دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 1-69 
2. ارزیابی تحولات ریزساختاری فولاد AISI 201L در فرایند ترمومکانیکی پیشرفته

صفحه 13-20

احد رضایی؛ عباس نجفی‌زاده؛ احمد کرمانپور؛ محمد معلمی


6. مقایسه‌ی رفتار تغییرشکل گرم دو نوع فولاد زنگ نزن دوفازی ریختگی

صفحه 49-54

محبوبه پویامنش؛ بیت اله اقبالی؛ غلامرضا ابراهیمی؛ محمد سعادتی


8. تاثیر Li بر ویژگی‌های کششی آلیاژ آلومینیوم 380A

صفحه 63-69

مصطفی کاراموز؛ مسعود امامی؛ محمد علیپور؛ مرتضی آذربرمس