دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 1-98 
3. سنتز و ارزیابی رفتار ضدباکتریایی نانوذرات تیتانیا دوپ شده با نقره به عنوان یک افزودنی ضدباکتریایی به مواد دندانی

صفحه 21-34

ندا بهرمندی طلوع؛ محمد حسین فتحی؛ احمد منشی؛ وجیه السادات مرتضوی؛ فرزانه شیرانی؛ مریم محمدی سیچانی


4. بررسی رفتار جذب یون‌های مس از محلول پساب‌های صنعتی توسط پودر چوب ذرت

صفحه 35-46

ساره وفاخواه؛ محمد ابراهیم بحرالعلوم؛ رضا بازرگان لاری؛ محسن سعیدی‌خانی