کلیدواژه‌ها = سل- ژل
تعداد مقالات: 8
1. اثر pH بر فرآیند تولید و مشخصات نانو ذرات کاربید زیرکونیم تهیه شده به روش سل- ژل

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 1-12

محمود شایسته فر؛ سعید باغشاهی؛ بهمن میرهادی


3. تاثیر روش تولید نانوکامپوزیت آلومینا/دی‌بوراید تیتانیم بر رفتار تف‌جوشی و خواص قطعه تولید شده

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 45-59

امین ربیعی‌زاده؛ ابوالقاسم عطایی؛ علی‌محمد هادیان


4. ساخت و مشخصه یابی پوشش شیشه زیست فعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگ نزن 316 ال و ارزیابی زیست سازگاری آن

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 93-104

سهراب راه پیما؛ محمدحسین فتحی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ علی دوست محمدی


5. ساخت و مشخصهیابی پوشش شیشه زیستفعال- زیرکونیا به روش سل- ژل روی زیرلایه فولاد زنگنزن 316 ال و ارزیابی زیستسازگاری آن

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 93-104

سهراب راهپیما؛ محمدحسین فتحی؛ رضا ابراهیمی کهریزسنگی؛ علی دوست محمدی


6. بررسی خاصیت فتوکاتالیستی لایه نازک V doped TiO2 تهیه شده با روش سل-ژل

دوره 3، شماره 7، بهار 1391، صفحه 21-26

مهرنوش مختاری مهر؛ محمد حسین شریعت؛ محمود پاک شیر


8. بررسی تاثیر pH و مقدار آمونیاک بر سنتز ذرات کروی سیلیس به روش سل- ژل

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 1-10

حامد یعقوبی؛ حسین سرپولکی