیدی مس- منگنز با خواص پارا مغناطیس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 163-172]
 • رفتار تریبولوژیکی مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • رفتار خراش تاثیر نیرو و نانوذرات آلومینا بر مکانیزم های ایجاد آسیب ناشی از خراش نانو کامپوزیت زمینه پلی متیل متاکریلات [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 39-50]
 • رفتار خستگی بررسی فرآیند PEO بر رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-152]
 • رفتار خود کاتالیزوری بررسی سینتیک تبلور آلیاژ شیشه ای Co-Fe-Ta-Hf-B تولید شده با روش مذاب ریسی با پایداری حرارتی بالا در حالت گرمایش پیوسته [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 169-182]
 • رفتار خوردگی افزایش مقاومت به خوردگی موضعی تیتانیم خالص تجاری در محیط اسید سولفوریک با استفاده از روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 127-136]
 • رفتار خوردگی بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]
 • رفتار خوردگی بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • رفتار خوردگی بررسی اثر فرکانس و سیکل کاری در فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پوشش های نانوکریستال TiO2 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 37-52]
 • رفتار رئولوژی بررسی رفتار رئولوژی دوغاب‌های ریخته‌گری ژلی کاربید سیلیسیم و تاثیر آن بر خواص مکانیکی بدنه‌های کاربید سیلیسیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 77-88]
 • رفتار سایشی بررسی تاثیر عملیات زیر‌صفر عمیق بر سختی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 3255/1 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-14]
 • رفتار کششی ساخت و بررسی رفتار کششی نانوکامپوزیت وینیلاستر/دیاکسید تیتانیوم [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-64]
 • رفتار کششی و کمانشی بررسی رفتار مکانیکی نانو لوله فسفرین بدون چروک تحت بارگذاری محوری [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 117-124]
 • رنگ اکسید روی بررسی اثر استفاده از رنگ های حاوی اکسید مس و اکسید روی(زینک ریچ)بر رفتار خوردگی میکروبی لوله های فاضلاب [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 15-26]
 • رنگ اکسید مس بررسی اثر استفاده از رنگ های حاوی اکسید مس و اکسید روی(زینک ریچ)بر رفتار خوردگی میکروبی لوله های فاضلاب [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 15-26]
 • رنگ راکتیو قرمز تخریب فتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز 198 توسط نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیم-کربن فعال [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 35-48]
 • رنگ متیلن بلو ساخت ، مشخصه یابی و بررسی فرآیند حذف رنگ متیلن بلو توسط نانوذرات اکسید پروسکایت La0.9Sr0.1FeO3 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 145-168]
 • رودامین G6 بررسی تجربی کارایی TiO2 لایه نشانی شده بر روی آلومینیوم متخلخل در حذف آلاینده ها: مقایسه روش های PEO و آندایزینگ [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 95-108]
 • روش اجزاء محدود تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]
 • روش اجزاء محدود تحلیل تجربی و اجزاء محدود فرآیند اکستروژن معکوس گرم پریفرم مخزن فولادی میکروآلیاژی وانادیم‌دار برای تعیین دمای پیشگرم بهینه [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 157-172]
 • روش اجزای محدود تأثیر رفتار کارسختی ماده بر مقدار بشکه ای شدن و توزیع تنش و کرنش در آزمایش فشار با استفاده از روش اجزای محدود [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 51-64]
 • روش المان محدود تاثیر پارامترهای فرآیندی بر اکستروژن معکوس داغ آلیاژ Al6061 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 153-162]
 • روش المان محدود ریشه یابی علت نشتی سیال از کف مخزن ذخیره سازی کاستیک با استفاده از شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 117-132]
 • روش تحلیل طیفی ریتولد توزیع کاتیونی، شاخصه‌های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم- روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 91-102]
 • روش تخلیه قوس پلاسما بررسی ساختار و رفتار مغناطیسی پودر فریت نیکل تولید شده به روش تخلیه قوس پلاسما [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 17-26]
 • روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • روش جبهه ثابت مدلسازی عددی فرآیند انحلال رسوبات کروی در آلیاژها با روش دیفرانسیل کوادریچر (DQM) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 82-94]
 • روش دیفرانسیل کوادریچر مدلسازی عددی فرآیند انحلال رسوبات کروی در آلیاژها با روش دیفرانسیل کوادریچر (DQM) [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 82-94]
 • روش رویه پاسخ شبیه‌سازی و بررسی تاثیر متغیرهای تف جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Cu28Zn [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • روش زتا بررسی سنتز و رفتار چگالشβ‘‘-آلومینا به عنوان الکترولیت باتری‌های سدیم سولفور [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 137-146]
 • روش سطح پاسخ بهینه سازی تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده دارویی سفالکسین از محلولهای آبی توسط نانو ساختارهای سنتزشده Zn-MOC با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 94-108]
 • روش سطح پاسخ (RSM) تاثیر متغیرهای فرآیند لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی TiC-13H [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-78]
 • روش فراصوت مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش‌دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 63-76]
 • روش کند و پاش اثر لایه نشانی مورب بر رفتار مغناطیسی لایۀ نازک آلیاژ آهن-کبالت تولید شده به روش کند و پاش [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 31-44]
 • روش گردابی بررسی ریز ساختار کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم با فاز تقویت کننده نانو منیزیا تولید شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 117-128]
 • روش میدان فازی ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • روش‌های بدون المان آنالیز تغییر شکل‌های پلاستیک بزرگ براساس روش ترکیبی گالرکین بدون المان- المان طبیعی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 68-82]
 • روکش اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • روکشکاری، Fe3Al ،(Fe تاثیر افزودن سیلیسیوم بر ریزساختار و خواص تریبولوژیکی روکش‌های Fe-Al تولید شده توسط فرایند GTAW [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 149-162]
 • ریخت شناسی بررسی تاثیر دانسیته جریان و غلظت مواد افزودنی بر خواص پوشش نانو ساختار روی تولید شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 23-33]
 • ریخت شناسی تاثیر شرایط سنتز بر مورفولوژی و اندازه ذرات نانوساختارهای سیلیسی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 57-70]
 • ریخت شناسی سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-نانو لوله‌ی کربنی به روش درجا و بررسی ریزساختار آن [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 31-42]
 • ریختشناسی پوشش تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • ریخت شناسی گرافیت تاثیر ذرات آلومینا و حباب‌های گاز منو‌اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 1-12]
 • ریخته‌گری بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • ریخته گری تبرید مستقیم شبیه‌سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین برای تولید بیلت‌های آلومینیمی با قطر بالا [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 33-48]
 • ریخته گری ژله ای بررسی خواص بدنه متخلخل کاربید تنگستن تولید شده به روش ریخته گری ژله ای [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 85-94]
 • ریخته‌گری ژلی بررسی رفتار رئولوژی دوغاب‌های ریخته‌گری ژلی کاربید سیلیسیم و تاثیر آن بر خواص مکانیکی بدنه‌های کاربید سیلیسیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 77-88]
 • ریخته‌گری فرسابی تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • ریخته‌گری گردابی تولید ماده‏ی مرکب زمینه آلومینیم با نانوذرات 3O2Al به‏روش ریخته‌گری گردابی و بررسی تأثیر فرایند نورد سرد بعدی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 87-100]
 • ریخته‌گری گردابی دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • ریخته‌گری گردابی تولید کامپوزیت هیبریدی Al/AlMg-Al2O3-Si3N4 به روش ریخته گری و بررسی تاثیر نانوذرات Si3N4 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 115-128]
 • ریخته گری گریز از مرکز ایجاد ریزساختار هدفمند در آلیاژ هیپویوتکتیک Al-11 wt.% Mg2Si با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 11-20]
 • ریخته‌گری مرکب بررسی اثر تشکیل ترکیبات بین فلزی روی استحکام و مقاومت الکتریکی دو فلزی Al-Cu تولید شده به روش ریخته گری استاتیک ترکیبی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 27-44]
 • ریخته گری نواری بهینه سازی پارامترهای فرآیند ریخته گری نواری زیرکونیا تثبیت شده با ایتریا به وسیله طراحی تاگوچی به عنوان الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-56]
 • ریزجدایش ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • ریزدانگی تأثیر روش ریخته‌گری فرسابی بر ریزساختار آلیاژ منیزیمی AZ81 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 159-168]
 • ریز ساختار بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Brass ساخته شده به روش اتصال نوردی تجمعی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 45-53]
 • ریز ساختار بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 1-12]
 • ریز ساختار تولید و مشخصه یابی کامپوزیت‌های Cu/Al/Al2O3 تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-162]
 • ریز ساختار بررسی تأثیر اندازه ذرات پودر بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی سرامیک های سدیم بتا آلومینا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 107-116]
 • ریزساختار تاثیر افزودن 2/6 درصد آلومینیوم بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • ریزساختار اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • ریزساختار بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های فولادی متخلخل تف-جوشی شده با باندهای نفوذی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 63-74]
 • ریزساختار اثر ریزساختارهای مختلف بر رفتار خستگی فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 95-108]
 • ریزساختار بررسی ریز ساختار کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم با فاز تقویت کننده نانو منیزیا تولید شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 117-128]
 • ریزساختار تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 129-140]
 • ریزساختار اعمال و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوساختار اکسید کروم پاشش حرارتی شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 165-174]
 • ریزساختار ارزیابی ریزساختار و ضربه پذیری جوشهای نامشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI347 به فولاد کم آلیاژASTMA335 [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 77-90]
 • ریزساختار اثر متغیرهای جوشکاری میکروپلاسما بر ریزساختار، ویژگی های مکانیکی و مقاومت الکتریکی آلیاژ حرارتی 80Ni-20Cr [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 81-96]
 • ریزساختار بررسی ریزساختار و ویژگیهای مکانیکی اتصال اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم1100 به AZ31 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 1-12]
 • ریزساختار بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]
 • ریزساختار اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 83-96]
 • ریزساختار اثر درجه رقت لایه‌ها ی جوشکاری بر ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان آلیاژ روکش سخت پایه Fe-C-Mn روی فولاد ساده‌ی کربنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-74]
 • ریزساختار تولید کامپوزیت های نانوساختار آلومینیوم- کاربید بور به روش اتصال تجمعی نورد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • ریزساختار پژوهشی بر ساختار درونی گرافیت‌های کروی در چدن نشکن با زمینه‌ی فریتی به وسیله‌ی میکروسکوپی الکترونی و پروبی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 55-62]
 • ریزساختار تاثیر مقادیر کروم و کربن بر ریزساختار و مقاومت به سایش آلیاژ روکش سخت پایه Fe-(6X)Cr-(X)C بر روی فولاد ساده ی کربنی ایجاد شده با فرآیند جوشکاری GTAW [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 21-30]
 • ریزساختار بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش‌های نامشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 77-92]
 • ریزساختار ارزیابی ریزساختار نانوکامپوزیت کوپلیمر (اکریلونیتریل- بوتادین)تقویت شده به وسیله نانوکربنات کلسیم با استفاده از آزمون نفوذپذیری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 29-44]
 • ریزساختار بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 65-78]
 • ریزساختار بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی مقاطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیم 321H-5083 به روش P-MIG [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-16]
 • ریزساختار بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-86]
 • ریزساختار بررسی تاثیر استرانسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 31-42]
 • ریزساختار بررسی تاثیر سرب بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 25-36]
 • ریزساختار بررسی تأثیر مقدار جریان و فرکانس در فرآیند PC-GTAW بر تحولات ریزساختاری اتصال جوشکاری سوپرآلیاژ Hastelloy B-2 [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 1-18]
 • ریزساختار بررسی عوامل مختلف برعمق نفوذ و پهنای جوش آلیاژ Ti-6Al-4V جوشکاری شده با روش پلاسما [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 33-48]
 • ریزساختار بررسی متغیرهای جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا(HFRW )بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد کم آلیاژ کروم-مولیبدن به فولاد پرآلیاژ کروم دار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 1-15]
 • ریزساختار بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E347-16 [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 31-42]
 • ریزساختار بررسی رفتار کارگرم در آلیاژ Mg-7.1Gd-2.8Y-1.3Nd-0.4Zn(wt%) با استفاده از رابطه سینوس هایپربولیک و نقشه‌های فرآیندی [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 61-76]
 • ریزساختار بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند لحیم کاری مادون قرمز اتصال‌های غیر همجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از آلیاژ پرکننده نقره [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-16]
 • ریزساختار بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 در شرایط مختلف نورد گرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-90]
 • ریزساختار تمام مارتنزیتی بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]
 • ریزساختار درجه بندی شده ایجاد ریزساختار هدفمند در آلیاژ هیپویوتکتیک Al-11 wt.% Mg2Si با استفاده از روش ریخته گری گریز از مرکز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 11-20]
 • ریزساختار دوفازی فریتی-مارتنزیتی بررسی رفتار کششی غیرمتعارف فولاد کم آلیاژ کم کربن DIN 16MnCr5 در حالت دو فازی فریتی-مارتنزیتی در مقایسه با شرایط تمام مارتنزیتی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-34]
 • ریزساختار فوق ریزدانه مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی‌ Al-1% Vol Mg-1% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-32]
 • ریزساختارهای دوفازی فریتی- بینیتی بررسی تاثیر نامتعارف میکروساختارهای دوفازی فریتی- بینیتی بر اصلاح خواص مکانیکی فولاد کم‌آلیاژ MO40 در مقایسه با شرایط تمام بینیتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 133-148]
 • ریزساختارهای میکروکامپوزیتی بینیت- مارتنزیت- آستنیت باقیمانده اصلاح شگرف خواص کششی یک فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی تک مرحله‌ای در مقایسه با شرایط کاملا مارتنزیتی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]
 • ریزسختی اعمال و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوساختار اکسید کروم پاشش حرارتی شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 165-174]
 • ریزسختی بررسی تاثیر حرارت ورودی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی مقاطع جوشکاری شده آلیاژ آلومینیم 321H-5083 به روش P-MIG [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-16]
 • ریزسختی سنجی تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و سختی فصل مشترک جوش انفجاری سه لایه مس/آلومینیوم/مس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-44]

