کلیدواژه‌ها = پارامترهای دی الکتریکی
تعداد مقالات: 1
1. اثر ناخالصی منگنز بر لایه میانی ساختار شاتکی Al/PVP: CdS/p-Si و خواص دی الکتریکی آن

دوره 12، شماره 43، بهار 1400، صفحه 23-35

10.30495/jnm.2021.4676

زکیه حسینی؛ یاشار عزیزیان کلاندرق؛ صمد سبحانیان؛ محمد کوهی؛ غلامرضا پیرقلی گیوی