دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، بهار 1394، صفحه 1-134 
10. بررسی خواص مکانیکی و ساختار فوم کامپوزیتی زمینه آلومینیومی تهیه شده به روش ریخته-گری گرانشی با استفاده ازکره‌های تو خالی فولادی

صفحه 101-110

حمید رضا داوری؛ هومن غلام زاده؛ فرزانه ضیایی؛ ابوالقاسم دهقان؛ محمد حسین پایدار؛ سید مجتبی زبرجد


11. تزیین نانولوله کربنی با نانوذرات نیکل به روش شیمی تر و بررسی خواص مغناطیسی آن

صفحه 111-122

سمانه صاحبیان سقی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ جلیل وحدتی خاکی؛ آندرا لاتزری