تماس با ما

آدرس: فارس- مرودشت- کیلومتر 3 بلوار تخت جمشید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- دفتر مجله مواد نوین


پست الکترونیکی :jmsr.miau@gmail.com

شماره تماس:0714331145  و 9-43311150-071

   داخلی 442دفتر مجلات  زمان تماس: روزهای شنبه تا چهار شنبه  ساعت 12 - 10

تماس با نشریه برای پیگیری مقالات و ... صرفاً از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی  فرد انجام گیرد .در صورت ضرورت  می توانید از طریق


آدرس ایمیل مدیر داخلی  مجله: rbazargan[at]shirazu.ac.ir

پیگیر باشید.


CAPTCHA Image