ز

 • زئولیتZSM-5 بررسی اثر مقدار و نوع کربن بر سنتز دما پایینSiC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 111-126]
 • زئولیت کلینوپتیلولیت بررسی امکان سنتز نانو کاربید سیلیسیوم با استفاده از زئولیت طبیعی، ساکاروز و کربن مزوحفره CMK-1 تحت گاز آرگون توسط فرآیند منیزیوترمال [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 139-148]
 • زاویه پیچش بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]
 • زبری بررسی تاثیر دانسیته جریان و غلظت مواد افزودنی بر خواص پوشش نانو ساختار روی تولید شده به روش آبکاری الکتریکی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 23-33]
 • زبری ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P/nanoPTFE‬‬‬ به روش الکترولس و بررسی خواص آن [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • زبری سطح مقایسه قابلیت ماشین‌کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 در فرآیند تراشکاری [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 11-20]
 • زمان آستنیته جزئی هم‌دما تولید چدن نشکن آستمپر فریتی-آسفریتی با قابلیت ماشین‌کاری بالا از طریق انتخاب زمان آستنیته جزئی مناسب [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 93-106]
 • زمان آسیا بررسی تأثیر اندازه ذرات پودر بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی سرامیک های سدیم بتا آلومینا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 107-116]
 • زمان آسیاکاری بررسی اثر زمان آسیاکاری و دمای تف‌جوشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 147-158]
 • زمان آسیاکاری تاثیر زمان آسیاکاری مکانیکی بر سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به روش مکانوشیمیایی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 89-100]
 • زمان القای جریان مطالعهی تأثیر پارامترهای ورودی بر مشخصه های خروجی سطح نشیمنگاه میل لنگ های میکروآلیاژی 38MnVS5 در فرآیند سختکاری القایی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 13-22]
 • زمان روشنی پالس بررسی تأثیر فراسنج‌های ورودی روی عمق ناحیه‌ی متأثر از حرارت(HAZ) فولاد AISI H13 در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی(EDM) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 23-34]
 • زمان گیرش بررسی و بهینه‌سازی مصرف گچ بتا در صنایع چینی بهداشتی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 75-82]
 • زمینه دوفازی تولید چدن نشکن آستمپر فریتی-آسفریتی با قابلیت ماشین‌کاری بالا از طریق انتخاب زمان آستنیته جزئی مناسب [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 93-106]
 • زیرکن تاثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در مخلوط آلومینا-زیرکن بر واکنش تشکیل مولیت-زیرکونیا [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 27-38]
 • زیرکن بررسی ریس ساختار و ویژگی های جرمهای ریختنی دیرگذاز اسپینل درجا حاوی افسودنی ZrSiO4 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 97-108]
 • زیرکن تاثیر فرآیند آسیاکاری مکانیکی بر احیا کربوترمیک زیرکن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 89-100]
 • زیرکونات باریم تولید نانو پودر ترکیب هادی پروتون Ba0.85K0.15ZrO3-δ به روش سنتز مکانیکی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 43-56]
 • زیرکونات باریم بررسی تاثیر افزودنی اکسید مس بر روند زینترینگ، ریز ساختار و هدایت پروتونی ترکیب زیرکونات باریم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • زیرکونیا ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • زیرکونیا تاثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در مخلوط آلومینا-زیرکن بر واکنش تشکیل مولیت-زیرکونیا [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 27-38]
 • زیرکونیا تاثیر فرآیند آسیاکاری مکانیکی بر احیا کربوترمیک زیرکن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 89-100]
 • زیرکونیا ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • زیست تخریب پذیر طراحی و ساخت نانوکامپوزیت های شیشه ای زیست تخریب پذیر با قابلیت کاربری در مهندسی بافت استخوان [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 11-30]
 • زیست‌تخریب پذیری داربست کامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- هیدروکسی آپاتیت: بررسی تاثیر درصد ذرات هیدروکسی آپاتیت و مقایسه ذرات با سایز نانومتری و میکرومتری و اثر آن‌ها بر خواص مکانیکی و زیست‌تخریب‌پذیری داربست [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 131-142]
 • زیست سازگاری بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ تیتانیوم پوشش‌دهی شده با نانولایه کاربید تانتالوم برای کاربردهای ارتوپدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 45-56]
 • زیست سازگاری بهینه سازی حمام بمنظور کاهش ولتاژ در روش نیتروکربوره کردن الکترولیتی پلاسمایی فولاد ضد زنگ آستنیتی و بررسی زیست سازگاری آن در بدن خرگوش [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 45-54]
 • زیست فعالی تاثیر عملیات حرارتی بر فازهای تشکیل شده شیشه-سرامیک 45S5 سنتز شده در حالت پودری و قرصی شکل و بررسی زیست فعالی آن‌ها [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-16]
 • زیست فعالی و نانو تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه – سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 81-88]
 • زینتر دو مرحله‌ای بررسی اثر زینتر دو مرحله ای بر ریزساختار و مقاومت فشاری داربست نانوساختار فورستریتی به روش فوم فدا شونده [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 125-134]
 • زینترینگ بررسی سنتز و رفتار چگالشβ‘‘-آلومینا به عنوان الکترولیت باتری‌های سدیم سولفور [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 137-146]

ژ

 • ژئوپلیمر خواص جذب نوترون کامپوزیت ژئوپلیمری حاصل از خاکستر آتشفشانی کوه تفتان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-32]
 • ژلاتین سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت متخلخل به روش سل-ژل با استفاده از پلیمرهای آلی مختلف [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-62]

