دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 1-188 
10. بررسی اثر شار حرارتی بر ریزساختار و عملکرد پوشش‌های سد حرارتی مرتبه ای

صفحه 117-130

مجتبی صالحی؛ حسین مهمان نواز؛ غلامرضا کرباسیان؛ مرتضی رحمانی


14. اعمال و مشخصه‌یابی پوشش‌های نانوساختار اکسید کروم پاشش حرارتی شده

صفحه 165-174

محسن خسروی؛ بهنام لطفی؛ محمد عرفانمنش؛ مظاهر رمضانی


15. پیش بینی تأثیر تنش عمودی بر نمودار های حدشکل دهی

صفحه 175-190

حمید خاکپور؛ رامین هاشمی؛ احمد عاصم پور