دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 1-104 
3. بررسی جذب انرژی پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم تحت آزمون سوراخ کاری

صفحه 25-38

مسعود گلستانی پور؛ مینو توکلی؛ سید مجتبی زبرجد؛ ابوالفضل باباخانی؛ بهروز نادری


4. بررسی اثر نواری شدن بر رفتار مقاومت به ضربه فولاد میکرو آلیاژ مورد استفاده در خطوط لوله

صفحه 57-66

احمدرضا سلیمی؛ حسین مناجاتی زاده؛ داود آصفی؛ امیر انصاری پور


6. اتصال نوردی تیتانیم به فولاد با استفاده از لایه میانی نیکل

صفحه 67-76

محسن سبکتکین ریزی؛ سید غلامرضا رضوی؛ حسین مناجاتی زاده