س

 • ساچمهپاشی تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • ساختار اسپینل بررسی ساختار و رفتار مغناطیسی پودر فریت نیکل تولید شده به روش تخلیه قوس پلاسما [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 17-26]
 • ساختار بلوری ساخت، مشخصه یابی و مطالعه ویژگی های ساختار بلوری، الکتریکی و مغناطیسی ترکیب ابررسانایی Y2Ba5Cu7Ox [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 163-176]
 • ساختار پروسکایت تولید نانو پودر ترکیب هادی پروتون Ba0.85K0.15ZrO3-δ به روش سنتز مکانیکی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 43-56]
 • ساختار پروسکایت بررسی تاثیر افزودنی اکسید مس بر روند زینترینگ، ریز ساختار و هدایت پروتونی ترکیب زیرکونات باریم [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 75-85]
 • ساختار ریزدانه تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • ساختار کریستالی ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 93-102]
 • ساختار لایه ای بررسی اثرات ذرات دی سیلیساید مولیبدن(MoSi2) بر رفتار مکانیکی و الکتریکی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 57-68]
 • ساختار متخلخل بررسی اثر فرکانس و سیکل کاری در فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پوشش های نانوکریستال TiO2 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 37-52]
 • ساختار هسته-پوسته سنتز نانوکامپوزیت‌های Fe3O4/SiO2/TiO2-Ag با ساختار هسته-پوسته و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 51-60]
 • سامانه تعمیری کامپوزیتی ارزیابی یکپارچگی لوله های گاز تعمیر شده با لایه های کامپوزیتی به کمک هیدروتست و آنالیز المان محدود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 13-21]
 • ساندویچ پنل فومی بررسی رفتار تغییر شکل فشاری تک محوره و خمش سه نقطه ای ساندویچ پنل آلومینیمی با هسته فوم سلول بسته A356 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 129-144]
 • سایش بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-SiC ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم Al6061 به روش آبکاری شیمیایی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-9]
 • سایش بررسی رفتار سایش خشک کامپوزیت‌های Al-Mg/ZrO2 تهیه شده به روش نفوذدهی بدون فشار [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 13-26]
 • سایش بهبود خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن پزشکی به وسیله تفجوشی فاز مایع [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 73-82]
 • سایش بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • سایش تاثیر نانو ذرات کربنات کلسیم بر رفتار سایشی چرخدنده های نانو کامپوزیتیPA6/PP/Nano CaCO3 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 95-106]
 • سایش بررسی مکانیزم تاثیر نانوذرات رس بر خواص مقاومت به خوردگی و سایش پوشش نانوکامپوزیت پایه اپوکسی اعمال شده بر سطح زیرلایه فولاد کربنی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 113-128]
 • سایش رفتار سایش خشک فولاد Astaloy85Mo ذوب سطحی شده با استفاده از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن گاز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 27-38]
 • سایش ساخت و بررسی خصوصیات پوشش‌های آلی اکریلیک امولسیونی پایه آب حاوی نانوذرات سیلیکا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 97-108]
 • سایش بررسی خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 6061 و کامپوزیت حاوی نانولوله‌های کربنی ساخته‌شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و فرایند پرس داغ [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-66]
 • سایش ارزیابی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار Ni-P/Al2O3-SiC [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 109-120]
 • سایش بررسی اثر درجه رقت و لایه واسط بر مقاومت به سایش لایه روکش سخت پایه Fe-Cr-C جوشکاری شده به روش SMAWبر روی فولاد ساده کربنی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 133-32]
 • سایش الکتریکی بررسی رفتار الکتریکی و مکانیکی مس خالص تولید شده به روش فشار در کانالهای هم مقطع زاویهدار [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-56]
 • سایش خراشان ایجاد پوشش سرمت WC-Co به روش پلاسمای الکترولیتی بر روی فولاد کم کربن و بررسی خواص سایشی آن [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 57-66]
 • سبوس برنج سنتز و مشخصه یابی کربن فعال شده از سبوس برنج [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 125-136]
 • سختی ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-آلومینا نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 21-29]
 • سختی بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]
 • سختی بهبود خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن پزشکی به وسیله تفجوشی فاز مایع [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 73-82]
 • سختی ریز ساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه سخت حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم روی فولاد ASTM A106 ایجاد شده به روش جوشکاری GTAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 121-136]
 • سختی بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 65-78]
 • سختی مقایسه خواص سایشی کامپوزیت آلومینیم-گرافیت همگن‏شده در مایع و تولید‏شده با روش پرس‏سرد-تف‏جوشی در کوره خلأ و بدست آوردن درصد بهینه [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 95-104]
 • سختی تاثیر عملیات زیر صفر عمیق بر سختی و رفتار سایشی فولاد1.2344 DIN [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 105-118]
 • سختی رفتار سایش خشک فولاد Astaloy85Mo ذوب سطحی شده با استفاده از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن گاز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 27-38]
 • سختی کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی ضخامت و سختی پوشش وانادیم کاربید ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 111-120]
 • سختی سطح مطالعهی تأثیر پارامترهای ورودی بر مشخصه های خروجی سطح نشیمنگاه میل لنگ های میکروآلیاژی 38MnVS5 در فرآیند سختکاری القایی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 13-22]
 • سدیم بتا آلومینا بررسی تأثیر اندازه ذرات پودر بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی سرامیک های سدیم بتا آلومینا [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 107-116]
 • سدیم دو دسیل سولفات سنتز نانو سیلیکا به روش رسوب گذاری با کاربرد عوامل فعال کننده‌ی سطحی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • سرامیک بدون سرب BZT-50BCT بررسی اثر آلاییدن 5/2% مولی سریم بر رفتار الکتروتنگش پیزوسرامیک عاری از سرب ( [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 101-114]
 • سرامیک دی الکتریک مشخصه یابی و بررسی خواص دی الکتریک الکتروسرامیک های نانوبلور پایه اکسید نیکل سنتز شده، به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 41-54]
 • سرامیک هادی پروتون تولید نانو پودر ترکیب هادی پروتون Ba0.85K0.15ZrO3-δ به روش سنتز مکانیکی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 43-56]
 • سرب (Pb) بررسی تاثیر سرب بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ91 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 25-36]
 • سرباره بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • سرعت سرد شدن بررسی اثر سرعت سرد شدن و جوانه زایی بر ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم- مس به کمک آنالیز حرارتی منحنی های سرد شدن [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 75-88]
 • سرمایش پیوسته تحلیل اجزای محدود آزمون سختی پذیری استاندارد بر روی فولاد S355 با استفاده از مدل کینتیکی Machnienko [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-68]
 • سرمایش پیوسته تحلیل اجزای محدود اعمال راهبرد کنترل توان در فرآیند سخت گردانی استحاله ای سطحی در مجاورت ناپیوستگی در عمق نمونه [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-18]
 • سرمت ایجاد پوشش سرمت WC-Co به روش پلاسمای الکترولیتی بر روی فولاد کم کربن و بررسی خواص سایشی آن [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 57-66]
 • سریع سردی بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]
 • سطح شکست تأثیر محیط خنک کننده و دمای تمپر بر چگونگی شکست فولاد GS-45CrNiMo4-2 تحت سیکل عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 77-92]
 • سطح ویژه ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • سطوح شکست بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Brass ساخته شده به روش اتصال نوردی تجمعی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 45-53]
 • سفالکسین بهینه سازی تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده دارویی سفالکسین از محلولهای آبی توسط نانو ساختارهای سنتزشده Zn-MOC با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 94-108]
 • سل ـ ژل لایه‌نشانی، مشخصه‌یابی و بررسی خواص الکتریکی نوری لایه نازک نانو ساختار اکسید روی آلاییده شده با منیزیم تهیه شده به روش سل – ژل [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 107-124]
 • سل ژل ساخت ، مشخصه یابی و بررسی فرآیند حذف رنگ متیلن بلو توسط نانوذرات اکسید پروسکایت La0.9Sr0.1FeO3 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 145-168]
 • سل- ژل سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • سل- ژل تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 45-59]
 • سل- ژل ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • سل- ژل بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 21-26]
 • سل- ژل تاثیر شرایط سنتز بر مورفولوژی و اندازه ذرات نانوساختارهای سیلیسی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 57-70]
 • سل- ژل بررسی تاثیر pH و مقدار آمونیاک بر سنتز ذرات کروی سیلیس به روش سل- ژل [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 1-10]
 • سل- ژل ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • سل- ژل اثر pH بر فرآیند تولید و مشخصات نانو ذرات کاربید زیرکونیم تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-12]
 • سل-ژل بهینه سازی شرایط آزمایش باروش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 1-10]
 • سل-ژل اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فوتوکاتدی پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 123-134]
 • سل-ژل ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 59-66]
 • سل-ژل سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت متخلخل به روش سل-ژل با استفاده از پلیمرهای آلی مختلف [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 49-62]
 • سل- ژل اصلاح شده بررسی تاثیر نسبت مولار Al:Mg بر خواص ساختاری نانوکاتالیست NiO/Al2O3-MgO تولیدی به روش سل - ژل اصلاح شده [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 143-154]
 • سلستیت سنتز استرانسیم تیتانات از کنسانتره سلستیت [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 105-118]
 • سلول خورشیدی ارزیابی لایه نازک کربن شبه الماسی اعمال شده به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما بر عملکرد سلول خورشیدی سیلیکونی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 155-164]
 • سلول خورشیدی پروسکایتی بررسی اثر کلر در مورفولوژی لایه پروسکایت و بازده سلول های خورشیدی پروسکایتی به دو روش پوشش دهی چرخشی یک مرحله ای و پوشش دهی چرخشی-غوطه وری [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 121-132]
 • سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه بررسی پارامترهای الکتروفورتیک نانوذرات اکسید تیتانیوم در ساخت فوتوآند سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 13-24]
 • سلووترمال ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 93-102]
 • سمانتاسیون بسته‌ای بررسی مسیر واکنشی تشکیل پوشش تدریجی SiC بر گرافیت با روش سمانتاسیون بسته‌ای و تأثیر نوع مواد اولیه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-46]
 • سمانتاسیون پودری تأثیر مقدار آلومینیم مخلوط سمانتاسیون پودری روی ساختار و اکسیداسیون سیکلی پوشش‌های آلومینایدی اصلاح شده با زیرکونیم [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 19-30]
 • سنبادهزنی تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • سنتز بررسی سنتز و رفتار چگالشβ‘‘-آلومینا به عنوان الکترولیت باتری‌های سدیم سولفور [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 137-146]
 • سنتز سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]
 • سنتز تولید نانو اکسید نقره دو ظرفیتی با قابلیت به‌کارگیری در باتری اولیه روی – اکسید نقره [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 43-56]
 • سنتز سنتز نانو ذرات مغناطیسی FeCo در نسبت های آلیاژی مختلف به روش شیمیایی میکروامولسیون و بررسی خواص مغناطیسی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 45-62]
 • سنتز احتراقی ساخت کامپوزیت سرامیکی Al2O3-TiB2 با مقدار تخلخل و اعوجاج پایین به روش سنتز احتراقی و بدون اعمال فشار [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • سنتز احتراقی تأثیر فراسنج‌های اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با استفاده از منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 13-22]
 • سنتز احتراقی ساختار، ریزساختار، خواص مغناطیسی و الکترومغناطیسی فریت Ni-Mn-Zn تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 45-56]
 • سنتز احتراقی رفتار دی الکتریک نسبت‌های مختلف مخلوط فریت لیتیم- تیتانات بیسموت تولید شده به روش سنتز احتراقی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 139-152]
 • سنتز احتراقی تحت ماکروویو بررسی تأثیر پارامتر زمان آسیاب کاری بر ریزساختار نهایی پودرTiB2-TiC نانوکریستالی تولیدی به روش سنتز احتراقی تحت ماکروویو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 15-26]
 • سنتز احتراقی فعال شده مکانیکی. (MASHS) سنتز نانو کامپوزیت (MoSi2-20%TiC) به روش سنتز احتراقی خود گستر فعال شده مکانیکی (MASHS) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 71-86]
 • سنتز خود احتراقی دما بالا بررسی تأثیر مقدار و منبع کربن بر سنتز نانوساختار Ti2AlC به روش سنتز خود احتراقی دما بالا [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 57-68]
 • سنتزدرجا تاثیر زمان آسیاکاری مکانیکی بر سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به روش مکانوشیمیایی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 89-100]
 • سنتز سیلیکا سنتز و بررسی خواص نانوذرات و نانوکلوئید سیلیکا در محیط قلیایی و اسیدی [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 56-69]
 • سنتز مکانوشیمیایی بررسی تأثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت درجای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 39-50]
 • سنتز مکانوشیمیایی بررسی پارامترهای موثر بر تف جوشی نانوکامپوزیت Al2O3-TiB2سنتز شده به روش مکانوشیمیایی و ارزیابی خواص مکانیکی آن [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 57-68]
 • سنتز مکانوشیمیایی تاثیر زمان آسیاکاری مکانیکی بر سنتز نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به روش مکانوشیمیایی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 89-100]
 • سنتز مکانیکی تولید نانو پودر ترکیب هادی پروتون Ba0.85K0.15ZrO3-δ به روش سنتز مکانیکی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 43-56]
 • سوپرآلیاژ تخمین سختی در سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 با استفاده از روش تحلیل عامل کوینچ (QFA) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 41-50]
 • سوپرآلیاژ بررسی رفتار سیلان و تحولات ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگیGTD 111 طی آزمون فشار گرم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 167-178]
 • سوپرآلیاژ IN738LC ردیابی افت عمر خزشی سوپرآلیاژ IN738LC بر اساس تجزیه کاربیدها و تغییرات غلظت عناصر آلیاژی در نواحی کاربیدی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 81-94]
 • سوپر‌آلیاژ Nimonic 80A بررسی فرایند رسوب‌گذاری گاما پرایم (γ') تحت تاثیر کرنش در سوپر آلیاژ پایه نیکل Nimonic80A [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 36-55]
 • سوپرآلیاژ پایه نیکل تاثیردما و زمان اتصال دهی بر ریزساختار سیستم GTD-111/BNi-3/GTD-111 به روش فاز مایع گذرا(TLP) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 91-108]
 • سوپرآلیاژ پایه نیکل GTD-111 تاثیرپوشش آلومینایدی بر رفتار خزشی سوپرآلیاژ پایه نیکلی GTD-111 [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 61-68]
 • سوپرپارامغناطیس سنتز و شناسایی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اکسید گرافن- اکسید آهن پوشانده‌شده با چیتوزان و اصلاح‌شده با اسید امینه [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 61-76]
 • سوراخ‏کاری بررسی تجربی و عددی تنش پسماند در فرایند شکل‏دهی ورق داغ آلومینیوم 5083 با دمش گاز [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-22]
 • سوراخ کاری بررسی جذب انرژی پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخ کاری [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-38]
 • سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • سولفات استرانسیم احیای کربوترمیک کنسانتره سلستیت معدن لیکک [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • سولفات سدیم مروری بر استخراج لیتیم از مینرال‌های آن - مطالعه موردی: استخراج لیتیم از کنسانتره اسپودیومن به روش تشویه سولفاتی در شرایط آسیاکاری [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 75-90]
 • سولفات مس بررسی تاثیر افزودن سولفات مس بر خواص و مقاومت به خوردگی پوشش الکترولس نیکل-فسفر [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 1-12]
 • سولفیدآلومینیم روی احیا آلومینوترمی سولفیدروی در حالت تحریک شده آسیاکاری- تاثیر نسبت مولی ZnS:Al در مخلوط مواد اولیه [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 31-44]
 • سولفید استرانسیم احیای کربوترمیک کنسانتره سلستیت معدن لیکک [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 33-44]
 • سولفید قلع بررسی اثر آلایش ایندیوم بر خواص ساختاری و نوری لایه‌های نازک سولفید قلع تهیه شده با روش الکتروانباشت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-56]
 • سولفید هیدروژن بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلابرو بتنی شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 94-104]
 • سولوترمال سنتز میکروکره‌های کامپوزیتی Cr2O3/C با تغییر در پارامترهای ساخت و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-72]
 • سیالیت مطالعه سیالیت پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد با سرعت بالا با استفاده از آنالیز میکروسکوپ حرارتی [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 1-10]
 • سیستئین سنتز و شناسایی نانوذرات سوپرپارامغناطیسی اکسید گرافن- اکسید آهن پوشانده‌شده با چیتوزان و اصلاح‌شده با اسید امینه [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 61-76]
 • سیکل‌های حرارتی بهبود مقاومت به شکست فلز جوش فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا به روش جوشکاری زیر پودری چهارسیمه با استفاده از اعمال سیکل های حرارتی یک و دو مرحله ای [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 115-126]
 • سیلیس سنتز و مشخصه یابی کربن فعال شده از سبوس برنج [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 125-136]
 • سیلیسیم تحلیل ترمودینامیکی سینتر بدون فشار نانوکامپوزیت B4C-Si به کمک نرم افزار Factsage [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 79-90]
 • سیلیسیم یوتکتیک تاثیر Li بر ویژگی‌های کششی آلیاژ آلومینیوم 380A [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]
 • سیلیکا سنتز نانو سیلیکا به روش رسوب گذاری با کاربرد عوامل فعال کننده‌ی سطحی [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 63-74]
 • سیلیکا بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش کامپوزیت سطحی AZ31B/SiO2/graphite تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 47-62]
 • سیلیکا- آلومینا سنتز و مشخصه یابی کامپوزیت های نانوکریستالی اکسیدروی با سطح ویژه بالا نشانده شده در زمینه سیلیکا- آلومینا به روش سل ژل [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • سیمان سکار71 بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • سینتر بدون فشار تحلیل ترمودینامیکی سینتر بدون فشار نانوکامپوزیت B4C-Si به کمک نرم افزار Factsage [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 79-90]
 • سینتیک بررسی سینتیک و مدل‌های ایزوترمی ‌جذب رنگ‌های‌آلی به وسیله نانو‌ذرات مغناطیسی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 29-42]
 • سینتیک شبیه سازی منحنی پلاریزاسیون محلول های پلی الکترولیتی به روش بسط سری مک لورن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • سینتیک بررسی مکانیزم و سینیتیک اکسیداسیون خط جوش فولاد 321 AISI [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 109-120]
 • سینتیک حذف رنگ از محلول‌های آبی توسط پنتا آزا تترا اتیلن ساپورت شده بر روی پلی اکریل آمید به عنوان یک جاذب جدید: بررسی سینتیک و ایزوترم جذبی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 13-28]
 • سینتیک تبلور بررسی سینتیک تبلور آلیاژ شیشه ای Co-Fe-Ta-Hf-B تولید شده با روش مذاب ریسی با پایداری حرارتی بالا در حالت گرمایش پیوسته [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 169-182]
 • سینتیک جذب ارزیابی کارایی، رفتار سینتیکی و ایزوترمی جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از جاذب های زیستی( پوست میوه درخت بلوط، انار و تخم مرغ) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 75-90]

