بررسی خوردگی سایشی تسریع شده با جریان سیال در لوله های اکونومایزر فشار قوی بویلر واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک(دانشگاه صنعت آب و برق)

2 استادیار، بخش مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد،بخش مهندسی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات مرکزی- اراک، ایران

چکیده

خوردگی سایشی تسریع شده با جریان سیال بیش از 30 سال است که در جهان شناخته و وقوع آن در انواع نیروگاههای هسته­ای، بخار و سیکل ترکیبی گزارش شده است که با توجه به این قدمت راهکارهای کنترل و یا رفع آن بسیار مهم است. در این پژوهش خوردگی سایشی تسریع شده با جریان سیال آب گرم (تک فازی) در لوله های اکونومایزر فشار قوی در ساختمان بویلر نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان با بررسی ظاهری، ابعادی و ریز ساختاری؛ در خم لوله های ساده کربنی آسیب دیده مورد بررسی قرار می­گیرد .نتایج بدست آمده نشانگر کم­تر بودن ضخامت لوله ها از میزان استاندارد، عدم تغییر ریز ساختار لوله (فریتی-پرلیتی) و وقوع خوردگی سایشی است. رژیم شیمیایی آب، طراحی اولیه هارپ، خواص متالورژیکی و مکانیکی مواد مورد استفاده در هارپ و شرایط ترمودینامیکی و هیدرودینامیکی سیال مهم­ترین عوامل در بروز این مکانیزم می­باشد. در این پژوهش با کنترل شیمی آب (PH و اکسیژن) و استفاده از مواد جایگزین، از تخریب اتفاقی لوله ها جلوگیری می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Flow Accelerated(assisted) Erosion-Corrosion in High Pressure Economizer Tubes(HP-EC) of Boiler Unite 1 at Kerman Combined Cycle Power Plant

نویسندگان [English]

  • A. A 1
  • E. J 2
  • M. GH 3
چکیده [English]

FAC is known more than 30 years in the word. It’s occurrence in deferent types of nuclear, steam and combined cycle power plants has been reported.With attention to this antiquity, the methods for it’s control or obviation, is important.
In this essay single phaseFlow Accelerated (assisted) Erosion-Corrosion in High Pressure economizer tubes (HP-ECO) of Boiler Unite 1 at Kerman Combined Cycle Power plant, investigate with visual, dimensional and macrostructure check on damaged carbon steel tubes.The results show that the tube’s thickness is less than standard value, no damage to tube’s macrostructure(Ferrite-Perlite) and erosion corrosion occurrence.The most important factors due to FAC is water chemical condition ,first harp design ,materials properties(mechanical and metallurgical) used in harp and thermodynamic and hydrodynamic condition of fluid.  In this essay un expected tube failure protect with chemical control of water (pH & O2) and change of tubes materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion
  • Carbon Steel Tube
  • Protectiveoxide Layer