ش

 • شار حرارتی بررسی اثر شار حرارتی بر ریزساختار و عملکرد پوشش‌های سد حرارتی مرتبه ای [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 117-130]
 • شبکه ششگوشه فشرده تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 129-140]
 • شبکه عصبی بررسی و تحلیل تأثیر شرایط تولید بر مقاومت به ضربه فولادهای میکرو آلیاژی مورد استفاده در لوله سازی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 1-10]
 • شبکه عصبی مصنوعی برآورد استحکام فشاری ماسه ریخته گری در مقادیر گوناگون رطوبت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 47-56]
 • شبکه فاضلاب بررسی خوردگی میکروبی شبکه فاضلابرو بتنی شهرستان مرودشت با توجه به غلظت سولفید هیدروژن [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 94-104]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی و بررسی تاثیر متغیرهای تف جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس بر خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ Cu28Zn [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 1-20]
 • شبیه‌سازی شبیه سازی منحنی پلاریزاسیون محلول های پلی الکترولیتی به روش بسط سری مک لورن [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-12]
 • شبیه‌سازی ارزیابی ریزجدایش در حین انجماد دندریتی آلیاژ دوتایی با کاربرد روش میدان فازی و شبیه های تحلیلی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 71-80]
 • شبیه سازی بررسی و شبیه سازی تنش شکست در لوله‌های حاشیه دار ساخته شده از مواد مرکب با تقویت کننده‌ی فیبری در بارگذاری‌های گوناگون [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 43-52]
 • شبیه سازی شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • شبیه سازی بررسی خوردگی در برج احیا آمین پالایشگاه دوم پارس جنوبی با استفاده از شبیه ساز فرآیندی در واحد شیرین سازی گاز و کاهش نرخ خوردگی به کمک کنترل متغیرهای فرآیندی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 91-104]
 • شبیه‌سازی انجماد شبیه‌سازی ریخته‌گری تبرید مستقیم در حضور میدان مغناطیسی با فرکانس پایین برای تولید بیلت‌های آلومینیمی با قطر بالا [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 33-48]
 • شبیه سازی حفاظت کاتدی ریشه یابی علت نشتی سیال از کف مخزن ذخیره سازی کاستیک با استفاده از شبیه سازی سیستم حفاظت کاتدی [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 117-132]
 • شبیه سازی دینامیک مولکولی بررسی اثر اندازه ذره بر پارامتر حجم به ازای اتم در نانوذرات اکسید تیتانیوم [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 81-90]
 • شبیهسازی دینامیک مولکولی تاثیر هندسه و سرعت ابزار بر تولید حرارت در فرایند برش نانومتری تکبلور مسی با استفاده از روش شبیهسازی دینامیک مولکولی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 45-57]
 • شفت توربین بخار بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]
 • شکست آنالیز تنش و بررسی شکست در یک انشعاب از واحد لخته‌گیر پالایشگاه گاز این مقاله به بررسی علل شکست و آنالیز تنشی یک انشعاب کوچک با قطر 3/60 در واحد لخته‌گیر ورودی پالایشگاه گاز می‌پردازد. این اتصالات از نقاط ضعف محسوب شده مگر آنکه دارای قابلیت انعطاف پذیری قابل قبولی باشند. در [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 95-112]
 • شکست بین دانه‌ای بررسی اثر نرخ کرنش بر رفتار کشش‌گرم آلیاژ اینوار [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 31-38]
 • شکست‌نگاری اثر ریزساختارهای مختلف بر رفتار خستگی فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 95-108]
 • شکست نگاری بررسی رفتار خستگی آلومینیوم خالص تجاری پس از فرآیند اکستروژن برشی ساده [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 179-191]
 • شکل‌پذیری ورق معادله بنیادی تغییرشکل گرم ورق منیزیمی Mg-4Sn-1Ca [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-10]
 • شکل‌دهی بررسی تجربی و عددی تنش پسماند در فرایند شکل‏دهی ورق داغ آلومینیوم 5083 با دمش گاز [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 13-22]
 • شکل‌دهی افزایشی بررسی تأثیر ارتعاشات فراصوت بر خواص مکانیکی ورق دو لایه فولاد کم کربن - تیتانیوم خالص در فرآیند شکل دهی افزایشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 109-124]
 • شکل‌دهی نیمه‌جامد مقایسه ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ 7075حاصل از دو روش متدوال و اصلاح‌شده SIMA [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 149-158]
 • شناسایی گاز ساخت حسگر گاز CO2/O2 با استفاده از لایه نازک اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 59-66]
 • شیب دمایی اثرشرایط مختلف عملیات حرارتی روی نانوذرات فریت نیکل و بررسی حساسیت آنها نسبت به فرمالدئید [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 17-30]
 • شیرین سازی گاز بررسی خوردگی در برج احیا آمین پالایشگاه دوم پارس جنوبی با استفاده از شبیه ساز فرآیندی در واحد شیرین سازی گاز و کاهش نرخ خوردگی به کمک کنترل متغیرهای فرآیندی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 91-104]
 • شیشه زیست فعال ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • شیشه زیست فعال سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال (S45)/TiO2/فلوئورآپاتیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-96]
 • شیشه زیستفعال ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • شیشه سرامیک تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه – سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 81-88]
 • شیشه-سرامیک زیستی 45S5 تاثیر عملیات حرارتی بر فازهای تشکیل شده شیشه-سرامیک 45S5 سنتز شده در حالت پودری و قرصی شکل و بررسی زیست فعالی آن‌ها [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-16]
 • شیشه سودالایم تاثیر عملیات حرارتی بر فازهای تشکیل شده شیشه-سرامیک 45S5 سنتز شده در حالت پودری و قرصی شکل و بررسی زیست فعالی آن‌ها [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-16]
 • شیمی تر تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 111-122]

ص

 • صفحه کامپوزیتی تحلیل و بهینه سازی صفحه کامپوزیتی تحت بار انفجار زیر آب با روش المان محدود [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 43-56]

ض

 • ضخامت بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی ناحیه اتصال فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با فرایند FCAW و مقایسه با فرایند GMAW [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-14]
 • ضریب اصطکاک بررسی رفتار تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتیNi-P-SiC ایجاد شده روی آلیاژ آلومینیم Al6061 به روش آبکاری شیمیایی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-9]
 • ضریب حساسیت به نرخ کرنش و انرژی اکتیواسیون مقایسه‌ی رفتار تغییرشکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 49-54]

ط

 • طراحی آزمایش RMS کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی ضخامت و سختی پوشش وانادیم کاربید ایجاد شده به روش پلاسمای الکترولیتی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 111-120]
 • طراحی آزمایش تاگوچی مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش‌دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 63-76]
 • طراحی تاگوچی تعیین شرایط بهینه‌ سنتز نانوذرات آلیاژی آمورف Fe-B به روش احیای شیمیایی با استفاده از طراحی تاگوچی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 21-28]
 • طراحی تاگوچی بهینه سازی پارامترهای فرآیند ریخته گری نواری زیرکونیا تثبیت شده با ایتریا به وسیله طراحی تاگوچی به عنوان الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-56]
 • طلا ساخت نانوکامپوزیت g-C3N4/Au به عنوان فتوکاتالیست برای تولید گاز هیدروژن [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 67-78]
 • طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی تأثیر آلومینیوم بر مقاومت خوردگی فولاد منگنزی آستنیتی هادفیلد [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-14]
 • طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی قرص متورال به‌عنوان بازدارنده‏ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 133-146]
 • طیف سنجی رامان فیلم نانوورق‌های گرافنی به روش رسوب پلاسمای الکترولیتی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 75-84]
 • طیف سنجی مادون قرمز بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 127-140]

ع

 • عامل پیوندساز پلیمری ساخت و بررسی رفتار کششی نانوکامپوزیت وینیلاستر/دیاکسید تیتانیوم [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 55-64]
 • عدد بری اثر غلظت محلول پلیمری بر روی ساختار نانوالیاف پلی(وینیل الکل) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 21-33]
 • عمر خستگی خوردگی تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی لوله‌های فولادی جوشکاری‌شده در محیط خورنده پالایشگاهی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 83-96]
 • عمق سختی مطالعهی تأثیر پارامترهای ورودی بر مشخصه های خروجی سطح نشیمنگاه میل لنگ های میکروآلیاژی 38MnVS5 در فرآیند سختکاری القایی [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 13-22]
 • عملیات برودتی زیر‌صفر بررسی تاثیر عملیات زیر‌صفر عمیق بر سختی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 3255/1 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-14]
 • عملیات حرارتی ایجاد پوشش کامپوزیتی نیکل- بور-آلومینا نانو کریستالی به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژیکی آن [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 21-29]
 • عملیات حرارتی تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترکیبات بین فلزی فصل مشترک جوش انفجاری فولاد زنگ نزن 321 به آلومینیم 1230 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • عملیات حرارتی بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته Zn اعمالی بر فولاد سادهکربنی و تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 33-43]
 • عملیات حرارتی بررسی بهینه‌سازی فراسنج‌های عملیات حرارتی به منظور تولید فوم‌های آلومینیمی با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-12]
 • عملیات حرارتی بررسی اثر عملیات حرارتی بر ریزساختار شفت توربین بخارلایه نشانی شده توسط فرآیند جوشکاری TIG [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 35-48]
 • عملیات حرارتی ایجاد پوشش کامپوزیتی Ni-P/nanoPTFE‬‬‬ به روش الکترولس و بررسی خواص آن [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 61-72]
 • عملیات حرارتی بررسی اثر تنگستن و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و رفتار سایشی چدن نایهارد4 [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 13-28]
 • عملیات حرارتی بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]
 • عملیات حرارتی بررسی تاثیر عملیات حرارتی برریزساختار و خواص متالورژیکی اتصال انفجاری ورق‌های فولاد زنگ نزن 304-فولاد کربنی CK45 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-34]
 • عملیات حرارتی بررسی تأثیر آلومینیوم بر مقاومت خوردگی فولاد منگنزی آستنیتی هادفیلد [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-14]
 • عملیات حرارتی تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و سختی فصل مشترک جوش انفجاری سه لایه مس/آلومینیوم/مس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 29-44]
 • عملیات حرارتی بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیمAZ91 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-92]
 • عملیات حرارتی تأثیر محیط خنک کننده و دمای تمپر بر چگونگی شکست فولاد GS-45CrNiMo4-2 تحت سیکل عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 77-92]
 • عملیات حرارتی ساخت نانوکامپوزیت g-C3N4/Au به عنوان فتوکاتالیست برای تولید گاز هیدروژن [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 67-78]
 • عملیات حرارتی اثرشرایط مختلف عملیات حرارتی روی نانوذرات فریت نیکل و بررسی حساسیت آنها نسبت به فرمالدئید [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 17-30]
 • عملیات حرارتی پیرسازی تعیین سیکل عملیات پیرسازی فوم کامپوزیتی پایه آلومینیم A356+4%wt.Cu و مقایسه آن با خواص مکانیکی فوم A356 [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-52]
 • عملیات حرارتی کوئنچ مرحله‌ای بررسی تاثیر نامتعارف میکروساختارهای دوفازی فریتی- بینیتی بر اصلاح خواص مکانیکی فولاد کم‌آلیاژ MO40 در مقایسه با شرایط تمام بینیتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 133-148]
 • عملیات حرارتی کوئنچ مستقیم در آب اصلاح شگرف خواص کششی یک فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی تک مرحله‌ای در مقایسه با شرایط کاملا مارتنزیتی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]
 • عملیات زیر صفر عمیق تاثیر عملیات زیر صفر عمیق بر سختی و رفتار سایشی فولاد1.2344 DIN [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 105-118]
 • عملیات ضربه فراصوتی تأثیر عملیات ضربه فراصوتی بر رفتار خستگی لوله‌های فولادی جوشکاری‌شده در محیط خورنده پالایشگاهی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 83-96]
 • عملیات گرمابی ایجاد پوشش های حاوی تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژTi-6Al-4V از راه فرآیندPEO و عملیات تکمیلی گرمابی و بررسی خواص خوردگی آن در محیط شبیه سازی شده ی بدن [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-10]
 • عیوب ساختگی ارزیابی یکپارچگی لوله های گاز تعمیر شده با لایه های کامپوزیتی به کمک هیدروتست و آنالیز المان محدود [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 13-21]

غ

 • غشا الیاف توخالی پلی سولفون ساخت و مشخصه یابی غشاهای توسعه یافته الیاف توخالی پلی سولفون برای نمزدایی جریانات گازی در تماس دهنده غشایی گاز-مایع [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 45-58]
 • غلظت اثر غلظت محلول پلیمری بر روی ساختار نانوالیاف پلی(وینیل الکل) [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 21-33]
 • غوطه‌وری سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال (S45)/TiO2/فلوئورآپاتیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-96]
 • غوطه وری در مذاب مقایسه خصوصیات مکانیکی، الکتریکی و پایداری شیمیایی الکترولیت های کامپوزیتی هادی پروتون (BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3-δ (BCZY7)-(Li/Na)2CO3 ) تولید شده به روش های مخلوط سازی مکانیکی و غوطه وری در مذاب [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 17-30]

ف

 • فاز بتا تاثیر Li بر ویژگی‌های کششی آلیاژ آلومینیوم 380A [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 63-69]
 • فازهای بلوری بررسی اثر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و رفتار خوردگی آلیاژ نانوشبه بلور Al72Ni13Cr15 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 161-176]
 • فاصله توقف تاثیر عملیات حرارتی بر روی ترکیبات بین فلزی فصل مشترک جوش انفجاری فولاد زنگ نزن 321 به آلومینیم 1230 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-116]
 • فاصله توقف بررسی تاثیر عملیات حرارتی برریزساختار و خواص متالورژیکی اتصال انفجاری ورق‌های فولاد زنگ نزن 304-فولاد کربنی CK45 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 19-34]
 • فاضلاب بررسی اثر ملاس چغندر و نیز مقایسه جریان مستقیم و پالسی در رسوب‌گذاری الکتریکی اکسید مس، جهت کنترل خوردگی میکروبی فاضلاب‌روهای بتنی مسلح [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 73-80]
 • فاضلاب بررسی اثر استفاده از رنگ های حاوی اکسید مس و اکسید روی(زینک ریچ)بر رفتار خوردگی میکروبی لوله های فاضلاب [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 15-26]
 • فرآوری پودر نیمه‌جامد تولید کامپوزیت پایه منیزیم AZ91D/SiC با حد بارگذاری بالای ذرات تقویت‌کننده، تهیه شده با استفاده از آسیاکاری مکانیکی براده و روش فرآوری نیمه‌جامد پودری [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 17-32]
 • فرآیند PEO بررسی فرآیند PEO بر رفتار خستگی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-152]
 • فرآیند اتصال نوردی تجمعی مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی‌ Al-1% Vol Mg-1% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-32]
 • فرآیند اتصال نوردی تجمعی تولید و مشخصه یابی کامپوزیت‌های Cu/Al/Al2O3 تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-162]
 • فرآیند اصطکاکی - اغتشاشی تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT)تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-24]
 • فرآیند اصطکاکی - اغتشاشی تولید و بررسی خواص نانو کامپوزیت سطحی آلومینیوم/ نانولوله کربنی (Al-CNT) تولید شده با فرآیند اصطکاکی- اغتشاشی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 13-24]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی تاثیر پارامترهای فرآیند اصطکاکی اغتشاشی روی ریزساختار و خواص مکانیکی منیزیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 129-140]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بررسی امکان ساخت نانوکامپوزیت سطحی AZ31/Al2O3 به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 65-78]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بررسی ریزساختار و سختی کامپوزیت سطحی AA5086(H116)/ZrO2 و کامپوزیت هیبریدی سطحی AA5086(H116)/ZrO2/Gr ساخته شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 101-114]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی تولید کامپوزیت درجای Al 3003/〖"Al" 〗_"3" "Ti" با استفاده از ذرات عنصری تیتانیم توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-70]
 • فرآیند جوشکاری بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • فرآیندهای ECAP و MDF بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید بر ریزساختار، خواص مکانیکی و هدایت الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 7075 [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 73-86]
 • فرآیندهای تغییر شکل گرم استفاده از قانون نمایی جهت مدل‌سازی منحنی‌های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله ایکس شصت و پنج [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 39-50]
 • فراسنج‌های جوشکاری اثر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیر آب (UFSW) بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4343 [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 83-96]
 • فراینداتصال فاز مایع گذرا بررسی تاثیر دما، زمان و لایه واسط بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی 321 با روش فاز مایع گذرا [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 95-112]
 • فرایند اتصال نورد تجمعی بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ای مس- نیکل تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 89-103]
 • فرایند اصطکاکی اغتشاشی بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش کامپوزیت سطحی AZ31B/SiO2/graphite تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 47-62]
 • فرایند اصطکاکی اغتشاشی تولید و مشخصه یابی کامپوزیت درجای Al-Al3Ti تولید شده به روش FSP با استفاده از پودر پیش فعال آسیاکاری شده [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 1-16]
 • فرایند پلاسمای الکترولیتی بررسی مقاومت به خوردگی و سایش پوشش سرامیکی آلومینا ایجاد شده با فرایند پلاسمای الکترولیتی بر روی سطح فولاد ضدزنگ 316L [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 35-44]
 • فرایند سل ژل تهیه و مشخصه یابی نانو پودر شیشه – سرامیک زیست فعال و مطالعه زیست فعالی آن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 81-88]
 • فرایند کنترل شده ترمومکانیکال (TMCP) بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 در شرایط مختلف نورد گرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-90]
 • فرایند گرمازا بررسی جذب داروی آمی تریپتیلین بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 70-81]
 • فرایند گلیسین- نیترات توزیع کاتیونی، شاخصه‌های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم- روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 91-102]
 • فرایند نورد تجمعی بررسی اثرات ذرات دی سیلیساید مولیبدن(MoSi2) بر رفتار مکانیکی و الکتریکی ماده مرکب زمینه مس تولید شده به روش اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 57-68]
 • فرکانس تأثیر هندسه قطعات بر رفتار نیتروژن دهی پلاسمایی به روش معمولی و توری فعال در فولاد گرم کار AISI H13 [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 85-96]
 • فرکانس بالا بررسی اثر فرکانس و سیکل کاری در فرآیند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی پوشش های نانوکریستال TiO2 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 37-52]
 • فرکانس بالا بررسی متغیرهای جوشکاری مقاومتی فرکانس بالا(HFRW )بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر همجنس فولاد کم آلیاژ کروم-مولیبدن به فولاد پرآلیاژ کروم دار [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 1-15]
 • فروالکتریک بررسی اثر آلاییدن 5/2% مولی سریم بر رفتار الکتروتنگش پیزوسرامیک عاری از سرب ( [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 101-114]
 • فریت مقایسه ریزساختار و رفتار مکانیکی فولاد Mo40 در شرایط دو فازی فریتی-مارتنزیتی و کوئنچ مستقیم بازگشت داده شده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 77-88]
 • فریت چندوجهی بهبود مقاومت به شکست فلز جوش فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا به روش جوشکاری زیر پودری چهارسیمه با استفاده از اعمال سیکل های حرارتی یک و دو مرحله ای [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 115-126]
 • فریت سوزنی تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 19-36]
 • فریت سوزنی بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی ناحیه اتصال فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با فرایند FCAW و مقایسه با فرایند GMAW [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-14]
 • فریت کبالت بررسی تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 31-40]
 • فریت لیتیم رفتار دی الکتریک نسبت‌های مختلف مخلوط فریت لیتیم- تیتانات بیسموت تولید شده به روش سنتز احتراقی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 139-152]
 • فریت لیتیم- روی توزیع کاتیونی، شاخصه‌های ساختاری و گشتاور مغناطیسی در ساختار کریستالی اسپینل فریت لیتیم- روی تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 91-102]
 • فریت نانوساختار منگنز- نیکل-روی ساختار، ریزساختار، خواص مغناطیسی و الکترومغناطیسی فریت Ni-Mn-Zn تولید شده به روش احتراقی گلیسین- نیترات [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 45-56]
 • فریت نیکل بررسی ساختار و رفتار مغناطیسی پودر فریت نیکل تولید شده به روش تخلیه قوس پلاسما [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 17-26]
 • فریتی- مارتنزیتی اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 67-78]
 • فسفریک اسید بررسی قرص متورال به‌عنوان بازدارنده‏ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 133-146]
 • فشار در کانالهای هم مقطع زاویه دار بررسی رفتار الکتریکی و مکانیکی مس خالص تولید شده به روش فشار در کانالهای هم مقطع زاویهدار [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 43-56]
 • فشار گرم مقایسه‌ی رفتار تغییرشکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 49-54]
 • فشار گرم بررسی رفتار سیلان و تحولات ریزساختاری سوپرآلیاژ پایه نیکل ریختگیGTD 111 طی آزمون فشار گرم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 167-178]
 • فصل مشترک نفوذی تاثیر استفاده از براده‌های پیوسته فولادی به عنوان تقویت‌کننده بر ریزساختار و خواص مکانیکی چدن خاکستری هیپویوتکتیک [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 15-28]
 • فعال سازی مکانیکی بررسی تحولات فازی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی محدود و عملیات حرارتی در مقایسه با روش سنتی متالورژی پودر [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 31-40]
 • فعالسازی مکانیکی تاثیر فرآیند فعالسازی مکانیکی در مخلوط آلومینا-زیرکن بر واکنش تشکیل مولیت-زیرکونیا [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 27-38]
 • فعال سازی مکانیکی سطح مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • فعال کننده سطحی بررسی تاثیر مواد پایدارکننده و فعال‌کننده سطحی بر مورفولوژی و سختی پوشش کامپوزیتی الکترولس Ni-P/nano TiO2‬‬‬ [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 9-22]
 • فعال کننده قلیایی خواص جذب نوترون کامپوزیت ژئوپلیمری حاصل از خاکستر آتشفشانی کوه تفتان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 19-32]
 • فلزات سنگین مطالعه کارائی زیست فیلتر ستونی چای کمپوست برای حذف برخی یون‌های فلزی سنگین از محلول‌های آبی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 67-80]
 • فلزات سنگین ارزیابی کارایی، رفتار سینتیکی و ایزوترمی جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از جاذب های زیستی( پوست میوه درخت بلوط، انار و تخم مرغ) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 75-90]
 • فلز پرکننده بررسی تأثیر فلز پرکننده بر خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصال ترکیبی جوشکاری- لحیم-کاری آلومینیم به فولاد گالوانیزه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 59-70]
 • فلز پرکننده نقره بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند لحیم کاری مادون قرمز اتصال‌های غیر همجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از آلیاژ پرکننده نقره [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-16]
 • فلز جوش بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • فلوئورآپاتیت سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت شیشه زیست فعال (S45)/TiO2/فلوئورآپاتیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-96]
 • فوتوآند بررسی پارامترهای الکتروفورتیک نانوذرات اکسید تیتانیوم در ساخت فوتوآند سلول خورشیدی حساس شده با رنگینه [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 13-24]
 • فوتوکاتالیست ساخت نانوکامپوزیت g-C3N4/Au به عنوان فتوکاتالیست برای تولید گاز هیدروژن [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 67-78]
 • فوتوکاتالیست بهینه سازی تخریب فوتوکاتالیستی آلاینده دارویی سفالکسین از محلولهای آبی توسط نانو ساختارهای سنتزشده Zn-MOC با استفاده از روش سطح پاسخ [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 94-108]
 • فورفوریل الکل بررسی اثر مقدار و نوع کربن بر سنتز دما پایینSiC با استفاده از فرآیند احیای منیزیوترمال [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 111-126]
 • فولاد بررسی تأثیر تخلخل و ریزساختار بر خواص مکانیکی چرخ دنده‌های فولادی متخلخل تف-جوشی شده با باندهای نفوذی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 63-74]
 • فولاد اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 67-76]
 • فولاد بررسی اثر میان لایه تیتانیومی بر خواص مکانیکی و ساختاری اتصال نفوذی فولاد- تنگستن [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-116]
 • فولاد 1.7225 تأثیر فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید بر روی خواص مکانیکی فولاد 1.7225 [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 35-48]
 • فولاد 422 AISI بررسی دگرگونی های فازی در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 422AISI در حالت سرد کردن پیوسته [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 79-90]
 • فولاد 517A بررسی اثر عملیات حرارتی تنش‌زدایی بر ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی منطقه جوش قوسی فولاد 517A [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 49-62]
 • فولادAPI GRB بررسی اثر نواری شدن بر رفتار مقاومت به ضربه فولاد میکرو آلیاژ مورد استفاده در خطوط لوله [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 57-66]
 • فولاد API X65 استفاده از قانون نمایی جهت مدل‌سازی منحنی‌های سیلان تغییر شکل گرم فولاد خط لوله ایکس شصت و پنج [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 39-50]
 • فولاد API X70 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد API X70 در شرایط مختلف نورد گرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 79-90]
 • فولاد DIN1.2344 تاثیر عملیات زیر صفر عمیق بر سختی و رفتار سایشی فولاد1.2344 DIN [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 105-118]
 • فولاد GS-45CrNiMo4-2 تأثیر محیط خنک کننده و دمای تمپر بر چگونگی شکست فولاد GS-45CrNiMo4-2 تحت سیکل عملیات حرارتی کوئنچ- تمپر [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 77-92]
 • فولاد Mo40 مقایسه ریزساختار و رفتار مکانیکی فولاد Mo40 در شرایط دو فازی فریتی-مارتنزیتی و کوئنچ مستقیم بازگشت داده شده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 77-88]
 • فولاد St-37 بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی ناحیه اتصال فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با فرایند FCAW و مقایسه با فرایند GMAW [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-14]
 • فولاد TWIP تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و ویژگی‌های مکانیکی فولاد TWIP دارای مولیبدن [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 49-56]
 • فولاد TWIP بررسی تاثیر مولیبدن بر روی دمای آنیل کامل فولاد TWIP [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 23-30]
 • فولاد آلیاژی 42CrMo4 مقایسه قابلیت ماشین‌کاری چدن نشکن آستمپر شده (ADI) و فولاد کم آلیاژی 42CrMo4 در فرآیند تراشکاری [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 11-20]
 • فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 اثر ریزساختارهای مختلف بر رفتار خستگی فولاد ابزار سردکار DIN 1.2210 [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 95-108]
 • فولاد ابزار گرمکار 13H تاثیر متغیرهای فرآیند لیزر پالسی در تولید کامپوزیت سطحی TiC-13H [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 61-78]
 • فولاد بالک نانوساختار بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کربنی فراوری شده به روش تغییر شکل دو مرحله‌ای اکستروژن و فشار در کانال‌های همسان متقاطع (Extrusion-ECAP) [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 55-64]
 • فولاد تندبر بررسی تاثیر عملیات زیر‌صفر عمیق بر سختی و رفتار تریبولوژیکی فولاد 3255/1 [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-14]
 • فولاد دوفازی تغییر حالت شکست از فصل مشترکی به محیطی در جوشهای مقاومتی نقطهای مشابه و نامشابه فولاد دوفازی DP600 و فولاد کم کربن AISI1008 [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 15-29]
 • فولاد زنگ نزن بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند لحیم کاری مادون قرمز اتصال‌های غیر همجنس Ti-6Al-4V و 316L با استفاده از آلیاژ پرکننده نقره [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-16]
 • فولاد زنگ نزن 201L ارزیابی تحولات ریزساختاری فولاد AISI 201L در فرایند ترمومکانیکی پیشرفته [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 13-20]
 • فولاد زنگ نزن 316 ال ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • فولاد زنگنزن 316 ال ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 93-104]
 • فولاد زنگ نزن 321 بررسی تاثیر دما، زمان و لایه واسط بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی 321 با روش فاز مایع گذرا [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 95-112]
 • فولاد زنگ‌نزن آستنیتی بهبود خواص مکانیکی و حساسیت به ترک داغ در جوش‌های فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 304 با اعمال لرزش الکترومغناطیس همزمان با جوشکاری [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 137-148]
 • فولاد زنگ نزن آستنیتی ارزیابی ریزساختار و ضربه پذیری جوشهای نامشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI347 به فولاد کم آلیاژASTMA335 [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 77-90]
 • فولاد زنگ نزن آستنیتی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش‌های نامشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 77-92]
 • فولاد زنگ نزن آستنیتی بررسی مکانیزم و سینیتیک اکسیداسیون خط جوش فولاد 321 AISI [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 109-120]
 • فولاد زنگ‌نزن دوفازی بررسی تاثیر حرارت ورودی فرآیند GTAW بر خوردگی اتصالات جوش فولاد زنگ نزن دوفازی2205 [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 95-110]
 • فولاد زنگ نزن دوفازی تاثیر نوع فلز پرکننده بر ریزساختار اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کوئنچ وتمپر517A [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 125-138]
 • فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگی مقایسه‌ی رفتار تغییرشکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 49-54]
 • فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی جوش‌های نامشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 77-92]
 • فولاد ساده کربنی تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 19-36]
 • فولاد ساده کربنی عملکرد بازدارندگی لایه نازک خود مجتمع ایمیدازول مورد استفاده در پوشش هیبریدی آلی – معدنی برای جلوگیری از خوردگی فولاد ساده کربنی در محلول اسیدی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 61-74]
 • فولاد ساده‌ی کربنی اثر درجه رقت لایه‌ها ی جوشکاری بر ریزساختار و مقاومت به سایش خراشان آلیاژ روکش سخت پایه Fe-C-Mn روی فولاد ساده‌ی کربنی [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 63-74]
 • فولاد ضدزنگ 316 تعیین درجه‌ی حساس‌شدن فولاد ضدزنگ 316AISI با استفاده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 29-42]
 • فولاد ضدزنگ 316L بررسی مقاومت به خوردگی و سایش پوشش سرامیکی آلومینا ایجاد شده با فرایند پلاسمای الکترولیتی بر روی سطح فولاد ضدزنگ 316L [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 35-44]
 • فولاد کربنی مطالعه تاثیر فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر خواص حفاظتی پوشش فسفاته Zn اعمالی و بهبود چسبندگی رنگ [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 51-66]
 • فولاد کربنی بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته Zn اعمالی بر فولاد سادهکربنی و تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 33-43]
 • فولاد کربنی تاثیر پیش فعال سازی مکانیکی سطح فولاد ساده کربنی بر ساختار پوشش فسفاته Zn اعمالی [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 1-14]
 • فولاد کربنی ساده مطالعهی الکتروشیمیایی بازدارندگی یکی از مشتقات ایمیدازولین بر خوردگی CO2 فولاد کربنی ساده و اثر یونهای ید بر عملکرد آن [دوره 2، شماره 6، 1390، صفحه 71-84]
 • فولاد کم آلیاژ بررسی اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی مقطع جوش فولاد AISI 4140 [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 27-36]
 • فولاد کم آلیاژ ارزیابی ریزساختار و ضربه پذیری جوشهای نامشابه فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI347 به فولاد کم آلیاژASTMA335 [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 77-90]
 • فولاد کم‌آلیاژ MO40 بررسی تاثیر نامتعارف میکروساختارهای دوفازی فریتی- بینیتی بر اصلاح خواص مکانیکی فولاد کم‌آلیاژ MO40 در مقایسه با شرایط تمام بینیتی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 133-148]
 • فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 اصلاح شگرف خواص کششی یک فولاد کم‌آلیاژ سیلیسیم متوسط DIN 1.5025 در شرایط عملیات حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی تک مرحله‌ای در مقایسه با شرایط کاملا مارتنزیتی [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 59-74]
 • فولاد کم آلیاژ کوئنچ و تمپر تاثیر نوع فلز پرکننده بر ریزساختار اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 به فولاد کوئنچ وتمپر517A [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 125-138]
 • فولاد متالورژی پودر رفتار سایش خشک فولاد Astaloy85Mo ذوب سطحی شده با استفاده از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن گاز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 27-38]
 • فولاد منگنزی بررسی تأثیر استفاده از حمام سریع سردی آب نمک بر رفتار خوردگی فولاد منگنزی هادفیلد [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 29-38]
 • فولاد میکرو آلیاژی بررسی و تحلیل تأثیر شرایط تولید بر مقاومت به ضربه فولادهای میکرو آلیاژی مورد استفاده در لوله سازی با استفاده از شبکه عصبی [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 1-10]
 • فولاد میکرو آلیاژی بهبود مقاومت به شکست فلز جوش فولاد میکروآلیاژی استحکام بالا به روش جوشکاری زیر پودری چهارسیمه با استفاده از اعمال سیکل های حرارتی یک و دو مرحله ای [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 115-126]
 • فولاد میکروآلیاژی مدل سازی دگرگونی تجزیه آستنیت در منطقه متاثر از حرارت جوش دو فولاد خط لوله X65 و X70 [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 125-136]
 • فولاد نرم بررسی تجربی و شبیه سازی بازدارندگی کمپلکس شیف باز کبالت و لیگاند متناظرآن در محیط اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 127-140]
 • فولاد نرم بررسی قرص متورال به‌عنوان بازدارنده‏ای مؤثر و جدید برای جلوگیری از خوردگی فولاد نرم در محیط اسیدی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 133-146]
 • فولاد هادفیلد بررسی تأثیر آلومینیوم بر مقاومت خوردگی فولاد منگنزی آستنیتی هادفیلد [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-14]
 • فولاد هادفیلد بررسی تأثیر دمای بین پاسی فرآیند جوشکاری بر رفتار خوردگی فلز جوش در اتصالات جوشکاری فولاد پرکربن هادفیلد [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 147-160]
 • فوم آلومینیم A356 تعیین سیکل عملیات پیرسازی فوم کامپوزیتی پایه آلومینیم A356+4%wt.Cu و مقایسه آن با خواص مکانیکی فوم A356 [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 37-52]
 • فوم آلومینیم A356 ریخته گری بررسی رفتار تغییر شکل فشاری تک محوره و خمش سه نقطه ای ساندویچ پنل آلومینیمی با هسته فوم سلول بسته A356 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 129-144]
 • فوم آلومینیمی بررسی رفتار فشاری فوم‌های آلومینیمی تولید شده با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی )ARB( [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 1-12]
 • فوم آلومینیومی ساخت فوم آلومینیومی به‌روش ARB و بررسی خواص اتصال آن در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 27-39]
 • فوم آلومینیومی بررسی جذب انرژی پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخ کاری [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 25-38]
 • فوم آلومینیومی بررسی و شبیه‌سازی آزمون سوراخ‌کاری شبه‌استاتیک در پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 13-28]
 • فوم آلومینیومی بررسی اثر استحکام اتصال چسبی در رفتار خمش سه نقطه‌ای پنل‌های ساندویچی با هسته فوم کامپوزیتی Al A356/SiCp [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 85-94]
 • فوم سلول باز مسی ساخت فوم سلول باز مسی و بررسی ریزساختار آن [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-16]
 • فوم فدا شونده بررسی اثر زینتر دو مرحله ای بر ریزساختار و مقاومت فشاری داربست نانوساختار فورستریتی به روش فوم فدا شونده [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 125-134]
 • فوم کامپوزیتی بررسی خواص مکانیکی و ساختار فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش ریخته-گری گرانشی با استفاده ازکره‌های تو خالی فولادی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 101-110]
 • فوم نانوکامپوزیت بررسی ریزساختاری فوم نانوکامپوزیتی آلومینیوم تقویت شده با نانوذرات اکسید سیلیسیم تولید شده با استفاده از امواج مافوق صوت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 1-12]
 • فوم‌های آلومینیمی بررسی بهینه‌سازی فراسنج‌های عملیات حرارتی به منظور تولید فوم‌های آلومینیمی با استفاده از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-12]
 • فوم و پانل ساندویچی تاثیر نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر خواص فیزیکی و حرارتی فوم و پانل ساندویچی پلی‌یورتان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 91-108]
 • فیلتر فومی سرامیکی بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • فیلم مطالعه ی مقاومت خراشی پلی اتیلن و کامپوزیت تقویت شده آن با نانوذرات کربنات کلسیم [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 79-92]
 • فیلم نانو ورق گرافن فیلم نانوورق‌های گرافنی به روش رسوب پلاسمای الکترولیتی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 75-84]
 • فیلم‌های لایه نازک خودمجموعه ساز بازدارندگی از خوردگی مس به وسیله فیلم های لایه نازک خود مجموعه‌ساز شیف باز در محیط‌های اسیدی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 83-94]

ق

 • قابلیت ماشینکاری تولید چدن نشکن آستمپر فریتی-آسفریتی با قابلیت ماشین‌کاری بالا از طریق انتخاب زمان آستنیته جزئی مناسب [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 93-106]
 • قطبیت بررسی تأثیر فراسنج‌های ورودی روی عمق ناحیه‌ی متأثر از حرارت(HAZ) فولاد AISI H13 در فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ی الکتریکی(EDM) [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 23-34]
 • قطر گلوله بررسی تاثیر پارامتر مدت زمان آسیاکاری و قطر گلوله بر تشکیل محلول جامد و پوشش مکانیکی سطح در حضور پودر مسی و گلوله نیکلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-84]
 • قلیایی سنتز و بررسی خواص نانوذرات و نانوکلوئید سیلیکا در محیط قلیایی و اسیدی [دوره 12، شماره 43، 1400، صفحه 56-69]
 • قوس تنگستن رفتار سایش خشک فولاد Astaloy85Mo ذوب سطحی شده با استفاده از فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن گاز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 27-38]

ک

 • کاتد تولید نانو ذرات کربنی متخلخل از پیش ماده‌های نانوهیبرید گالات لایه‌ای روی و بررسی کاربردآن به‌عنوان کاتالیست کاتد پیل سوختی پلیمری [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 111-126]
 • کاتد سنتز و بررسی خواص الکتروشیمیایی ترکیبات (Nd0.9La0.1)1.95Sr0.05Ni0.75Cu0.25O4-d و (Nd0.9La0.1)1.9Sr0.1Ni0.75Cu0.25O4-d جهت استفاده به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-12]
 • کادمیم سلنید ایجاد مورفولوژی های گوناگون نانوساختارهای کادمیم سلنید با تغییر حلال در روش سلووترمال [دوره 4، شماره 14، 1392-1393، صفحه 93-102]
 • کاربید بور تحلیل ترمودینامیکی سینتر بدون فشار نانوکامپوزیت B4C-Si به کمک نرم افزار Factsage [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 79-90]
 • کاربید بور بررسی تأثیر پارامتر زمان آسیاب کاری بر ریزساختار نهایی پودرTiB2-TiC نانوکریستالی تولیدی به روش سنتز احتراقی تحت ماکروویو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 15-26]
 • کاربید بور بررسی و مقایسه نقش مزوپور کربنی CMK-1 و کربن سیاه بر سنتز کاربید بور نانو ساختار توسط فرآیند احیاء منیزیوترمال [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 75-84]
 • کاربید بورن بررسی اثر زمان فرآیندهای حساس‌سازی و فعال سازی و تاثیر دمای عملیات الکترولس جهت ایجاد پوشش یکنواخت فلز مس بر روی ذرات سرامیکی B4C [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 13-20]
 • کاربید تنگستن بررسی خواص بدنه متخلخل کاربید تنگستن تولید شده به روش ریخته گری ژله ای [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 85-94]
 • کاربید تیتانیوم بررسی تأثیر پارامتر زمان آسیاب کاری بر ریزساختار نهایی پودرTiB2-TiC نانوکریستالی تولیدی به روش سنتز احتراقی تحت ماکروویو [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 15-26]
 • کاربید تیتانیوم سنتز نانو کامپوزیت (MoSi2-20%TiC) به روش سنتز احتراقی خود گستر فعال شده مکانیکی (MASHS) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 71-86]
 • کاربید زیرکونیم اثر pH بر فرآیند تولید و مشخصات نانو ذرات کاربید زیرکونیم تهیه شده به روش سل- ژل [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-12]
 • کاربید سیلیسیم بررسی عوامل موثر بر خواص کامپوزیت‌های متخلخل بر پایه کاربید سیلیسیم دارای اتصال کوردیریتی تهیه شده به روش اتصال- واکنشی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 57-70]
 • کاربید سیلیسیم بررسی تأثیر عوامل مهم در ساخت فیلترهای فومی سرامیکی بر پایه کاربید سیلیسیم بمنظور کاربرد در صنایع ریختهگری چدن [دوره 3، شماره 7، 1391، صفحه 69-78]
 • کاربید سیلیسیم بررسی اثر اندازه دانه کاربید سیلیسیم در تولید جرم ریختنی نسوز خیلی کم سیمان برای صنایع فولاد [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 21-28]
 • کاربید سیلیسیم بررسی مسیر واکنشی تشکیل پوشش تدریجی SiC بر گرافیت با روش سمانتاسیون بسته‌ای و تأثیر نوع مواد اولیه [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 39-46]
 • کاربید سیلیسیم بررسی رفتار رئولوژی دوغاب‌های ریخته‌گری ژلی کاربید سیلیسیم و تاثیر آن بر خواص مکانیکی بدنه‌های کاربید سیلیسیم [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 77-88]
 • کاربید سیلیسیوم نانو ساختار بررسی امکان سنتز نانو کاربید سیلیسیوم با استفاده از زئولیت طبیعی، ساکاروز و کربن مزوحفره CMK-1 تحت گاز آرگون توسط فرآیند منیزیوترمال [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 139-148]
 • کارپذیری بررسی قابلیت تغییر شکل منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 ، در دمای پایین با کاربرد فرآیند "اکستروژن برشی ساده [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • کارسختی شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • کارسختی مقایسه ریزساختار و رفتار مکانیکی فولاد Mo40 در شرایط دو فازی فریتی-مارتنزیتی و کوئنچ مستقیم بازگشت داده شده [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 77-88]
 • کارکرد طولانی‌مدت ردیابی افت عمر خزشی سوپرآلیاژ IN738LC بر اساس تجزیه کاربیدها و تغییرات غلظت عناصر آلیاژی در نواحی کاربیدی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 81-94]
 • کارگرم بررسی اثر عملیات حرارتی و کار گرم بر خواص مکانیکی و ارتعاشی آلیاژ منیزیمAZ91 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-92]
 • کاریید تانتالوم بررسی رفتار خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ تیتانیوم پوشش‌دهی شده با نانولایه کاربید تانتالوم برای کاربردهای ارتوپدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 45-56]
 • کاشتنی فولاد زنگ نزن بهبود خواص مکانیکی فولادهای زنگ نزن پزشکی به وسیله تفجوشی فاز مایع [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 73-82]
 • کاشی کف بررسی رفتار استحکام فشاری و مقاومت به سایش کاشی کف در دماهای تف جوشی مختلف [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 63-74]
 • کاکل ذرت بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب‌های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان‌قیمت [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 81-98]
 • کامپوزیت بررسی عوامل موثر بر خواص کامپوزیت‌های متخلخل بر پایه کاربید سیلیسیم دارای اتصال کوردیریتی تهیه شده به روش اتصال- واکنشی [دوره 4، شماره 16، 1392-1393، صفحه 57-70]
 • کامپوزیت تأثیر فراسنج‌های اجرایی بر سنتز احتراقی کامپوزیت‌های نیترید آلومینیوم- کاربید سیلیسیم با استفاده از منبع جامد نیتروژن به کمک میکروویو [دوره 2، شماره 4، 1390، صفحه 13-22]
 • کامپوزیت ساخت نانوکامپوزیت NiO-YSZ برای آند پیل سوختی اکسید جامد به روش لایه‌نشانی الکتروفورتیک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 61-70]
 • کامپوزیت دستیابی به شرایط بهینه ساخت کامپوزیت زمینه فلزی A356-BN(h) به روش ریخته-گری گردابی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 129-146]
 • کامپوزیت مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 153-166]
 • کامپوزیت بررسی خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 6061 و کامپوزیت حاوی نانولوله‌های کربنی ساخته‌شده به روش آلیاژسازی مکانیکی و فرایند پرس داغ [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 53-66]
 • کامپوزیتAl/Gr مقایسه خواص سایشی کامپوزیت آلومینیم-گرافیت همگن‏شده در مایع و تولید‏شده با روش پرس‏سرد-تف‏جوشی در کوره خلأ و بدست آوردن درصد بهینه [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 95-104]
 • کامپوزیت Al/SiC بررسی اثر زمان آسیاکاری و دمای تف‌جوشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش متالورژی پودر [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 147-158]
 • کامپوزیت Cu-Al2O3 تولید لوله‌های کامپوزیتی Cu-Al‌2O3‌ به روش الکتروفرمینگ و بررسی تأثیر ذرات آلومینا بر مقاومت به خوردگی لوله‌ها [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • کامپوزیت پایه فلزی AZ91D/SiC تولید کامپوزیت پایه منیزیم AZ91D/SiC با حد بارگذاری بالای ذرات تقویت‌کننده، تهیه شده با استفاده از آسیاکاری مکانیکی براده و روش فرآوری نیمه‌جامد پودری [دوره 10، شماره 36، 1398، صفحه 17-32]
 • کامپوزیت درجا بررسی تأثیر سرعت آسیاکاری بر تولید نانوکامپوزیت درجای Al2O3-ZrB2 با استفاده از روش مکانوشیمیایی [دوره 4، شماره 15، 1392-1393، صفحه 39-50]
 • کامپوزیت درجا تولید کامپوزیت درجای Al 3003/〖"Al" 〗_"3" "Ti" با استفاده از ذرات عنصری تیتانیم توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 57-70]
 • کامپوزیت‌ درجای زمینه آلومینیومی تولید و مشخصه یابی کامپوزیت درجای Al-Al3Ti تولید شده به روش FSP با استفاده از پودر پیش فعال آسیاکاری شده [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 1-16]
 • کامپوزیت دو جزیی تولید نانوکامپوزیت دو جزیی فوق مستحکم زمینه آلومینیومی به روش آلیاژسازی مکانیکی و اکستروژن داغ و بررسی خواص مکانیکی آن [دوره 4، شماره 13، 1392-1393، صفحه 83-98]
 • کامپوزیت زمینه آلومینیوم بررسی ریز ساختار کامپوزیت‌های زمینه آلومینیوم با فاز تقویت کننده نانو منیزیا تولید شده به روش اختلاط مستقیم [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 117-128]
 • کامپوزیت زمینه پلیمری آنالیز واماندگی کپسولهای CNG کامپوزیتی با بررسی تاثیر همزمان تغییر تعداد لایهها و کسر حجمی الیاف تقویت کننده [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 67-79]
 • کامپوزیت زمینه‏ی اپوکسی خواص خمشی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 47-60]
 • کامپوزیت زمینه‏ی اپوکسی مطالعه رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت‏های زمینه‏ی اپوکسی تقویت شده با الیاف آسیاب شده [دوره 6، شماره 24-تابستان 95، 1394، صفحه 51-62]
 • کامپوزیت سرامیکی ساخت کامپوزیت سرامیکی Al2O3-TiB2 با مقدار تخلخل و اعوجاج پایین به روش سنتز احتراقی و بدون اعمال فشار [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • کامپوزیت سطحی بررسی ریزساختار و سختی کامپوزیت سطحی AA5086(H116)/ZrO2 و کامپوزیت هیبریدی سطحی AA5086(H116)/ZrO2/Gr ساخته شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 101-114]
 • کامپوزیت سطحی بررسی تاثیر مقادیر ذرات B4C بر سختی و مقاومت به سایش کامپوزیت Al-SiC-B4C ایجاد شده به روش GTAW بر آلیاژ AA332 [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 123-140]
 • کامپوزیت سطحی هیبریدی بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش کامپوزیت سطحی AZ31B/SiO2/graphite تولید شده به روش اصطکاکی اغتشاشی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 47-62]
 • کامپوزیت فولاد/کاربید سیلیسیوم ریز ساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه سخت حاوی ذرات کاربید سیلیسیوم روی فولاد ASTM A106 ایجاد شده به روش جوشکاری GTAW [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 121-136]
 • کامپوزیت لایه ای مس- نیکل بررسی خواص مکانیکی و مغناطیسی کامپوزیت لایه ای مس- نیکل تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 89-103]
 • کامپوزیت مس/اکسید گرافن خواص مکانیکی و خوردگی نانو کامپوزیت مس-اکسید گرافن حاوی 2% اکسید گرافن تولید شده به روش فرآیند اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 43-60]
 • کامپوزیت‌های آلومینیوم/زیرکونیا بررسی رفتار سایش خشک کامپوزیت‌های Al-Mg/ZrO2 تهیه شده به روش نفوذدهی بدون فشار [دوره 4، شماره 12، 1392-1393، صفحه 13-26]
 • کامپوزیت‌های زمینه آلومینیومی بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هایAl-Al2O3تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 49-58]
 • کامپوزیت‌های زمینه فلزی بررسی خواص نانوکامپوزیت Al /Al2O3- B4C تولید شده به روش فرآیند اتصال نوردی تجمعی با کاربردز نانوذرات Al2O3و B4C [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 69-76]
 • کامپوزیت‌های زمینه فلزی تولید کامپوزیت های نانوساختار آلومینیوم- کاربید بور به روش اتصال تجمعی نورد [دوره 2، شماره 3، 1390، صفحه 23-32]
 • کامپوزیتهای زمینه فلزی بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Al/Brass ساخته شده به روش اتصال نوردی تجمعی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 45-53]
 • کامپوزیت‌‌های هیبریدی مقایسه خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری با کامپوزیت هیبریدی‌ Al-1% Vol Mg-1% Vol SiC پس از فرآیند اتصال نوردی تجمعی (ARB) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 21-32]
 • کامپوزیت هیبریدی سطحی بررسی ریزساختار و سختی کامپوزیت سطحی AA5086(H116)/ZrO2 و کامپوزیت هیبریدی سطحی AA5086(H116)/ZrO2/Gr ساخته شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 6، شماره 23- بهار 95، 1394، صفحه 101-114]
 • کاهش وزن بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر مقاومت به خوردگی پوشش فسفاته Zn اعمالی بر فولاد سادهکربنی و تعیین دمای بهینه عملیات حرارتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 33-43]
 • کبالتیت نیکل رسوب نشانی اسپینل کبالتیت نیکل روی فوم نیکل به روش الکتروشیمیایی جریان ثابت و کاربرد ابرخازنی آن [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 39-48]
 • کپسول CNG آنالیز واماندگی کپسولهای CNG کامپوزیتی با بررسی تاثیر همزمان تغییر تعداد لایهها و کسر حجمی الیاف تقویت کننده [دوره 3، شماره 8، 1391، صفحه 67-79]
 • کربن اثر استفاده از هگزامتافسفات سدیم بر خواص فیزیکی و مکانیکی دیرگدازهای یکپارچه تهیه شده ازضایعات آجرهای منیزیا-کربنی [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 45-54]
 • کربن سنتز میکروکره‌های کامپوزیتی Cr2O3/C با تغییر در پارامترهای ساخت و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن‌ها [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 59-72]
 • کربن سیاه بررسی و مقایسه نقش مزوپور کربنی CMK-1 و کربن سیاه بر سنتز کاربید بور نانو ساختار توسط فرآیند احیاء منیزیوترمال [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 75-84]
 • کربن شبه الماس بررسی ساختار و رفتار تریبولوژیکی پوشش نانوساختار کربن شبه الماس رسوب‌گذاری شده به روش PACVD و Arc-PVD [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 87-104]
 • کربن شبه الماسی ارزیابی لایه نازک کربن شبه الماسی اعمال شده به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما بر عملکرد سلول خورشیدی سیلیکونی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 155-164]
 • کربن فعال تخریب فتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز 198 توسط نانوکامپوزیت دی اکسید تیتانیم-کربن فعال [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 35-48]
 • کربن فعال شده سنتز و مشخصه یابی کربن فعال شده از سبوس برنج [دوره 11، شماره 40، 1399، صفحه 125-136]
 • کربن نیترید گرافیته ساخت نانوکامپوزیت g-C3N4/Au به عنوان فتوکاتالیست برای تولید گاز هیدروژن [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 67-78]
 • کربوترمال سنتز دی‌بوراید زیرکونیم با استفاده از روش‌های احیا کربوترمال، بوروترمال و بوروکربوترمال [دوره 6، شماره 22- زمستان 94، 1394، صفحه 169-180]
 • کرنش بررسی قابلیت تغییر شکل منیزیم خالص و آلیاژ AZ91 ، در دمای پایین با کاربرد فرآیند "اکستروژن برشی ساده [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 41-48]
 • کرنش اولیه بررسی اثر دمای تبلور دوباره بر خواص پخت سختی فولاد‌های فوق‌کم‌کربن [دوره 4، شماره 11، 1392-1393، صفحه 35-44]
 • کرنش بازیابی اثر فرآیند نورد سرد بر کرنش بازیابی و نسبت بازیابی آلیاژ حافظه دار Ni50Ti40Hf10 [دوره 10، شماره 35، 1398، صفحه 27-38]
 • کرنش پلاستیک شدید خواص مکانیکی و خوردگی نانو کامپوزیت مس-اکسید گرافن حاوی 2% اکسید گرافن تولید شده به روش فرآیند اتصال نورد تجمعی (ARB) [دوره 11، شماره 39، 1399، صفحه 43-60]
 • کرنش صفحه ای شبیه سازی فرایند نورد سرد صفحات نازک و مطالعه‌ی تاثیر ضرایب اصطکاکی بر نیمرخ تنش به کمک نرم افزار ANSYS [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 29-40]
 • کرنش موثر میانگین بررسی تاثیر کاهش سطح مقطع و زاویه پیچش در توزیع کرنش، آسیب و نیروی فرآیندی در قالب اکستروژن گردابی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 95-106]
 • کره‌های توخالی فولادی بررسی خواص مکانیکی و ساختار فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش ریخته-گری گرانشی با استفاده ازکره‌های تو خالی فولادی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 101-110]
 • کروم ارزیابی کارایی، رفتار سینتیکی و ایزوترمی جذب کروم شش ظرفیتی از محل